Svalov tkanivo kontrakcia Sval musculus funkn jednotka aktvneho

  • Slides: 11
Download presentation
Svalové tkanivo, kontrakcia

Svalové tkanivo, kontrakcia

Sval (musculus) - funkčná jednotka aktívneho pohybového aparátu - v tele človeka vyše 600

Sval (musculus) - funkčná jednotka aktívneho pohybového aparátu - v tele človeka vyše 600 svalov - u mužov 36% z celkovej hmotnosti - u žien 32% z celkovej hmotnosti - vstupujú do neho nervy a cievy

Typy svalov: 1. ) Priečne pruhované - kostrové svaly: - upína sa na kostru,

Typy svalov: 1. ) Priečne pruhované - kostrové svaly: - upína sa na kostru, ovládané vôľou 2. ) Hladké svalstvo: - steny vnútorných orgánov a ciev (žalúdok, maternica) 3. ) Srdcový sval – myokard: - tvorí centrálny orgán obehovej sústavy - srdce

Stavba kostrového svalu: - svalové vlákno - základná stavebná jednotka svalu na povrchu- väzivové

Stavba kostrového svalu: - svalové vlákno - základná stavebná jednotka svalu na povrchu- väzivové púzdro spájajú sa do snopcov (10 -100 vlákien) snopce navzájom spája riedke väzivo celý sval obalený - väzivovým púzdrom – fascial - pruhovanie je spôsobené -myofibrily sa skladaju zo - ku kostiam a ku koži sa upínajú pomocou šliach (tendo) svetlejsich(opticky jednolomnych)- aktinových a tmavších (dvojlomnych)- myozinových úsekov

Stavba kostrového svalu

Stavba kostrového svalu

Vlastnosti kostrového svalstva: - sú pružné a pevné dráždivosť- umožňuje reagovať na podnety sťah

Vlastnosti kostrového svalstva: - sú pružné a pevné dráždivosť- umožňuje reagovať na podnety sťah (kontrakcia)- reakcia na podnety schopnosť skracovať sa a rozťahovať a meniť napätie svalu KONTRAKCIA: 1. izometrická: dĺžka svalu sa nemení, mení sa napätie svalu 2. Izotonická: mení sa dĺžka svalu, napätie sa nemení 3. Aoxotonická: mení sa dĺžka aj napätie svalu

Typy svalov podľa funkcie: ohýbače – flexory vystierače – extenzory priťahovače – adductory odťahovače

Typy svalov podľa funkcie: ohýbače – flexory vystierače – extenzory priťahovače – adductory odťahovače – abductory zvierače – sfinktory rozširovače – dilatátory stlačovače – depresory napínače - tensory

Typy svalov: Podľa smeru svalových snopcov: - Priame - Priečne - Šikmé Poľa celkového

Typy svalov: Podľa smeru svalových snopcov: - Priame - Priečne - Šikmé Poľa celkového vzhľadu: Biceps- dvojhlavý Triceps- trojhlavý Kvadriceps- na stehne

Typy svalov: - Svaly hlavy krku trupu končatín

Typy svalov: - Svaly hlavy krku trupu končatín

Poranenia a poškodenia svalov: - natiahnutie a natrhnutie svalu zánet šliach namoženie – podráždenie

Poranenia a poškodenia svalov: - natiahnutie a natrhnutie svalu zánet šliach namoženie – podráždenie šliach pretrhnutie šľachy

Ochorenia svalov: - Atrofia svalov: zmenšovanie a strata objemu normálne vyvinutého svalu - Svalová

Ochorenia svalov: - Atrofia svalov: zmenšovanie a strata objemu normálne vyvinutého svalu - Svalová dystrofia: vrodené postihnutie- progresívne sa degenerujú svaly - Myasthenia gravis: prejavuje nadmernou svalovou unaviteľnosťou a slabosťou