Svenska Afghanistankommittn www sak se Svenska Afghanistankommittn www

  • Slides: 23
Download presentation
Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Afghanistan > Till ytan ca 50% större än

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Afghanistan > Till ytan ca 50% större än Sverige > 27 miljoner invånare officiellt, 31 miljoner enligt FN, dvs all statistik osäker > Ca 25% bor i städerna > Över hälften är 15 år eller yngre > Naturgas, kol, järn, koppar, mineraler > Jordbruk, boskap, frukt och nötter, mattor, ull och hudar. 3

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Heterogent – ett land av minoriteter > Många

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Heterogent – ett land av minoriteter > Många kulturer & etniska grupper: pashtuner, tadzjiker, uzbeker, hazara, turkmener, balucher, nuristaner mfl > Språk pashto (östiranskt språk), dari (persiska/ farsi), turkmenska, uzbekiska, kirgiziska mfl > Islamska riktningar: ca 85% Sunni, 15% Shia 4

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 5

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 5

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Stor polarisering som ökat med krigen > Etniska

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Stor polarisering som ökat med krigen > Etniska grupper > Familjer, klaner > Politiska rörelser och allianser > Bofasta – nomader > Stad – land > Kvinnor – män 6

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 7

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 7

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 2014 > BNI 1100 USD / person >

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 2014 > BNI 1100 USD / person > Över 50% lever på mindre än 1 USD / dag > 70%, dvs fler än 20 miljoner, är undernärda > Tillgång till rent vatten; ca 13% > 1 av 5 barn dör före sin femårsdag > 1 av 2 barn kroniskt undernärda > Förväntad livslängd kvinnor: 50år 8

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Kvinnor – hälsa och utbildning Världens näst högsta

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Kvinnor – hälsa och utbildning Världens näst högsta mödradödlighet i snitt: 1, 6 % per förlossning (6 -7 barn per kvinna) Världens högsta mödradödlighet uppmätt i Badakshan: 6, 5% per förlossning Endast ca 14% av har utbildad hjälp vid förlossning (låginkomstländerna generellt 40%) 9

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Vad har hänt sedan 2001? Framgångar: Motgångar: >

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Vad har hänt sedan 2001? Framgångar: Motgångar: > 6– 8 miljoner barn i skola, ca 35% av skolbarnen flickor > Säkerheten allt sämre – civila dödsoffer allt fler > Hälsovård mer tillgänglig – täcker ca 85%, dock låg kvalitet > Förtroendet för demokratin och det politiska ledarskapet > Ingen rättssäkerhet 10

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 11

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 11

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 12 Finansiering 2014 30 25 20 SAK 1

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 12 Finansiering 2014 30 25 20 SAK 1 SAK 2 15 SAK 3 10 SAK 4 5 0 a b c d e f

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 13 Finansiering 2014 Kategori 1 Kategori 2 Kategori

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 13 Finansiering 2014 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 14 Finansiering 2014 9 8 7 Kategori 6

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 14 Finansiering 2014 9 8 7 Kategori 6 6 Kategori 5 5 Kategori 4 4 Kategori 3 3 Kategori 2 2 Kategori 1 1 0 Kategori 6 Kategori 5 Kategori 4 Kategori 3 Kategori 2 Kategori 1

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 15 Finansiering 2014 Kategori 5 Kategori 9 Kategori

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 15 Finansiering 2014 Kategori 5 Kategori 9 Kategori 8 Kategori 6 Kategori 7 Kategori 6 Kategori 5 Kategori 8 Kategori 4 Kategori 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Säkerhet > 2754 civila dödade 2012 > Områden

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Säkerhet > 2754 civila dödade 2012 > Områden utanför regeringens kontroll ökar > Krigsherrar mobiliserar > Kriminalitet stor > Rättsväsendet korrupt och ineffektivt > Kvinnors rättslöshet 16

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Mänskliga rättigheter kränks 17

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Mänskliga rättigheter kränks 17

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Mänskliga rättigheter kränks > > > > Förtryck

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Mänskliga rättigheter kränks > > > > Förtryck av flickor och kvinnor Etnisk diskriminering Trafficking Inhumana förhållanden för återvändande flyktingar Mark- och ägarskapskonflikter Korruption i maktapparaten Straffrihetskulturen 18

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Svenska Afghanistankommittén > Har sedan 1982 arbetat oavsett

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Svenska Afghanistankommittén > Har sedan 1982 arbetat oavsett ockupation, inbördeskrig, talibaner eller nuvarande krig > Religiöst och politiskt oberoende > 12 lokalföreningar i Sverige, en i Kabul > 3681 medlemmar 2014 19

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 5330 anställda 2014 > > Utbildning Hälso- och

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 5330 anställda 2014 > > Utbildning Hälso- och sjukvård Rehabilitering av personer med funktionsnedsättning Landsbygdsutveckling Genomgående: > 1. Mänskliga rättigheter > 2. Gender / jämställdhet 20

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 21

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se 21

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Engagemang, uthållighet, kunskap

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Engagemang, uthållighet, kunskap

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Swedish Committee for Afghanistan Malmgårdsvägen 63, 3 tr

Svenska Afghanistankommittén | www. sak. se Swedish Committee for Afghanistan Malmgårdsvägen 63, 3 tr 116 38 Stockholm, Sweden +46 (0)8 545 818 45 www. sak. se