SVT 2030 Bohumr tdro 30 5 2016 2030

  • Slides: 24
Download presentation
SVĚT 2030 Bohumír Štědroň 30. 5. 2016

SVĚT 2030 Bohumír Štědroň 30. 5. 2016

2030 Nové technologie Ekonomika Politický systém

2030 Nové technologie Ekonomika Politický systém

Nejznámější prognózu vytvořil ve svém díle Jules Verne (1828 -1905): - - v roce

Nejznámější prognózu vytvořil ve svém díle Jules Verne (1828 -1905): - - v roce 2016 je splněno více než 90 % jeho představ (civilizace zatím nedisponuje bombami, vytvářejícími mimořádně nízké teploty) Prognózy v padesátých letech minulého století byly „nadstřeleny“ a předpokládaly kolem roku 2000 lety s lidskými posádkami k nejbližším hvězdám

Dvě hypotézy: - exponenciální model - logaritmický model Exponenciální modely: Moorova hypotéza: „každých 18

Dvě hypotézy: - exponenciální model - logaritmický model Exponenciální modely: Moorova hypotéza: „každých 18 měsíců se v procesorech zdvojnásobí počet tranzistorů“. Tato hypotéza platí nejen pro počty tranzistorů, ale pro výkon počítačů a kapacity disků (Gordon Moore, spoluzakladatel známé firmy Intel)

exponenciální křivka P o č e t j e d n o t e

exponenciální křivka P o č e t j e d n o t e k Čas

Dva možné modely l Logaritmická křivka P o č e t j e d

Dva možné modely l Logaritmická křivka P o č e t j e d n o t e k Čas

dominující technologie v roce 2030: -RFID -3 D -General Inteligence (např. auta bez řidičů)

dominující technologie v roce 2030: -RFID -3 D -General Inteligence (např. auta bez řidičů)

Vývoj ceny čipů SVĚT 2030 Bohumír Štědroň 29. 2. 2016 Prognóza vývoje RFID 8

Vývoj ceny čipů SVĚT 2030 Bohumír Štědroň 29. 2. 2016 Prognóza vývoje RFID 8

Obrat RFID trhu SVĚT 2030 Bohumír Štědroň 29. 2. 2016 Prognóza vývoje RFID 9

Obrat RFID trhu SVĚT 2030 Bohumír Štědroň 29. 2. 2016 Prognóza vývoje RFID 9

3 D využití v budoucnosti Tisk z kovu, skla i buněk l Tisk orgánů,

3 D využití v budoucnosti Tisk z kovu, skla i buněk l Tisk orgánů, kostí l Kosmonautika – tisk celých základen s využitím místně dostupných hornin l Snížení intenzity a hustoty dopravy (tisk na místě) l Oprava dopravních systémů při provozu (výroba náhradních dílů pro kosmické sondy za letu) l 28. 11. 2020 10

General Inteligence -megaintegrace -dopravní prostředky bez řidičů -komunikace s biosférou

General Inteligence -megaintegrace -dopravní prostředky bez řidičů -komunikace s biosférou

Budoucnost podle expertů 3 fáze: 1) právě probíhá – automobilky používají čím dál více

Budoucnost podle expertů 3 fáze: 1) právě probíhá – automobilky používají čím dál více zařízení, které usnadňuje řidiči práci (Volvo, Toyota) - 40 km/h 2) postupné zavádění automatizovaných aut – odpovědnost řidič 3) 25 - 30 let – odpovědnost auta (výrobci) 2040 – 2050 – konec řidičských průkazů

Nové segmenty komunikace se zvířaty a rostlinami: Jerome Witkin, renomovaný odborník v oblasti abstraktního

Nové segmenty komunikace se zvířaty a rostlinami: Jerome Witkin, renomovaný odborník v oblasti abstraktního expresionismu na Syrakuské univerzitě hodnotil kresby nové, jemu neznámé malířky těmito slovy: Kresby jsou nesmírně lyrické, neskutečně překrásné. Jsou natolik pozitivní a plné vyrovnané energie, že je to prostě neuvěřitelné…Kresba je tak impozantní, tak jemná… Witkin byl okouzlen vyvážeností kreseb a hádal, že tvůrcem byla žena se zájmem o asijskou kaligrafii…

Nové segmenty Uznávaný odborník na Syrakuské univerzitě netušil, že autorem kreseb byla Siri (2,

Nové segmenty Uznávaný odborník na Syrakuské univerzitě netušil, že autorem kreseb byla Siri (2, 5 metru vysoká a 4 tuny vážící) - slonice, která kreslila tužkou, již držela chobotem. Siri není mezi slony nijak výjimečná… Kresby slonice Carol visí v kancelářích mnoha vedoucích pracovníků a prodávají se za 500 USD. Šimpanzi Kongo a Betsy měli vlastní výstavu v roce 1957 v londýnském Ústavu současného umění a všechny kresby byly prodány. Kresby lidoopů se jinak většinou na výstavy lidí dostávají tajně a byly v minulosti vychvalovány nic netušícími kritiky umění pro svou dynamičnost…

Nové segmenty (3): - - - kytovci vytvořili složité komunikační jazyky, které doposud nebyly

Nové segmenty (3): - - - kytovci vytvořili složité komunikační jazyky, které doposud nebyly rozluštěny; kytovci disponují větší mozkovou kapacitou než člověk papoušci rozeznávají abstraktní pojmy a dokonce rozlišují malířské styly (zdá se, že mezi inteligencí a velikostí mozku není přímá úměra) lidoopové zvládají posuňkovou řeč

Technologie obecné důsledky - průměrný věk překročí hranici 100 let v důsledku aplikace RFID

Technologie obecné důsledky - průměrný věk překročí hranici 100 let v důsledku aplikace RFID a sériové výroby kmenových buněk, nejdůležitější segment trhu: senioři další nový segment trhu: domácí mazlíčci (komunikace s biosférou) - péče o člověka (možnost zadání výroby léků a lékařských zařízení na míru) - sportovní utkání mezi lidmi, biosférou a roboty (podle berlínské prognózy porazí v kopané do roku 2030 družstvo robotů mistra světa podle pravidel FIFA)

IV. Vývoj právního systému l l zákon o ochraně před elektromagnetickým smogem zákon o

IV. Vývoj právního systému l l zákon o ochraně před elektromagnetickým smogem zákon o ochraně před civilizačními chorobami zákon o přiznání segmentů lidských práv biologickým systémům a robotům zákaz (regulace) výroby sebereprodukujících se programů s implementovaným instinktem sebezáchovy

Nová prognóza (FUTURIST March / 2004) - - zákaz aplikace informačních technologií ve vybraných

Nová prognóza (FUTURIST March / 2004) - - zákaz aplikace informačních technologií ve vybraných segmentech umění a kultury (zákaz výroby syntetických televizních celebrit a politiků) zákon o ochraně identity lidské bytosti (nahradí starší zákon o ochraně osobních údajů); uživatel budoucího Internetu musí prokazovat, zda je člověkem nebo robotem

V. EKONOMIKA A POLITIKA

V. EKONOMIKA A POLITIKA

2030 ASIE bude centrem obchodu Dohoda podepsaná mezi Čínou a státy ASEAN: těžiště světového

2030 ASIE bude centrem obchodu Dohoda podepsaná mezi Čínou a státy ASEAN: těžiště světového obchodu a ekonomiky se postupně přesune na východní polokouli. EU a USA: oscilace kolem nulového ekonomického růstu

2030 genetická dispozice: politických systémů „vzorný žák“ „rebel“ „flegmatik“ „obliba v bonapartistických systémech“ „cit

2030 genetická dispozice: politických systémů „vzorný žák“ „rebel“ „flegmatik“ „obliba v bonapartistických systémech“ „cit pro detail“ (v Honkonku přilepují dlažební kostky, když má přijet čínský politik) Sport: -roboti jako rozhodčí nástup po roce 2020 (jestřábí oko ve všech sportech) -utkání mezi roboty a sportovci v kolektivních sportech -sportovní hry ve vesmíru terorismus: útoky na vodní zdroje a velkovýrobce potravin

2030 Politický systém (kyvadlový pohyb) -EU začne znovu přijímat nové členy, kteří odešli kolem

2030 Politický systém (kyvadlový pohyb) -EU začne znovu přijímat nové členy, kteří odešli kolem roku 2020 (Řecko po občanské válce, Velká Británie aj. ) Liberalizace prezidentských a vojenských systému, které převládly v EU po roce 2020 -V Rusku již delší dobu vládne konfuciánský systém (který nahradil bonapartistický systém kolem 2020)