Svtlo a stn Fze Msce Zatmn Slunce Fze

  • Slides: 10
Download presentation
* Světlo a stín Fáze Měsíce. Zatmění Slunce.

* Světlo a stín Fáze Měsíce. Zatmění Slunce.

Fáze Měsíce

Fáze Měsíce

Nov. Měsíc je k Zemi přivrácen neosvětlenou stranou. První čtvrť. Po novu před úplňkem

Nov. Měsíc je k Zemi přivrácen neosvětlenou stranou. První čtvrť. Po novu před úplňkem má Měsíc tvar písmene D, říká se o něm, že dorůstá. Úplněk. Měsíc je k Zemi přivrácen osvětlenou stranou. Poslední čtvrť. Po úplňku před novem má Měsíc tvar písmene C, říká se o něm, že couvá.

Zatmění Měsíce je astronomický úkaz, při němž vstupuje Měsíc do stínu vrženého Zemí. Aby

Zatmění Měsíce je astronomický úkaz, při němž vstupuje Měsíc do stínu vrženého Zemí. Aby došlo k zatmění, musí se Měsíc se Zemí a Sluncem nacházet na jedné přímce. Pro pozorovatele na Zemi je Měsíc v okamžiku zatmění v úplňku. K zatmění však nedochází při každém úplňku, protože se Měsíc většinou nachází mimo rovinu ekliptiky.

 • Vyhledejte na internetu termín posledního zatmění Měsíce a nejbližšího následujícího zatmění Měsíce

• Vyhledejte na internetu termín posledního zatmění Měsíce a nejbližšího následujícího zatmění Měsíce

Zatmění Slunce K zatmění Slunce dochází, pokud Měsíc při svém oběhu kolem Země zaujímá

Zatmění Slunce K zatmění Slunce dochází, pokud Měsíc při svém oběhu kolem Země zaujímá takovou polohu, že při pohledu ze Země zakryje sluneční disk (Slunce se schová za Měsíc). Aby došlo k zatmění, musí se Měsíc se Zemí a Sluncem nacházet na jedné přímce. Pro pozorovatele na Zemi je Měsíc v okamžiku zatmění v novu, tedy mezi Sluncem a Zemí. K zatmění však nedochází při každém novu, protože se Měsíc většinou nachází mimo rovinu ekliptiky.

 • Vyhledejte na internetu termín posledního zatmění Slunce a nejbližšího následujícího zatmění Slunce

• Vyhledejte na internetu termín posledního zatmění Slunce a nejbližšího následujícího zatmění Slunce

http: //aktualne. centrum. cz/video/? id=517079

http: //aktualne. centrum. cz/video/? id=517079