Suwak logarytmiczny Agnieszka Dydacka Katarzyna Siejek Instytut Matematyczny

  • Slides: 43
Download presentation
Suwak logarytmiczny Agnieszka Dydacka, Katarzyna Siejek Instytut Matematyczny, specjalność nauczycielska, III rok

Suwak logarytmiczny Agnieszka Dydacka, Katarzyna Siejek Instytut Matematyczny, specjalność nauczycielska, III rok

Plan prezentacji 1) 2) 3) 4) 5) 6) Dodawanie i odejmowanie na suwaku Wynalazek

Plan prezentacji 1) 2) 3) 4) 5) 6) Dodawanie i odejmowanie na suwaku Wynalazek logarytmu Mnożenie i dzielenie na suwaku Inne działania na suwaku Dokładność obliczeń Typy suwaków

Suwak arytmetyczny Przesuwka Korpus

Suwak arytmetyczny Przesuwka Korpus

Działania na suwaku arytmetycznym dodawanie 3+4=7 odejmowanie 7 5=2

Działania na suwaku arytmetycznym dodawanie 3+4=7 odejmowanie 7 5=2

Działania odwrotne

Działania odwrotne

Wynalezienie logarytmu John Napier (1550 – 1617)

Wynalezienie logarytmu John Napier (1550 – 1617)

Ćwiczenia na logarytmach 2 a) log 3 9 =. . . . 4 b)

Ćwiczenia na logarytmach 2 a) log 3 9 =. . . . 4 b) log 5 625 =. . . . 32 = 5 c) log 2. . . . 10 100 = 2 d) log. . . . e) log. . . . 4 4 = 1 -1 f) log 2 0. 5 =. . . . -2 g) log 1/5 25 =. . . . 4 = -2 h) log ½. . . . i) log. . . . 1/10 100 = -2 -3 j) log ½ 8 =. . . . 0 k) log 7 1 =. . . . 1 =0 l) log . . . . m) log. . . = 3 n) log. . . . 49 =. . . . o) log. . . . 0. 01 =. . . . p) log. . . = 1 r) log. . . =. . . .

Mnożenie jako dodawanie

Mnożenie jako dodawanie

Dzielenie jako odejmowanie

Dzielenie jako odejmowanie

Własności logarytmu

Własności logarytmu

Własności logarytmu

Własności logarytmu

Suwak jako przyrząd Suwak logarytmiczny Faber Castell 2/83 N

Suwak jako przyrząd Suwak logarytmiczny Faber Castell 2/83 N

Krótka historia suwaka • 1620 – wynaleziony przez Edmunda Guntera • 1632 – ulepszony

Krótka historia suwaka • 1620 – wynaleziony przez Edmunda Guntera • 1632 – ulepszony przez Wiliama Oughtreda • różne typy – walec, koło, prosta linijka • 1750 – postać linijki z ruchomą listewką • powszechnie używany do lat 70. XX wieku William Oughtred (1574 – 1660)

Nazewnictwo

Nazewnictwo

Skala logarytmiczna a skala liczb naturalnych

Skala logarytmiczna a skala liczb naturalnych

Skale potęg Skala n-tej potęgi jest n-krotnie gęstsza.

Skale potęg Skala n-tej potęgi jest n-krotnie gęstsza.

Rząd wielkości liczby • a≥ 1 liczba cyfr przed przecinkiem z plusem, • 0<a<1

Rząd wielkości liczby • a≥ 1 liczba cyfr przed przecinkiem z plusem, • 0<a<1 liczba zer po przecinku z minusem liczba 123, 4 12, 34 1, 234 0, 1234 0, 0123 0, 0012 0, 0001 rząd wielkości +3 +2 +1 0 -1 -2 -3

Zasada działania suwaka – mnożenie liczba 2 3= 123, 4 12, 34 1, 234

Zasada działania suwaka – mnożenie liczba 2 3= 123, 4 12, 34 1, 234 0, 1234 0, 0123 0, 0012 0, 0001 6 Rząd liczby 2 to 1. Rząd liczby 3 to 1. 6 Rząd wielkości wyniku: 1+1– 1=1 rząd wielkości +3 +2 +1 0 -1 -2 -3

Zasada działania – mnożenie 2 6= 12 Rząd liczby 2 to 1. Rząd liczby

Zasada działania – mnożenie 2 6= 12 Rząd liczby 2 to 1. Rząd liczby 6 to 1. 1, 2 Rząd wielkości: 1+1– 0=2 liczba 123, 4 12, 34 1, 234 0, 1234 0, 0123 0, 0012 0, 0001 rząd wielkości +3 +2 +1 0 -1 -2 -3

Zasada działania – dzielenie liczba 123, 4 12, 34 1, 234 0, 1234 0,

Zasada działania – dzielenie liczba 123, 4 12, 34 1, 234 0, 1234 0, 0123 0, 0012 0, 0001 6: 3= 2 2 Rząd liczby 6 to 1. Rząd liczby 3 to 1. Rząd wielkości: 1– 1+1=1 rząd wielkości +3 +2 +1 0 -1 -2 -3

Zasada działania – dzielenie liczba 123, 4 12, 34 1, 234 0, 1234 0,

Zasada działania – dzielenie liczba 123, 4 12, 34 1, 234 0, 1234 0, 0123 0, 0012 0, 0001 4: 8= 0, 5 Rząd liczby 4 to 1. Rząd liczby 8 to 1. 5 Rząd wielkości: 1– 1+0=0 rząd wielkości +3 +2 +1 0 -1 -2 -3

Podnoszenie do kwadratu Wybieramy liczbę na skali liczb naturalnych. Ustalamy rząd wielkości liczby, ozn.

Podnoszenie do kwadratu Wybieramy liczbę na skali liczb naturalnych. Ustalamy rząd wielkości liczby, ozn. n. Odczytujemy wynik na skali kwadratów. Wynik na lewej połowie – rząd wielkości 2 n– 1. Wynik na prawej połowie – rząd wielkości 2 n.

Przykład 22 = 4 (0, 6)2 = 0, 36 4 Rząd liczby 2 to

Przykład 22 = 4 (0, 6)2 = 0, 36 4 Rząd liczby 2 to 1. Rząd wyniku: 2· 1– 1=1 36 Rząd liczby 0, 6 to 0. Rząd wyniku: 2· 0=0

Podnoszenie liczby do trzeciej potęgi Wybieramy liczbę na skali liczb naturalnych. Ustalamy rząd wielkości

Podnoszenie liczby do trzeciej potęgi Wybieramy liczbę na skali liczb naturalnych. Ustalamy rząd wielkości liczby, ozn. n. Odczytujemy wynik na skali sześcianów. Wynik w lewej części – rząd wielkości 3 n– 2. Wynik w środkowej części – rząd wielkości 3 n– 1. Wynik w prawej części – rząd wielkości 3 n.

Przykład 203 = 8000 63 = 216 8 Rząd liczby 20 to 2. Rząd

Przykład 203 = 8000 63 = 216 8 Rząd liczby 20 to 2. Rząd wyniku: 3· 2– 2=4 Rząd liczby 6 to 1. Rząd wyniku: 3· 1=3

Kwadrat iloczynu – przykład (2 · 3)2 = 36 Rząd liczby 2 to 1.

Kwadrat iloczynu – przykład (2 · 3)2 = 36 Rząd liczby 2 to 1. Rząd liczby 3 to 1. Rząd iloczynu liczb 2 i 3 to 1 + 1 – 1 = 1 Rząd wyniku: 2·(1+1– 1)=2 36

Kwadrat iloczynu – przykład (6 · 2, 5)2 = 225 2, 25 Rząd liczby

Kwadrat iloczynu – przykład (6 · 2, 5)2 = 225 2, 25 Rząd liczby 6 to 1. Rząd liczby 2, 5 to 1. Rząd iloczynu liczb 6 i 2, 5 to 1 + 1 – 0 = 2. Rząd wyniku: 2·(1+1 – 0)– 1=3

Dokładność obliczeń suwaka Przeciętny użytkownik potrafi rozróżnić na podziałce odległość 0, 25 mm. Najpowszechniejszy

Dokładność obliczeń suwaka Przeciętny użytkownik potrafi rozróżnić na podziałce odległość 0, 25 mm. Najpowszechniejszy suwak ma długość 25 cm. Błąd odczytu wynosi To stanowi 0, 1% odczytywanej liczby.

Typy suwaków – suwaki walcowe Suwak logarytmiczny Motorola Universal Circle Slide Rule Suwak logarytmiczny

Typy suwaków – suwaki walcowe Suwak logarytmiczny Motorola Universal Circle Slide Rule Suwak logarytmiczny Loga Calculator

Typy suwaków – suwaki cylindryczne Suwak logarytmiczny Otis King Calculator

Typy suwaków – suwaki cylindryczne Suwak logarytmiczny Otis King Calculator

Typy suwaków – suwaki linijkowe Suwak logarytmiczny Faber Castell 2/83 N Suwak logarytmiczny Pickett

Typy suwaków – suwaki linijkowe Suwak logarytmiczny Faber Castell 2/83 N Suwak logarytmiczny Pickett 600 log/log

Typy suwaków – suwaki kołowe Suwak logarytmiczny Fowler’s „Magnum” Suwak logarytmiczny KL-1 Slide Rule

Typy suwaków – suwaki kołowe Suwak logarytmiczny Fowler’s „Magnum” Suwak logarytmiczny KL-1 Slide Rule

Typy suwaków – suwaki specjalistyczne Suwak Fowler’s Textile Calculator

Typy suwaków – suwaki specjalistyczne Suwak Fowler’s Textile Calculator

Typy suwaków – suwaki specjalistyczne Suwak Safetech E 6 -B Flight Computer

Typy suwaków – suwaki specjalistyczne Suwak Safetech E 6 -B Flight Computer

Typy suwaków – suwaki specjalistyczne Przyrząd do wstrzeliwania wz. 1987

Typy suwaków – suwaki specjalistyczne Przyrząd do wstrzeliwania wz. 1987

Typy suwaków – suwaki specjalistyczne Suwak Fraction-of-an-inch Adding Machine

Typy suwaków – suwaki specjalistyczne Suwak Fraction-of-an-inch Adding Machine

Typy suwaków – suwaki specjalistyczne Suwak dozymetryczny Skala

Typy suwaków – suwaki specjalistyczne Suwak dozymetryczny Skala

Podziękowania Dziękujemy p. Maciejowi Syśle p. Małgorzacie Mikołajczyk za udostępnienie modeli suwaków logarytmicznych. Dziękujemy

Podziękowania Dziękujemy p. Maciejowi Syśle p. Małgorzacie Mikołajczyk za udostępnienie modeli suwaków logarytmicznych. Dziękujemy za uwagę!

Bibliografia • Bondecka-Krzykowska I. , Historia obliczeń. Od rachunku na palcach do maszyny analitycznej,

Bibliografia • Bondecka-Krzykowska I. , Historia obliczeń. Od rachunku na palcach do maszyny analitycznej, Poznań 2013, str. 161 – 172. • Chmielewski H. , Logarytmiczny suwak rachunkowy, Warszawa 1963. • https: //pl. wikipedia. org/wiki/Suwak_logarytmiczny • http: //www. sawicki. cc/Suwak%20 logarytmiczny. htm • https: //pl. wikipedia. org/wiki/John_Napier • https: //pl. wikipedia. org/wiki/William_Oughtred • http: //www. animations. physics. unsw. edu. au/jw/d. B. htm • http: //www. tomek. strony. ug. edu. pl/suwak_log. pdf