Svar p frgor 1 Rapporter i KTHRES Registrerade

  • Slides: 10
Download presentation
Svar på frågor 1

Svar på frågor 1

Rapporter i KTH-RES • Registrerade reseorder per avdelning – går inte! • Per skola

Rapporter i KTH-RES • Registrerade reseorder per avdelning – går inte! • Per skola går det att söka fram alla resenärer som har reseorder 2

Resekostnadsrapport • Projektnummer: Enligt olika urval kan man även söka på projektnummer 3

Resekostnadsrapport • Projektnummer: Enligt olika urval kan man även söka på projektnummer 3

Vilken status en reseräkning har • Sök reseräkning/ välj kolumn status 4

Vilken status en reseräkning har • Sök reseräkning/ välj kolumn status 4

Rapport eller lista • Vem som har attesterat en reseräkning • Vem som har

Rapport eller lista • Vem som har attesterat en reseräkning • Vem som har reseräkningen för handläggning Sök vid Status eller Administrera reseräkning 5

Välja attestant • Resenären väljer till vilken attestant reseräkningen ska skickas • Om en

Välja attestant • Resenären väljer till vilken attestant reseräkningen ska skickas • Om en attestant inte ska ha alla reseräkningar som han har behörighet till måste resenärerna informeras att inte skicka till den attestanten. T. ex: Skolchef ska endast ha de som han behöver attestera • Det finns även en funktion under ”Min profil” att välja bort e-post meddelande och istället ha en rutin att kontrollera fliken attestering. 6

Reseräkningsnummer kopplas till resefaktura • Nej, för närvarande ingen utveckling 7

Reseräkningsnummer kopplas till resefaktura • Nej, för närvarande ingen utveckling 7

Redovisning av reseräkningar och utlägg/bilersättning Reseräkning En resenär ska lämna in reseräkning till KTH

Redovisning av reseräkningar och utlägg/bilersättning Reseräkning En resenär ska lämna in reseräkning till KTH snarast och senast ett år efter det att resan eller förrättningen har avslutats. Alla anställda skall göra sina egna reseräkningar. I systemet finns även möjlighet att välja en engelsk version. Inloggning sker med KTH. se-konto och webbadressen är: https: //kth. ebuilder. se 8

HRplus Utlägg och traktamente • Vi är medvetna om att lönespecifikationerna är svårlästa, i

HRplus Utlägg och traktamente • Vi är medvetna om att lönespecifikationerna är svårlästa, i synnerhet om man har en del reseräkningar samt några utlägg. Vid egenrapporteringen kommer den KTHanställde på ett bättre sätt ha koll på alla sina lönetransaktioner. • Lönespecarna som skickas ut är en stor kostnad för KTH och tanken är att vi skall gå mot e-lönespecifikationer och/eller via egenrapporteringen. 9

 Lycka till! 10

Lycka till! 10