Sveta Misa Godina C 28 nedjelja kroz godinu

  • Slides: 14
Download presentation
Sveta Misa Godina C

Sveta Misa Godina C

28. nedjelja kroz godinu C (Lk 17, 11 19) Popričesna meditacija Isus se dotače

28. nedjelja kroz godinu C (Lk 17, 11 19) Popričesna meditacija Isus se dotače gubavaca. To je nečuveno u higijenskim i religioznim poimanjima ljudi onoga vremena. Devetorica nastavljaju svoj put. Deseti se vraća zahvaliti Isusu. Ili, kako će to Isus reći, “podati slavu Bogu”. A taj je k tome bio Samarijanac. Isus je dirnut njegovim dolaskom. A razočaran devetoricom samoživih i sebičnih koji se nisu vratili. A što mi tražimo od Isusa? Ne tražimo li tjelesno zdravlje i pomoć u materijalnim poteškoćama? A dopuštamo li Isusu da zahvati u naše srce, da nas spasi od nas samih, od ograničenosti i gluposti naše pameti i srca? Tko će se prepoznati u ovoj devetorici samoživih i sebičnih? Gospodine! Daješ mi život i zdravlje, a ja prigovaram na sitnicama za koje mislim da mi nedostaju. Ne znam reći hvala što živim i još dijelim s onima koji su potrebniji kruha i riječi. Ne znam zahvaljivati. . . Jesam li uopće ikada rekao hvala što nisam gubav? Držim da je sve moje pravo, a ne Tvoj dar. Daj mi milost da postanem poput onog Samarijanca pa da barem katkada u nedjeljnoj euharistiji “podam slavu Bogu” i kažem Ti: hvala. Priredio: Dario Miletić

ULAZNA PJESMA: Ps 130 (129), 3 4 Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine,

ULAZNA PJESMA: Ps 130 (129), 3 4 Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Bože Izraelov. ZBORNA Gospodine, neka nas tvoja milost uvijek i pretječe i prati te sveudilj nastojimo oko dobrih djela. Po Gospodinu.

1. ČITANJE 2 Kr 5, 14 17 Vjera jednog stranca. — Naaman u svom

1. ČITANJE 2 Kr 5, 14 17 Vjera jednog stranca. — Naaman u svom ozdravljenju shvaća da Bog Izraela ne ograničuje svoja dobročinstva na židovski narod. Tad on postaje uvjerenim vjernikom. Čitanje Druge knjige o Kraljevima U one dane: Naaman Sirac siđe i opra se sedam puta u Jordanu, prema riječi Elizeja, čovjeka Božjega. I tijelo mu posta opet kao u malog djeteta — očistio se od svoje gube. Vrati se on čovjeku Božjemu sa svom svojom pratnjom, uđe, stade preda nj i reče mu: » Evo, sad znam da nema Boga na svoj zemlji, osim u Izraelu.

Zato te molim, primi dar od svoga sluge. « Ali Elizej odgovori: » Živoga

Zato te molim, primi dar od svoga sluge. « Ali Elizej odgovori: » Živoga mi Gospodina kome služim, ne primam! « Naaman navaljivaše da primi, ali on ne htjede. Tada Naaman reče: » Dobro, kad nećeš. Ali barem dopusti da meni, tvome sluzi, dadu ove zemlje koliko mogu po nijeti dvije mazge. Jer sluga tvoj neće više prinositi pomirnica ni klanica drugim bogovima nego samo Gospodinu. « Riječ Gospodnja.

PSALAM 98 (97) Pred poganima Gospodin obznani spasenje svoje. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer

PSALAM 98 (97) Pred poganima Gospodin obznani spasenje svoje. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna. Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta mišica njegova. Gospodin obznani spasenje svoje, pred poganima pravednost objavi. Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. Sva zemljo, poklikni Gospodinu, raduj se, klici

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. Sva zemljo, poklikni Gospodinu, raduj se, klici i pjevaj!

2. ČITANJE 2 Tim 2, 8 13 Svjedok uskrslog Krista. — Poput Isusa i

2. ČITANJE 2 Tim 2, 8 13 Svjedok uskrslog Krista. — Poput Isusa i njegov učenik svjedoci za svoju vjeru riječju i trpljenjem. Sto god mi činili, Bog ipak uvijek ostaje vjeran, pa i onda kad mi njega zaniječemo. Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju Predragi! Spominji se Isusa Krista, uskrsnula od mrtvih, od potomstva Davidova — po mome Evanđelju. Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac.

Ali riječ Božja nije okovana! Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu

Ali riječ Božja nije okovana! Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom. Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će nas zanijekati. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati! Riječ Gospodnja.

Aleluja! Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca, te upoznamo koje li

Aleluja! Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca, te upoznamo koje li nade u pozivu našemu! Aleluja!

EVANĐELJE Lk 17, 11 19 Zahvaljivanje jednog stranca. — Stranac jasnije od drugih postaje

EVANĐELJE Lk 17, 11 19 Zahvaljivanje jednog stranca. — Stranac jasnije od drugih postaje svjestan Isusove sveopće dobrote. I on jedini izražava zahvalnost. Čitanje svetog Evanđelja po Luki Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustavile se podaleko i zavapiše: » Isuse, Učitelju, smiluj nam se! « Kad ih Isus ugleda, reče im: » Idite, pokažite se svećenicima! « I dok su išli, očistiše se.

Jedan od njih, vidjev da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas.

Jedan od njih, vidjev da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se nice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: » Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovog tuđinca? « A njemu reče: » Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila! « Riječ Gospodnja.

DAROVNA Gospodine, s prinosom ove žrtve primi i molitve svojih vjer nika. Daj da

DAROVNA Gospodine, s prinosom ove žrtve primi i molitve svojih vjer nika. Daj da ovom službom pobožne odanosti prijeđemo u nebesku slavu. Po Kristu. Predslovlje nedjelja kroz godinu, str.

PRICESNA PJESMA: Ps 34 (33), 11 Osiromašiše mogućnici i gladuju, a koji traže Gospodina

PRICESNA PJESMA: Ps 34 (33), 11 Osiromašiše mogućnici i gladuju, a koji traže Gospodina ne trpe oskudice. Ili: 1 Iv 3, 2 Kad se Gospodin očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. POPRICESNA Gospodine, smjerno te molimo: hraniš nas presvetom hranom svoga tijela i krvi, daj da postanemo dionici božanske naravi. Po Kristu. www. fradragoljevar. com