Suinokime UGDYMO PLTOTS CENTRAS Nacionalin valstybin vietimo pagalb

  • Slides: 12
Download presentation
Sužinokime UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS Nacionalinė valstybinė švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga

Sužinokime UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS Nacionalinė valstybinė švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga 1

Sužinokime Demografinė situacija 2

Sužinokime Demografinė situacija 2

Sužinokime 3

Sužinokime 3

Sužinokime Gyventojai Temperatūra CO 2 koncentracija Medienos vartojimas Vandens vartojimas. . . 4

Sužinokime Gyventojai Temperatūra CO 2 koncentracija Medienos vartojimas Vandens vartojimas. . . 4

Sužinokime ES kontekstas: nedarbas • Nedarbo lygis sparčiai auga, ypač tarp jaunų žmonių. Jaunimo

Sužinokime ES kontekstas: nedarbas • Nedarbo lygis sparčiai auga, ypač tarp jaunų žmonių. Jaunimo nedarbas ES pasiekė naują rekordinį lygį 22, 4% • Lietuvoje 2012 IV k. 27. 5 % Paradoksas – aukštas nedarbo lygis bet kvalifikuotų specialistų poreikis

Sužinokime Kas mūsų laukia? Jau 2045 m. , pasak Oksfordo universiteto analitikų, visas pasaulis

Sužinokime Kas mūsų laukia? Jau 2045 m. , pasak Oksfordo universiteto analitikų, visas pasaulis bus pamiršęs apie 45 proc. šiandieninių profesijų. Kaip mūsų gyvenimus pakeitė mobilieji telefonai? 6

Sužinokime Ką mes jam galime pasakyti? 7

Sužinokime Ką mes jam galime pasakyti? 7

Sužinokime Efektyviosios STEM programos bruožai (STEM White Paper, 2009) • Mokiniai turėti galimybes rinktis

Sužinokime Efektyviosios STEM programos bruožai (STEM White Paper, 2009) • Mokiniai turėti galimybes rinktis įvairias mokymosi užduotis, kurios įtraukia juos į mokymosi procesą ir didina jų motyvaciją užbaigti projektą • Mokymosi užduotis turi būti konkreti, aiški, nedviprasmiška • Mokiniai turėti galimybę modeliuoti sprendimus, praktiškai spręsti problemas ir gauti konstruktyvią grįžtamąją informaciją iš bendraamžių ir mokytojų • Mokymosi aplinka turi būti patraukli, kuo arčiausia, realiai orientuota į individualius besimokančiųjų poreikius ir interesus • Kiekvienas mokinys turi gauti pagalbą, atsižvelgiant į individualius mokymosi poreikius ir pasiekimų lygį, turi vykti bendradarbiavimas tarp gerai besimokančiųjų ir su mokymosi sunkumais susidūrusiais mokiniais

Sužinokime Efektyvus STEM: koks poveikis mokiniui Efektyvus STEM Poveikis mokiniui • Galimybės rinktis įvairias

Sužinokime Efektyvus STEM: koks poveikis mokiniui Efektyvus STEM Poveikis mokiniui • Galimybės rinktis įvairias užduotis • Iššūkių pasirinkimas • Tikslios, konkrečios, aiškios užduotys • Mokymosi užduoties apibrėžtumas • Galimybės modeliuoti sprendimus • Mokymosi aplinka orientuota į poreikius ir interesus • Sprendimų modeliavimas • Veiklos patrauklumas • Pagalba, bendradarbiavimas tarp gerai besimokančiųjų ir su mokymosi sunkumais • Partnerystė ir bendradarbiavimas susidūrusiais mokiniais

Renkuosi atsakingai, mokausi tikslingai, veikiu bendradarbiaudamas Sužinokime MOKYMUI SI cinės a m r Info

Renkuosi atsakingai, mokausi tikslingai, veikiu bendradarbiaudamas Sužinokime MOKYMUI SI cinės a m r Info nikacin komu s ė gijo o l o n tech s Aukštosios technologijo s GYVENIMU I, DARBUI Gamtos mokslai Matematika AUKŠTESNI MOKYMOSI PASIEKIMAI Taikymas, analizė, sintezė TYRINĖJIMO DVASIA SĄSAJOS SU REALIU GYVENIMU ANALITINIS, KRITINIS , LOGINIS MĄSTYMAS KŪRYBIŠKUMAS KARJEROS PROJEKTAVI MAS

Sužinokime Aktualus klausimas • Aptarti tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OECD PISA 2015 m. konstruktą •

Sužinokime Aktualus klausimas • Aptarti tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OECD PISA 2015 m. konstruktą • Problemų sprendimas bendradarbiaujant • Finansinis raštingumas • Pasiūlyti priemones tyrimo rezultatų gerinimui 11

Sužinokime Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OECD PISA 2015 m. metmenys Draft PISA 2015 Reading Framework

Sužinokime Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OECD PISA 2015 m. metmenys Draft PISA 2015 Reading Framework Draft PISA 2015 Mathematics Framework Draft PISA 2015 Science Framework Draft PISA 2015 Collaborative Problem Solving Framework 12