SYANOTK DOUMSAL KALP HASTALIKLARINA YAKLAIM Do Dr Meki

  • Slides: 45
Download presentation
SİYANOTİK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Meki Bilici www. mekibilici. com DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SİYANOTİK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Meki Bilici www. mekibilici. com DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Siyanoz Kapiller kanda redükte Hb düzeyinin 5 -6 gr/dl nin üzerinde olması sonucu deri

Siyanoz Kapiller kanda redükte Hb düzeyinin 5 -6 gr/dl nin üzerinde olması sonucu deri ve mukozalarda görülen mavi-Mor renk değişimidir. Siyanotik DKH’larda siyanozun nedeni sağ- sol şanttır. Kapiller yatakta redükte Hb 4 - 5 gr/dl’den az ise siyanoz görülmeyebilir.

 DKH’da siyanoz santral tipte olup, ekstremiteler ve mukozalar sıcaktır. Pulmoner orijinli siyanozdan hiperoksi

DKH’da siyanoz santral tipte olup, ekstremiteler ve mukozalar sıcaktır. Pulmoner orijinli siyanozdan hiperoksi testi ve PCO 2’ nin normal olması ile ayrılır.

Santral Siyanoz Kardiyak mı Akciğer Kökenli mi? Siyanotik bebeklere satürasyon bakılmalı, daha sonra nazal

Santral Siyanoz Kardiyak mı Akciğer Kökenli mi? Siyanotik bebeklere satürasyon bakılmalı, daha sonra nazal oksş-ijen solutulmalıdır. Ayrıca bebek küvöz gibi sıcak bir ortamda tutlmalıdır. 3 -4 dk oksijen solutulan hastanın satürasyonları düzelmiyorsa veya minimal bir artış gösteriyorsa hastada kardiyak kökenli, siyanoz düşünülür. Ve oksijen tedavisi kesilir. Çünkü kardityak kökenli ve PDA’ya bağımlı bir hasta ise verilecek olan oksijen PDA’nın kapanması neden olabilir.

Santral Siyanoz Kardiyak mı Akciğer Kökenli mi? Akciğer kökenli siyanozda ise akciğer patolojisi sonucu

Santral Siyanoz Kardiyak mı Akciğer Kökenli mi? Akciğer kökenli siyanozda ise akciğer patolojisi sonucu siyanoz olduğu için, hastaya verilen nazal oksijen hastanın satürasyonlarında ciddi artışa neden olur ve hastanın siyanoz düzelir.

Çomak parmak Çomaklaşma: Altı aydan uzun süren arteriyel desaturasyon, el ve ayak parmaklarında çomaklaşma

Çomak parmak Çomaklaşma: Altı aydan uzun süren arteriyel desaturasyon, el ve ayak parmaklarında çomaklaşma ile sonuçlanır. Nedeni: Kronik hipoksi ve polisiteminin kapiller genişlemeye yol açmasıdır

Siyanotik DKH’lar 1. Transpozisyon of Great Artery 2. Tetralogy of Fallot 3. Total Pulmoner

Siyanotik DKH’lar 1. Transpozisyon of Great Artery 2. Tetralogy of Fallot 3. Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi 4. Triküspit Atrezisi 5. Trunkus areteriyozus 6. Tek Ventrikül 7. Ebstein anomalisi 8. VSD’li Pulmoner Atrezi 9. VSD’siz Pulmoner atrezi 10. Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül

Siyanotik Doğuştan Kalp Hastalıkları Pulmoner kan akımı artmış : Pulmoner kan akımı azalmış: Büyük

Siyanotik Doğuştan Kalp Hastalıkları Pulmoner kan akımı artmış : Pulmoner kan akımı azalmış: Büyük Damar Transpozisyonu Hipoplastik sol kalp Trunkus arteriosus Tek ventrikül Total anormal venöz dönüş TGA’lı triküspit atrezisi Çift çıkışlı RV Fallot tetralojisi Triküspit atrezisi Pulmoner atrezi PS’li TGA PS’li tek ventrikül PS’li trunkus arteriosus Çift çıkışlı RV+PS

Pulmoner kan akımı artmış Siyanotik DKH’larında görülen semptomlar Çabuk yorulma Efor dispnesi Gelişme geriliği

Pulmoner kan akımı artmış Siyanotik DKH’larında görülen semptomlar Çabuk yorulma Efor dispnesi Gelişme geriliği Kalp yetersizliği Pulmoner hipertansiyon Sık akciğer enfeksiyonu Siyanoz ( bu grupta hafiftir)

Büyük Arter lerin. Transpozisyonu Aort sağ ventrikülden, Pulmoner arter sol Ventrikülden çıkmaktadır. S 1

Büyük Arter lerin. Transpozisyonu Aort sağ ventrikülden, Pulmoner arter sol Ventrikülden çıkmaktadır. S 1 genellikle tektir ve üfürüm çoğu hastada duyulmaz VSD ve PS’li tiplerde üfürüm duyulur.

Büyük Arterlerin Transpozisyonu Yumurta Şeklinde Kalp Ekokardiyografi Tele’de Yumurta şeklinde kalp görülmesi tanıyı destekler.

Büyük Arterlerin Transpozisyonu Yumurta Şeklinde Kalp Ekokardiyografi Tele’de Yumurta şeklinde kalp görülmesi tanıyı destekler.

Büyük Arter lerin. Transpozisyonu TGA’lı bir bebeğin yaşayabilmesi ASD, PDA veya VSD ‘nin varlığına

Büyük Arter lerin. Transpozisyonu TGA’lı bir bebeğin yaşayabilmesi ASD, PDA veya VSD ‘nin varlığına bağlıdır. Bu sol-sağ şantların varlığı venöz kan ile oksijenize kanın karışımını sağlayarak satürasyonun artışına ve hastanın yaşayabilmesine olanak sağlar. %30 hastada VSD saptanır. Yenidoğan Döneminin En sık Görülen

Büyük Arterlerin Transpozisyonu ASD veya VSD yoksa PDA kapanınca hasta aniden kötüleşir. PDA’yı açık

Büyük Arterlerin Transpozisyonu ASD veya VSD yoksa PDA kapanınca hasta aniden kötüleşir. PDA’yı açık bırakmak için PROSTAGLANDİN infüzyonuyla hasta hayatta kalabilmekte ve ameliyat yapabilmektedir. Yenidoğan Döneminin En sık Görülen Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalığıdır. .

Büyük Arter lerin Transpozisyonu • Tedavisi cerrahidir. Aorta ve Pulmoner Arteri yerleri ameliyatla değiştirilir.

Büyük Arter lerin Transpozisyonu • Tedavisi cerrahidir. Aorta ve Pulmoner Arteri yerleri ameliyatla değiştirilir. • Tam düzeltme işlemi 1 -3 haftalık dönemde yapılmalıdır.

Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi (TAPVD) TAPVD’de sol Atriyuma dökülmesi gereken Pulmoner Venlere ait

Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi (TAPVD) TAPVD’de sol Atriyuma dökülmesi gereken Pulmoner Venlere ait Oksijenize Kan Sağ Atiyuma dökülür.

Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi (TAPVD) ASD veya PDA gibi oksijenize kan ile venöz

Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi (TAPVD) ASD veya PDA gibi oksijenize kan ile venöz kanın karışmasını sağlayan bir şant olmazsa hastanın yaşaması çok zordur. ASD’den Sağdan Sola Şant olması hayat kurtarıcıdır.

 TELE: Kardan Adam görünümü görülür. Tedavisi Cerrahi olarak pulmoner venlerin sağ atriyumdan alınarak

TELE: Kardan Adam görünümü görülür. Tedavisi Cerrahi olarak pulmoner venlerin sağ atriyumdan alınarak sol atriyuma açılmasının sağlanmasıdır.

Pulmoner kan akımı azalmış siyanotik DKH’larında görülen semptomlar Siyanoz Hipoksik nöbet Çömelme Çabuk yorulma

Pulmoner kan akımı azalmış siyanotik DKH’larında görülen semptomlar Siyanoz Hipoksik nöbet Çömelme Çabuk yorulma Efor dispnesi Gelişme geriliği

FALLOT TETRALOJİSİ Anatomi (% 8 -10) Geniş VSD RV çıkımında darlık Dekstropoze aorta RVH

FALLOT TETRALOJİSİ Anatomi (% 8 -10) Geniş VSD RV çıkımında darlık Dekstropoze aorta RVH Çocukluk çağının En sık Görülen Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalığıdır. .

FALLOT TETRALOJİSİ Hastalığın gidişatının belirleyen en önemli bulgusu Pulmoner stenozun ağırlık derecesidir. Çocukluk çağının

FALLOT TETRALOJİSİ Hastalığın gidişatının belirleyen en önemli bulgusu Pulmoner stenozun ağırlık derecesidir. Çocukluk çağının En sık Görülen Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalığıdır. .

Hipoksik Nöbet Sıklıkla 1 -12 ay arasında ( En sık 1 -3 ay) görülür

Hipoksik Nöbet Sıklıkla 1 -12 ay arasında ( En sık 1 -3 ay) görülür MEKANİZMA PVR’ artıran veya SVR’ı azaltan etkenle sonucu R-L şantın artmasıdır. KLİNİK Solunum hızı ve derinliği artar Hiperventilasyon Artan R-L şant hipoksi ve siyanozu artırır. Konvülsiyon, senkop, serebrovasküler olay veya nadiren ölüm olur. Sıklıkla sabah saatlerinde ve ani başlar. Ağlama , beslenme ve dışkılama sırasında olması tanıya yardımcıdır.

Hipoksik nöbet Nazal Oksijen Diz-Göğüs Pozisyonu ve Anne Kucağı Sedasyon için Dormicum Morfin Sülfat

Hipoksik nöbet Nazal Oksijen Diz-Göğüs Pozisyonu ve Anne Kucağı Sedasyon için Dormicum Morfin Sülfat ( 0. 1 -0. 2 mg /kg SC, İM) Beta –Bloker (Propranolol ) Asidoz varsa Na. HCO 3 (1 mg/kg) Nadiren Ketamine, Methoxamine veya Phenylephrine Anemi veya Polisitemi tedavisi Hipoksik nöbet tekrarını önlemek için Propranolol (2 - 4 mg/kg/3 -4 doz PO)

DİYARBEKİR KALESİNDEN NOTLAR VE ADİLOŞ BEBE NİNNİSİ

DİYARBEKİR KALESİNDEN NOTLAR VE ADİLOŞ BEBE NİNNİSİ

TRİKÜSPİD ATREZİSİ Sağ atriyum ile sağ ventrikül bağlantısı yoktur (Triküspit Kapak Kapalıdır). Sağ atriyumun

TRİKÜSPİD ATREZİSİ Sağ atriyum ile sağ ventrikül bağlantısı yoktur (Triküspit Kapak Kapalıdır). Sağ atriyumun venöz kanı ASD yoluyla sağ atriyumdan -> sol atriyum-> Sol Ventrikülden de -> VSD yoluyla sağ ventriküle ve Pulmoner Artere gider.

TRİKÜSPİD ATREZİSİ Triküspit kapak atretiktir. Sağ ventriküle kan gelmediği için küçüktür. Ekg’de Sol aks

TRİKÜSPİD ATREZİSİ Triküspit kapak atretiktir. Sağ ventriküle kan gelmediği için küçüktür. Ekg’de Sol aks sapması ve LVH görülmesi tanı için önemli ipucudur (TUS).

TRİKÜSPİD ATREZİSİ Triküspit Atrezide pulmoner stenoz/atrezi nedeniyle pulmoner konus çökük olduğundan Fallotta olduğu gibi

TRİKÜSPİD ATREZİSİ Triküspit Atrezide pulmoner stenoz/atrezi nedeniyle pulmoner konus çökük olduğundan Fallotta olduğu gibi Tahta Pabuc: Sabot Ayağı görünümü saptanabilir.

Trunkus Arteriyozus Sağ ve Sol ventrikülün ortak çıkım yolu Trunkal Arterdir (Ortak damardır). Ana

Trunkus Arteriyozus Sağ ve Sol ventrikülün ortak çıkım yolu Trunkal Arterdir (Ortak damardır). Ana Pulmoner Arter, Trunkal Damardan çıkarlar.

TEK VENTRİKÜL • Genellikle kompleks doğumsal kalp hastalığının bir parçası olarak görülür.

TEK VENTRİKÜL • Genellikle kompleks doğumsal kalp hastalığının bir parçası olarak görülür.

TEK VENTRİKÜL Tekventrikülde arteriyel ve venöz kan karıştığı için satüryon çok düşük olmaz (Sat:

TEK VENTRİKÜL Tekventrikülde arteriyel ve venöz kan karıştığı için satüryon çok düşük olmaz (Sat: % 75 -85). Bu nedenle Siyanoz çok belirgin olmayabilir.

Hipoplastik Sol Kalp Sendromu EKO Hipoplazik sol kalp

Hipoplastik Sol Kalp Sendromu EKO Hipoplazik sol kalp

Hipoplastik Sol Kalp Sendromu Hastanın Aort damarı tamamen kapalı olduğu için öne doğru akım

Hipoplastik Sol Kalp Sendromu Hastanın Aort damarı tamamen kapalı olduğu için öne doğru akım yoktur. Çıkan aorta ve inen Aorta, PDA’dan dolmaktadır. Eko’da inen aortada PDA’dan kaynaklanan tersine akım görülmesi tanı için çok değerlidir.

Ebstein Anomalisi EKO da Triküspit kapağınının septal ve posterior lifletleri normal anulustan aşağıda, sağ

Ebstein Anomalisi EKO da Triküspit kapağınının septal ve posterior lifletleri normal anulustan aşağıda, sağ ventrikülün iç duvarına yapışıktır ve sağ ventrikülün bir kısmı atrializedir. Yani sağ ventrikülün atriyalize olan kısmı, atriyum gibi

Ebstein Anomalisi Ebstein’de bebeklik çağında genellikle siyanoz yoktur; ancak, erişkin yaşlardan önce siyanoz ve/veya

Ebstein Anomalisi Ebstein’de bebeklik çağında genellikle siyanoz yoktur; ancak, erişkin yaşlardan önce siyanoz ve/veya aritmiler (SVT) gelişebilir.

Ebstein Anomalisi Ebstein anomalisi, Kalbi EN FAZLA BÜYÜTEN Doğumsal Kalp Hastalıklarından birisidir. Ebstein anomalisinde

Ebstein Anomalisi Ebstein anomalisi, Kalbi EN FAZLA BÜYÜTEN Doğumsal Kalp Hastalıklarından birisidir. Ebstein anomalisinde WPW’ye sekonder SVT sıktır.

TELEKARDİYOGRAFİ Kalp büyüklüğü Akciğer sahaları: damarlanma, ödem, atelektazi, yandaş enfeksiyon YD: > 0. 6

TELEKARDİYOGRAFİ Kalp büyüklüğü Akciğer sahaları: damarlanma, ödem, atelektazi, yandaş enfeksiyon YD: > 0. 6 SÇ: > 0. 55 BÇ: > 0. 5 TİMUS İnspiriyum KTI artmış ve pulmoner ödem

TELEKARDİYOGRAFİ Fallot Tetralosii ve Triküspit Atrezide pulmoner stenoz/atrezi nedeniyle pulmoner konus çökük olduğundan Tahta

TELEKARDİYOGRAFİ Fallot Tetralosii ve Triküspit Atrezide pulmoner stenoz/atrezi nedeniyle pulmoner konus çökük olduğundan Tahta Pabuc: Sabot Ayağı görünümü saptanabilir.

TELEKARDİYOGRAFİ Büyük Arter Transpozisyonunda Total Pul. Venöz Döüş Anomalisinde Yumurta Şeklinde Kalp Kardan Adam

TELEKARDİYOGRAFİ Büyük Arter Transpozisyonunda Total Pul. Venöz Döüş Anomalisinde Yumurta Şeklinde Kalp Kardan Adam görünümü

Ekokardiyografi Boşluk genişlikleri Kalp kası işlevleri (sistolik, diyastolik) Yapısal kalp-damar hastalıkları ( Defektlerin yeri

Ekokardiyografi Boşluk genişlikleri Kalp kası işlevleri (sistolik, diyastolik) Yapısal kalp-damar hastalıkları ( Defektlerin yeri ve büyüklüğü , Büyük damarların pozisyonu , darlık ve genişlemeleri , Doppler ile darlık gradientleri) Kapak değerlendirmesi ( A-V ve semiluner kapak darlık ve yetmezlikleri) Perikard patolojileri. USG gibi ses dalgalarıyla çalıştığı için Radyasyon vaymaz.

Fetal Ekokardiyografi 1. Önceki Doğumda DKH, 2. Anne-Babada DKH, 3. Annede Diabet, 4. Kollajen

Fetal Ekokardiyografi 1. Önceki Doğumda DKH, 2. Anne-Babada DKH, 3. Annede Diabet, 4. Kollajen doku hast. Vb varsa 5. Anne gebeliğin erken döneminde Teratojen ilaç almışsa 6. Annede ilk trimesterde DKH potasnsiyeli olan bir Enfeksiyon geçirmişse.

Fetal Ekokardiyografi- ne zaman yapılmalı? • Fetal EKO 18. ’inci haftadan itibaren yapılır. •

Fetal Ekokardiyografi- ne zaman yapılmalı? • Fetal EKO 18. ’inci haftadan itibaren yapılır. • En uygun zaman: 20 - 22 haftalar • Detaylı inceleme : 24 - 28 haftalar • Geç gelişen anomaliler için • 34 - 36 haftalarda tekrar • gerekir.

Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyokardiyografi O 2 satürasyonu, şant ve debi hesabı Basınç ölçümü Defektlerin

Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyokardiyografi O 2 satürasyonu, şant ve debi hesabı Basınç ölçümü Defektlerin kontrast madde verilerek gösterilmesi Girişimsel tedavi

Ne zaman doğuştan kalp hastalığı düşünmeliyiz? Takipne, dispne Beslenme güçlüğü Kilo alamama Sık tekrarlayan

Ne zaman doğuştan kalp hastalığı düşünmeliyiz? Takipne, dispne Beslenme güçlüğü Kilo alamama Sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları Kalpte üfürüm duyulması Siyanoz varlığı Senkop Göğüs ağrısı Çarpıntı Hipoksik nöbet

 Sevgi, insanın her zaman aç olduğu ve doyumu olmayan bir histir. Meki Bilici

Sevgi, insanın her zaman aç olduğu ve doyumu olmayan bir histir. Meki Bilici Ekg örnekleri , Monitör kayıtları ve Daha fazlası için https: //www. youtube. com/user/mekibilici ve Daha fazlası www. mekibilici. com ‘u için ziyaret edin. . www. mekibilici. com ‘u ziyaret edin. .