SYASAL REKLAM Siyasal reklam aday ya da parti

  • Slides: 8
Download presentation
SİYASAL REKLAM Siyasal reklam, aday ya da parti tarafından medyada yer ve zaman satın

SİYASAL REKLAM Siyasal reklam, aday ya da parti tarafından medyada yer ve zaman satın alınarak, seçmenlerin tutum ve davranışlarını söz konusu aday ya da parti lehine oluşturmak amacıyla geliştirilen mesajların hazırlanması ve yayınlanması ile ilgili siyasal kampanya iletişim faaliyetidir.

Siyasal reklam çeşitleri (medyalara göre) - Görsel, işitsel araç olarak tv ve sinema -

Siyasal reklam çeşitleri (medyalara göre) - Görsel, işitsel araç olarak tv ve sinema - İşitsel bir araç olarak radyo - Basılı araç olarak gazete, dergi - Açıkhava (afiş, poster billboard) - İnternet

 • Siyasal reklamların işlevleri nelerdir? - Yeni bir adayı/ partiyi kısa zamanda seçmenlere

• Siyasal reklamların işlevleri nelerdir? - Yeni bir adayı/ partiyi kısa zamanda seçmenlere tanıtabilir - Kampanya gündemini oluşturma ve yönlendirmede önemli bir işlev görebilir - Siyasal bilgilendirme ve ikna açısından seçmen tutumlarını değiştirebilir

Siyasal reklam türleri (içerik açısından) • Parti konumu ve kimliğini vurgulayan reklamlar • Lider

Siyasal reklam türleri (içerik açısından) • Parti konumu ve kimliğini vurgulayan reklamlar • Lider imajlarını geliştirmeyi hedefleyen reklamlar • Adayın partililik bağını, partiye olan bağlılığını vurgulayan reklamlar • Adayların sahip oldukları özellikleri işleyen, kişisel özelliklerini ya da devlet deneyimlerini, başarılarını öne çıkaran reklamlar • İktidarın kendi icraatlarını öven, vurgulayan (pozitif reklamlar) ya da muhalefet açısından iktidarın icraatlarını yeren, küçümseyen reklamlar (olumsuz reklamlar) • Özel toplumsal katmanlara ya da demografik grupları hedef alan reklamlar

Negatif siyasal reklam partiye ya da örgüte doğrudan olumsuz siyasal iletişim mesajları gönderilerek yapılır.

Negatif siyasal reklam partiye ya da örgüte doğrudan olumsuz siyasal iletişim mesajları gönderilerek yapılır. Negatif siyasal reklam ağırlıklı olarak saldırı biçiminde yapılır. Karşı tarafı kötülemek, moralmen çökertmek amacı güdülür. Amaçlanan hedef kitlede kafa karışıklığı yaratmak ve hedef kitleyi siyasi yelpazenin ortasına çekebilmek yani «yüzergezer» kitle yapmak için ikna etmektir.

Pozitif siyasal reklam siyasal parti ya da örgütün ve de liderin doğrudan övülmesidir. Geçmişte

Pozitif siyasal reklam siyasal parti ya da örgütün ve de liderin doğrudan övülmesidir. Geçmişte yaptığı şeyler örnek verilerek gelecekte de bunları yapmaya devam edeceği söylenir. Ayrıca geleceğe ait vaatlerde bulunulur. Ya da lider imajı ön plana çıkarılarak liderin olumlu özelliklere dikkat çekilir.

Karşılaştırmalı reklam Bu reklam türünde siyasi parti, örgüt ya da lideri diğer siyasi parti

Karşılaştırmalı reklam Bu reklam türünde siyasi parti, örgüt ya da lideri diğer siyasi parti örgüt ya da lideri ile karşılaştırılır.

Normatif siyasal reklam • Bu siyasal reklam türünde, siyasi parti, örgüt ya da lider

Normatif siyasal reklam • Bu siyasal reklam türünde, siyasi parti, örgüt ya da lider kendini anlatır ya da yapacakları ile ilgili vaatlerde bulunur.