Sunum Yapan HASAN HSEYN BAKIR DEERLER ETM NEDR

  • Slides: 27
Download presentation
Sunum Yapan: HASAN HÜSEYİN BAKIR

Sunum Yapan: HASAN HÜSEYİN BAKIR

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? Değerler Eğitimi, “Değerleri öğretmek için açık bir girişim” olarak tanımlanabilir.

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? Değerler Eğitimi, “Değerleri öğretmek için açık bir girişim” olarak tanımlanabilir.

 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? Anne, babalar ve eğitimciler olarak sormamız gereken soruların başında şunlar

NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? Anne, babalar ve eğitimciler olarak sormamız gereken soruların başında şunlar gelir: • İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu? • Biz her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi?

NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? • Televizyonlarda bu kadar şiddet içerikli programı seyrederken barışçı olabilecekler mi?

NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? • Televizyonlarda bu kadar şiddet içerikli programı seyrederken barışçı olabilecekler mi? • Biz aşırı korumacı ve müdahaleci davranırken onların özgüvenleri gelişecek mi? • Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?

NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? • Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak mı

NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? • Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak mı düşünülmeli? • Temel insanî değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonları arasında değil mi? • Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine rehber olabiliyor mu?

NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? Yükselen şiddet eğilimleri, Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık),

NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? Yükselen şiddet eğilimleri, Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık), Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme,

NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? • İş ahlâkında düşüş, • Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,

NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? • İş ahlâkında düşüş, • Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma, • Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı ve intihar) artış vb.

DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI • İyi karakterli bireyler yetiştirmek, • Temel değerleri pekiştirmek, •

DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI • İyi karakterli bireyler yetiştirmek, • Temel değerleri pekiştirmek, • Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak.

“YAŞAYAN DEĞERLER VE KARAKTER EĞİTİMİ” bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma

“YAŞAYAN DEĞERLER VE KARAKTER EĞİTİMİ” bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir.

Değerler eğitimi Øbireyin kendini tanımasını, kendi ile uyum içinde olmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı

Değerler eğitimi Øbireyin kendini tanımasını, kendi ile uyum içinde olmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı olmasını sağlayan özelliklerin kazandırılması için öğrenme ortamlarının yaratılmasıdır.

DEĞER EĞİTİMİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DEĞERLER; v. Sosyal yaşamı düzenler v. Bireyler arası bağlılığı

DEĞER EĞİTİMİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DEĞERLER; v. Sosyal yaşamı düzenler v. Bireyler arası bağlılığı artırır v. Birlikte yaşayan insanların hangi değerleri merkez alacaklarını öğrenir

 Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, Cesaret, Dostluk,

Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, Cesaret, Dostluk, Yardımlaşma, Temizlik, Saygı, Doğruluk, Nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

DEĞER EĞİTİMİNDE

DEĞER EĞİTİMİNDE

Değerli olduklarını hissettirerek hayata değer katmayı öğretmeliyiz.

Değerli olduklarını hissettirerek hayata değer katmayı öğretmeliyiz.

(3) Aileye Yönelik Etkinlikler • • • Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların

(3) Aileye Yönelik Etkinlikler • • • Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması; çocuklarımızın okulda öğrendiklerinin aile ortamında da uygulanması, onların bu yöndeki güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi, kısaca okul-aile işbirliği sayesinde olacaktır. Ailelerimizi değerlerle ilgili “aile bültenleri” ve seminer, konferans , kitap ve film önerileriyle katkı sağlamaya çalışacağız.

 Değer Eğitimi ve değer aktarımında ailenin rolü q Çocuklar artık tüm dünyadaki değişimleri

Değer Eğitimi ve değer aktarımında ailenin rolü q Çocuklar artık tüm dünyadaki değişimleri anne ve babadan daha önce fark edip, daha çabuk etkilenmektedirler. q Dolayısıyla anne ve babaların da dünyadaki gelişmeleri takip edip çocuğunun bunlardan nasıl etkilendiğini araştırmaları gerekmektedir.

DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİNDE AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ v Değerler Programı’na, anne-babaların da katılımını sağlamak gerekir.

DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİNDE AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ v Değerler Programı’na, anne-babaların da katılımını sağlamak gerekir. Aile var olan değerlere yönelik tutum ve davranışlar sergilemelidir.

DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİNDE AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ v Okulda çalışılması planlanan değerlerin listesinin evde görünen

DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİNDE AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ v Okulda çalışılması planlanan değerlerin listesinin evde görünen bir yere asınız.

DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİNDE AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ

DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİNDE AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ

TEŞEKKÜR EDERİM

TEŞEKKÜR EDERİM