Svt Mat Apotol a evanjelista ivotopis Nevieme kedy

  • Slides: 6
Download presentation
Svätý Matúš Apoštol a evanjelista

Svätý Matúš Apoštol a evanjelista

Životopis Ø Nevieme, kedy sa narodil Ø Bol mýtnikom v Kafarnaume pri Genezaretskom jazere

Životopis Ø Nevieme, kedy sa narodil Ø Bol mýtnikom v Kafarnaume pri Genezaretskom jazere Ø Počul tam mnoho Ježišových rečí Ø Jeden z apoštolov, autor 1. evanjelia

Povolanie Ø Lévi-Matúš patril medzi tých apoštolov, ktorých povolal priamo osobne Ježiš Kristus. Keď

Povolanie Ø Lévi-Matúš patril medzi tých apoštolov, ktorých povolal priamo osobne Ježiš Kristus. Keď raz v Kafarnaume prechádzal okolo jeho mýta, vyzval ho jednoduchu: "Poď za mnou!" (Lk 5, 27). Matúšovo a Markovo evanjelium uvádzajú slová: "Nasleduj ma!" (Mt 9, 9; Mk 2, 14). Mýtnik bez váhania prijal Kristovu výzvu: "Ten vstal a nasledoval ho. " (Mt 9, 9; Mk 2, 14). Lukášovo evanjelium vyjadruje Matúšovu ochotu zreteľnejšie: Ten nechal všetko, vstal a nasledoval ho. " (Lk 5, 28).

Život po Nanebovstúpení Pána Ø Nevieme presne, kde pôsobil, avšak domnievame sa, že pôsobil

Život po Nanebovstúpení Pána Ø Nevieme presne, kde pôsobil, avšak domnievame sa, že pôsobil v Palestíne alebo v Etiópii Ø Nevieme, či bol mučeník, alebo zomrel prirodzenou smrťou, tradícia však hovorí, že ako ostatní apoštoli je takisto mučeník Ø Napísal evanjelium – v aramejčine, bolo určené pre Židov (chcel im vysvetliť, že sa na ňom splnili proroctvá)

Zaujímavosti Ø Patrón taxikárov a bankárov Ø Atribúty: kniha evanjelií, postava Ø Matúšove pozostatky

Zaujímavosti Ø Patrón taxikárov a bankárov Ø Atribúty: kniha evanjelií, postava Ø Matúšove pozostatky boli objavené v roku 1080 v Salerne v južnom Taliansku. Umiestnili ich do chrámu, ktorý tam dal postaviť pápež Gregor VII.