SVETOV NBOENSTV Mgr Alena Sldkov Predmet OBN Ronk

  • Slides: 36
Download presentation
SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ Mgr. Alena Sládková Predmet: OBN Ročník: siedmy http: //portal. zselaniho. sk

SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ Mgr. Alena Sládková Predmet: OBN Ročník: siedmy http: //portal. zselaniho. sk

Náboženstvo. . . Náboženstvo je let seba samého k sebe samému. . . (Platinos)

Náboženstvo. . . Náboženstvo je let seba samého k sebe samému. . . (Platinos) Ø náboženstvo je viera v jedného Boha alebo vo viacerých bohov, Ø religionistika je humanitná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom relígií (náboženstiev), kultov a mytologických predstáv predchádzajúcich vzniku náboženstva. http: //portal. zselaniho. sk

elenie náboženstva podľa uznávania bohov Ø monoteistické– uznávajúce jedného boha (judaizmus, kresťanstvo, islam, sikhizmus

elenie náboženstva podľa uznávania bohov Ø monoteistické– uznávajúce jedného boha (judaizmus, kresťanstvo, islam, sikhizmus ), Ø polyteistické – uznávajúce viacerých bohov (hinduizmus, šintoizmus), Ø neteistické – neuznávajúce boha (budhizmus, scientológia, taoizmus). http: //portal. zselaniho. sk

Náboženské symboly Kresťanstvo kríž Judaizmus Dávidova hviezda Islam polmesiac a hviezda Budhizmus koleso Dharmy

Náboženské symboly Kresťanstvo kríž Judaizmus Dávidova hviezda Islam polmesiac a hviezda Budhizmus koleso Dharmy http: //symbol. navajo. cz/symbol. jpg http: //portal. zselaniho. sk Hinduizmus Óm (Aum) Sikhizmus Khanda

KRESŤANSTVO Ø pravdepodobne najväčšie svetové náboženstvo, Ø približne 1500 miliónov ľudí verí v existenciu

KRESŤANSTVO Ø pravdepodobne najväčšie svetové náboženstvo, Ø približne 1500 miliónov ľudí verí v existenciu jedného Boha, ktorý zoslal svojho syna Ježiša Krista na zem, aby tu hlásal porozumenie medzi ľuďmi a konal dobré skutky. http: //www. vianocesk. ic. cz/Vychodnakultura. htm http: //portal. zselaniho. sk

Ježiš Kristus Ø známy ako Ježiš Nazaretský, Ø židovský učiteľ, Ø je pôvodcom kresťanstva,

Ježiš Kristus Ø známy ako Ježiš Nazaretský, Ø židovský učiteľ, Ø je pôvodcom kresťanstva, Ø jeho život a učenie sú opísané v Novom zákone, Ø vo veku 33 rokov bol odsúdený na smrť ukrižovaním. http: //portal. zselaniho. sk http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/9/97/Christ_Carrying_the_Cross_1580. jpg

Biblia (Sväté písmo) Ø zdroj kresťanskej viery, Ø bola vytvorená v priebehu asi 1500

Biblia (Sväté písmo) Ø zdroj kresťanskej viery, Ø bola vytvorená v priebehu asi 1500 rokov, Ø tvoria ju 2 hlavné časti: § Starý zákon - obsahuje 39 posvätných textov (uznávajú ho židia aj kresťania), § Nový zákon - obsahuje 27 posvätných textov (uznávajú ho len kresťania). http: //portal. zselaniho. sk http: //tmp. aktualne. centrum. sk/soumar/img/1031/48/10314818 -biblia. jpg

Šírenie kresťanstva Ježišovo učenie šírili jeho učeníci, ktorí položili základy prvých cirkevných spoločenstiev, Ø

Šírenie kresťanstva Ježišovo učenie šírili jeho učeníci, ktorí položili základy prvých cirkevných spoločenstiev, Ø napriek prenasledovaniu sa kresťanstvo r. 324 po Kr. stalo rímskym náboženstvom a neskôr sa rozšírilo do celého sveta, Ø dnes existujú tri hlavné smery kresťanstva: pravoslávne, protestantské a rímskokatolícke, ku ktorému sa hlási 56% kresťanov. Ø http: //portal. zselaniho. sk http: //www. sharkan. net/images/lojzo/domy-2007/bytca-53. jpg

Vatikán Ježis s krížom Pápež Ján Pavol II. Pápež Benedikt XVI. http: //www. christ-net.

Vatikán Ježis s krížom Pápež Ján Pavol II. Pápež Benedikt XVI. http: //www. christ-net. sk/rn/0107/stred. htm http: //portal. zselaniho. sk http: //www. trask. sk/phprs/obrazky/Jan_Pavol_II_1979. jpg http: //www. 24 hod. sk/obrazky_clankov/2008 -05 -07 x/10191. jpg

Kresťanstvo v kocke. . . Vznik: Palestína Veriaci: kresťania Zakladateľ: Ježiš Kristus – Syn

Kresťanstvo v kocke. . . Vznik: Palestína Veriaci: kresťania Zakladateľ: Ježiš Kristus – Syn Boží Svätá kniha: Biblia – Starý a Nový zákon Chrám: kostol Kresťanstvo: Ø katolícke – Vatikán (sídlo pápeža), Ø pravoslávne, Ø protestantské - evanjelici. http: //portal. zselaniho. sk

ISLAM Ø po kresťanstve druhé najväčšie náboženstvo na svete, Ø moslimovia - ľudia, ktorí

ISLAM Ø po kresťanstve druhé najväčšie náboženstvo na svete, Ø moslimovia - ľudia, ktorí sa hlásia k http: //sk. wikipedia. org/wiki/S%C 3%BAbor: Mosque. Qibla. 01. jpg islamskému náboženstvu. Moslimovia pri modlitbe vhttp: //portal. zselaniho. sk mešite

Päť stĺpov viery Ø niet iného Boha okrem Alaha a Mohamed je jeho prorokom,

Päť stĺpov viery Ø niet iného Boha okrem Alaha a Mohamed je jeho prorokom, Ø každý deň sa päťkrát pomodliť s tvárou obrátenou k svätému mestu Mekke, Ø tí, ktorí si to môžu dovoliť, sú povinní každý rok zaplatiť daň v prospech chudobných, Ø počas mesiaca ramadán dodržať pôst, Ø vykonať aspoň raz za život púť do Mekky, ak je to možné. http: //portal. zselaniho. sk

Mešita miesto islamskej bohoslužby a modlitby, Ø pred vstupom do mešity sa moslimovia vyzúvajú

Mešita miesto islamskej bohoslužby a modlitby, Ø pred vstupom do mešity sa moslimovia vyzúvajú a umyjú si ruky, tvár a nohy, Ø modlia sa čelom obrátení k mestu Mekka, Ø smer modlitby je v každej mešite vyznačený výklenkom v stene, ktorý sa volá mihráb, Ø v piatok predpoludním sa moslimovia schádzajú do mešity na sviatočnú bohoslužbu. Ø http: //portal. zselaniho. sk http: //www. rockjamradio. sk/page/downloads/u 505/tadz. jpg

Korán základná kniha islamu, Ø delí sa na 114 súr (kapitol), Ø veršovaná zbierka,

Korán základná kniha islamu, Ø delí sa na 114 súr (kapitol), Ø veršovaná zbierka, ktorú podľa moslimov Mohamedovi nadiktoval prostredníctvom archanjiela Gabriela sám Boh. Ø http: //media 1. islam. mypage. cz/images/media 1: 49 c 3 dcb 1 d 8 b 5 d. jpg/Koranek. jpg http: //portal. zselaniho. sk

Islamská mešita Mekka http: //mirialmani. files. wordpress. com/2009/05/kaaba-091. jpg Korán http: //portal. zselaniho. sk

Islamská mešita Mekka http: //mirialmani. files. wordpress. com/2009/05/kaaba-091. jpg Korán http: //portal. zselaniho. sk http: //nd 01. blog. cz/383/505/d 08 c 303 b 55_2742228_o 2. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/5/59/Egypt. Aswan. Mosque. 01. jpg http: //www. loc. gov/exhibits/world/images/wt 0001_2 s. jpg

Islam v kocke. . . Vznik: v Arábii v 7. storočí po Kristovi Veriaci:

Islam v kocke. . . Vznik: v Arábii v 7. storočí po Kristovi Veriaci: moslimovia /šiiti a sunniti/ Zakladateľ: prorok Mohamed Boh: Alah Svätá kniha: Korán Chrám: mešita so štíhlou vežou – minaretom Pútnické miesta: Mekka a Medina Sviatok: ramadán Vetvy islamu: sunnizmus, šítizmus. http: //portal. zselaniho. sk

JUDAIZMUS Ø najstaršie náboženstvo, Ø náboženstvo židovského národa, Ø hlási sa k nemu 15

JUDAIZMUS Ø najstaršie náboženstvo, Ø náboženstvo židovského národa, Ø hlási sa k nemu 15 miliónov veriacich, Ø úzko spätý s dejinami, kultúrou a tradíciou židov. Sedemramenný svietnik (menora) – symbol judaizmu http: //www. szsrv. edu. sk/Web/index_soubory/image 116. jpg http: //portal. zselaniho. sk

Jeruzalem Ø posvätné mesto, Ø hlavné mesto Izraela (700 000 obyvateľov), Ø najsvätejšie miesto

Jeruzalem Ø posvätné mesto, Ø hlavné mesto Izraela (700 000 obyvateľov), Ø najsvätejšie miesto a duchovná domovina všetkých Židov už od 10. storočia pred Kr. http: //blog. sme. sk/blog/8680/147034/Mur. Narek. jpg Múr nárekov Tu Židia vyslovujú svoje veľké prosby, modlitby, nádeje a výzvy. http: //portal. zselaniho. sk

Jeruzalem Tóra www. nettravel. cz/data/Foto/8505/1024/Izrael-Jeruzalem-Skalni-chram-12853. jpg Synagóga http: //fsdruzba. szm. com/images/jpg/synagoga. jpg http: //upload.

Jeruzalem Tóra www. nettravel. cz/data/Foto/8505/1024/Izrael-Jeruzalem-Skalni-chram-12853. jpg Synagóga http: //fsdruzba. szm. com/images/jpg/synagoga. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/5/54/K%C 3%B 6 ln-Tora-und-Innenansicht-Synagoge-Glockengasse-040. JPG http: //portal. zselaniho. sk

Judaizmus v kocke. . . Vznik: v starovekom Izraeli (dnes najviac v USA a

Judaizmus v kocke. . . Vznik: v starovekom Izraeli (dnes najviac v USA a v Izraeli) Veriaci: židia Boh: Jahve Jazyk: hebrejčina Náboženské knihy: Tóra (613 prikázaní) a Talmud Chrám: synagóga Pútnické miesto: Jeruzalem – Múr nárekov Zakladateľ náboženstva: Mojžiš http: //portal. zselaniho. sk

HINDUIZMUS Ø patrí k najstarším náboženstvám sveta, Ø je založený na védach, Ø súbor

HINDUIZMUS Ø patrí k najstarším náboženstvám sveta, Ø je založený na védach, Ø súbor všetkých indických náboženstiev uznávajúcich hlavnú trojicu božstiev - Brahmu, Višnu a Šivu, Ø vyznáva ho takmer jedna miliarda ľudí (hlavne v Indii, Nepále, Bangladéši, Pakistane a na Srí Lanke), Ø mokša - stav, kedy človek sa vymaní z kolotoča večného prevteľovania sa a dostane sa do sveta Dévov, čo sú Vyššie Bytosti. http: //portal. zselaniho. sk

Šiva Ø jeden z najdôležitejších bohov, Ø predstavuje ničiteľa a znovuzrodenie. http: //dummidumbwit. files.

Šiva Ø jeden z najdôležitejších bohov, Ø predstavuje ničiteľa a znovuzrodenie. http: //dummidumbwit. files. wordpress. com/2009/09/shiva. jpg http: //www. volny. cz/j. volesky/indie/595. jpg http: //portal. zselaniho. sk

Chrámy Ø na priečeliach hinduistických chrámov sú do kameňa vytesané stovky sôch bohov, Ø

Chrámy Ø na priečeliach hinduistických chrámov sú do kameňa vytesané stovky sôch bohov, Ø o chrámy sa starajú kňazi, Ø veriaci sa sem chodia modliť a prinášajú obety: kvety a jedlo. Jedlo treba požehnať a potom sa rozdá chudobným. http: //www. volny. cz/j. volesky/Hinduismus/15. jpg http: //portal. zselaniho. sk

Rieka Ganga Ø najväčšia rieka Indie, Ø tisíce ľudí putujú, aby sa každý rok

Rieka Ganga Ø najväčšia rieka Indie, Ø tisíce ľudí putujú, aby sa každý rok okúpali v posvätnej vode rieky Ganga, Ø Hinduisti slávia veľký počet náboženských sviatkov a púti. http: //img 2. travelblog. org/Photos/23478/116473/t/794184 -Rieka-Ganga--Varanasi-0. jpg http: //portal. zselaniho. sk

Védy Hinduisti pri modlitbe http: //sk. wikipedia. org/wiki/S%C 3%BAbor: Bangladesh_Prayer. jpg http: //veda. wdfiles.

Védy Hinduisti pri modlitbe http: //sk. wikipedia. org/wiki/S%C 3%BAbor: Bangladesh_Prayer. jpg http: //veda. wdfiles. com/local--files/hinduism/vedas. gif Višnu http: //ao-institut. cz/texty/Vynatky-z-historie-lidstva/img/vishnu-visnu. jpg http: //portal. zselaniho. sk

Hinduizmus v kocke. . . Vznik: . v Indii, v 3. tisícročí p. n.

Hinduizmus v kocke. . . Vznik: . v Indii, v 3. tisícročí p. n. l Svätá kniha: Véda Stvoriteľ: Višňa Udržiavateľ života: šiva Učiteľ: guru Hinduistické náboženstvá sú: § Šivaizmus – Šiva (ničiteľ), § Višnuizmus – Višnu (uchovávateľ), § Šaktizmus – Šakti (matka Zeme ). http: //portal. zselaniho. sk

BUDHIZMUS Ø jedno z najrozšírenejších svetových náboženstiev, Ø vyznáva ho 300– 500 miliónov ľudí,

BUDHIZMUS Ø jedno z najrozšírenejších svetových náboženstiev, Ø vyznáva ho 300– 500 miliónov ľudí, Ø je „Cesta“ (recept) k dosiahnutiu uvedomenia si reality a pravdy o živote, Ø Tibet je centrom budhistov. Základné smery budhizmu: § Hínajána - Nirvánu môžu dosiahnuť iba praví veriaci (mnísi), § Mahájána - Nirvánu môžu dosiahnuť všetci, http: //portal. zselaniho. sk

Sochy Budhu http: //bbs. keyhole. com/ubb/z 0302 a 1700/daibutsu. jpg Ø Budha sa obyčajne

Sochy Budhu http: //bbs. keyhole. com/ubb/z 0302 a 1700/daibutsu. jpg Ø Budha sa obyčajne znázorňuje, ako sedí v meditatívnej polohe na lotosovom kvete, Ø na viacerých miestach existujú Budhove sochy v nadživotnej veľkosti, Ø pri domácom oltáriku s Budhovou sochou budhisti často zapaľujú voňavé kadidlo. http: //portal. zselaniho. sk

Zlatý pavilón Ø vyzdobený pozlátenými plieškami v japonskom meste Kyoto, Ø pôvodne to bol

Zlatý pavilón Ø vyzdobený pozlátenými plieškami v japonskom meste Kyoto, Ø pôvodne to bol budhistický kláštor, ale slúži aj ako obydlie pre cisársku rodinu, Ø stojí v krásnom parku s jazierkom. http: //blog. sme. sk/blog/8589/166219/zlaty. jpg http: //portal. zselaniho. sk

Socha Budhu Symbol Dharma-čakry http: //sk. wikipedia. org/wiki/S%C 3%BAbor: Dharma_Wheel. svg Budhistickí mnísi pri

Socha Budhu Symbol Dharma-čakry http: //sk. wikipedia. org/wiki/S%C 3%BAbor: Dharma_Wheel. svg Budhistickí mnísi pri meditácii http: //images. travelpod. com/users/westwoods/world_tour. 1132645080. outside_sitting_budha. jpg http: //sk. wikipedia. org/wiki/S%C 3%BAbor: Rank_celebration_of_Thai_Buddhist_monk_1. jpg http: //portal. zselaniho. sk

Budhizmus v kocke. . . Vznik: India Zakladateľ: Budha Základný písomný zdroj: Tri koše

Budhizmus v kocke. . . Vznik: India Zakladateľ: Budha Základný písomný zdroj: Tri koše múdrosti, obsahujú Budhove kázne Uznáva princíp prevteľovania Cieľ: dosiahnutie nirvany Dominantné náboženstvo v Ďalekého Východu – Čína, Japonsko, Kórea, JV Ázia Budhisti väčšinou odmietajú bohoslužbu a kladú dôraz predovšetkým na meditáciu http: //portal. zselaniho. sk

SIKHIZMUS jedno z najmladších náboženstiev, podporuje ho asi 20 miliónov veriacich, Ø piate najväčšie

SIKHIZMUS jedno z najmladších náboženstiev, podporuje ho asi 20 miliónov veriacich, Ø piate najväčšie náboženstvo na svete, Ø vzniklo v 15. storočí v severnej Indii, Ø jeho zakladateľom bol guru Nának Ø Guru Granth Sáhib – sväté písmo sikhov, http: //portal. zselaniho. sk Ø symbolizujú ho tri meče a kruh, Ø Ø Khanda http: //www. panjabemall. com/images/NSR-GKS-BSD-A 8426. jpg

Amritsar mesto v Indii, hlavné náboženské a kultové stredisko sikhov, Ø Pandžábske mesto, ktoré

Amritsar mesto v Indii, hlavné náboženské a kultové stredisko sikhov, Ø Pandžábske mesto, ktoré je pre sikhov posvätné, Ø chodievajú sem na púte do Zlatého chrámu, ktorý stojí uprostred jazera. Ø Ø http: //www. photoatlas. com/photo/india_amritsar-01. jpg http: //portal. zselaniho. sk

5 symbolov bratstva – 5 K 1. Kéš – vlasy a fúzy, ktoré si

5 symbolov bratstva – 5 K 1. Kéš – vlasy a fúzy, ktoré si nestrihajú (symbol duchovnosti), Kirpán 2. Kará - oceľový náramok (nosí sa na pravom zápästí), 3. Kanghá – hrebeň na rozčesávanie fúzov a brady, 4. Kačh - krátke nohavice (symbol sebaovládania a cudnosti), 5. Kirpán – meč (symbol duchovnosti a ustavičného boja dobra a morálnosti proti zlu a http: //portal. zselaniho. sk bezpráviu). http: //goingconcern. com/2009/09/02/kirpan. gif

Guru Nának Guru Granth Sáhib http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/c/cc/Guru_nanak. jpg http: //www. ggsfusa. com/images/event/guru-granth-sahib.

Guru Nának Guru Granth Sáhib http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/c/cc/Guru_nanak. jpg http: //www. ggsfusa. com/images/event/guru-granth-sahib. jpg Kanghá Sikh http: //www. india. sk/india 2006/032_1. jpg http: //www. strath. ac. uk/media/departments/curricularstudies/re/pictures/artefacts/sikh/Kangha. jpg http: //portal. zselaniho. sk

Náboženstvo má vlastné nezávislé korene v skrytých hĺbkach samotného ducha. (R. Otto) http: //portal.

Náboženstvo má vlastné nezávislé korene v skrytých hĺbkach samotného ducha. (R. Otto) http: //portal. zselaniho. sk