Svtov oceny Autorem materilu nenli uvedeno jinak je

  • Slides: 9
Download presentation
Světové oceány Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jana Kloučková

Světové oceány Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jana Kloučková

Anotace: Materiál obsahuje základní informace o světových oceánech. Dále obsahuje úkoly pro žáky. Autor:

Anotace: Materiál obsahuje základní informace o světových oceánech. Dále obsahuje úkoly pro žáky. Autor: Bc. Jana Kloučková Datum vytvoření: Září 2013 Jazyk: Čeština Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Učivo: Světové oceány Očekávaný výstup: Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných států. Speciální vzdělávací potřeby: Školní atlas světa Klíčová slova: oceán, moře Druh učebního materiálu: Prezentace Cílová skupina: Žák II. stupně – 6. ročník Stupeň a typ vzdělávání: Základní vzdělání – druhý stupeň Typická věková skupina: 11 – 13 let

Světový oceán Mořský prostor je rozdělen na oceány. Světový oceán zabírá 2/3 povrchu Země,

Světový oceán Mořský prostor je rozdělen na oceány. Světový oceán zabírá 2/3 povrchu Země, což je 361 mil km², 71% povrchu planety. Rozlišujeme 4 oceány: Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový. V Tichém oceánu se nachází nejhlubší místo na Zemi – Mariánský příkop (-10 924 m).

Světový oceán Okrajové části oceánů se nazývají moře. Moře okrajová – jsou volně přístupná

Světový oceán Okrajové části oceánů se nazývají moře. Moře okrajová – jsou volně přístupná z oceánu (Arabské moře). Moře vnitřní – od oceánu jsou oddělena průlivy a jsou obklopena pevninou (Černé moře).

Přiřaď správný název oceánu do mapy 2. Atlantský oceán 1. Indický oceán 3. Tichý

Přiřaď správný název oceánu do mapy 2. Atlantský oceán 1. Indický oceán 3. Tichý oceán 4. Severní ledový oceán

Základní údaje o oceánech Tichý oceán: 179, 7 mil. km² Atlantský oceán: 91, 7

Základní údaje o oceánech Tichý oceán: 179, 7 mil. km² Atlantský oceán: 91, 7 mil. km² Indický oceán: 76, 2 mil. km² Severní ledový oceán: 14 mil. km²

Jsou uvedená tvrzení správná? Pokud ne, oprav je. Rozlišujeme 5 světových oceánů. Největším oceánem

Jsou uvedená tvrzení správná? Pokud ne, oprav je. Rozlišujeme 5 světových oceánů. Největším oceánem je Tichý oceán. Světový oceán zabírá 1/3 povrchu. Moře jsou okrajové části oceánu a dělíme je na vnitřní a okrajová. Nejhlubší místo na Zemi se nachází v Atlantském oceánu.

Zdroje obrázků Autorem obrázků je Bc. Jana Kloučková.

Zdroje obrázků Autorem obrázků je Bc. Jana Kloučková.

Použité zdroje: Vypracovala, pokud není uvedeno jinak, Bc. Jana Kloučková V Obříství, září 2013

Použité zdroje: Vypracovala, pokud není uvedeno jinak, Bc. Jana Kloučková V Obříství, září 2013