Stupe rozvoje stt svta Autorem materilu nenli uvedeno

  • Slides: 10
Download presentation
Stupeň rozvoje států světa Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jana Kloučková

Stupeň rozvoje států světa Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jana Kloučková

Anotace: Materiál obsahuje prezentaci s rozdělením států do jednotlivých skupin dle fáze rozvoje. Autor:

Anotace: Materiál obsahuje prezentaci s rozdělením států do jednotlivých skupin dle fáze rozvoje. Autor: Bc. Jana Kloučková Datum vytvoření: Listopad 2012 Jazyk: Čeština Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Obor: Zeměpis Tematický okruh: Společenské a hospodářské prostředí Učivo: Stupeň rozvoje států světa Očekávaný výstup: Porovnává státy světa a zájmové organizace států světa na základě podobných a odlišných znaků. Speciální vzdělávací potřeby: Školní atlas světa Klíčová slova: rozvinuté, rozvojové země Druh učebního materiálu: Prezentace Cílová skupina: Žák II. stupně – 9. ročník Stupeň a typ vzdělávání: Základní vzdělání – druhý stupeň – první období Typická věková skupina: 12 – 15 let

VYSPĚLÉ ZEMĚ Rozhodující podíl na světové výrobě, dopravě a na zahraničním obchodě. Žije zde

VYSPĚLÉ ZEMĚ Rozhodující podíl na světové výrobě, dopravě a na zahraničním obchodě. Žije zde asi 1/5 obyvatel. Japonsko, USA, Kanada, Austrálie, Německo. Zaměstnaní v zemědělství méně než 10 %, ve službách okolo 60 %. Vysoké HDP/obyv. , rozvinutá energetika, strojírenský průmysl.

STŘEDNĚ ROZVINUTÉ ZEMĚ Postkomunistické státy: ◦ Rychlý hospodářský růst způsobený především otevřením hranic západnímu

STŘEDNĚ ROZVINUTÉ ZEMĚ Postkomunistické státy: ◦ Rychlý hospodářský růst způsobený především otevřením hranic západnímu kapitálu. ◦ Přechod k tržní ekonomice. ◦ Polsko, Slovensko, Maďarsko, ČR Státy s velkým exportem surovin: ◦ Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Libye.

STŘEDNĚ ROZVINUTÉ ZEMĚ Nově industrializované země – ASIJŠTÍ TYGŘI: ◦ V poměrně krátké době

STŘEDNĚ ROZVINUTÉ ZEMĚ Nově industrializované země – ASIJŠTÍ TYGŘI: ◦ V poměrně krátké době zaznamenaly rychlý ekonomický růst. ◦ 1. vlna: Hongkong, Jižní Korea, Tchaj-wan, Singapur ◦ 2. vlna: Indonésie, Vietnam, Malajsie, Thajsko ◦ 3. vlna: Čína, Indie

ROZVOJOVÉ ZEMĚ Velmi nízká životní úroveň. Hospodářství je založeno na zemědělské výrobě. Export surovin

ROZVOJOVÉ ZEMĚ Velmi nízká životní úroveň. Hospodářství je založeno na zemědělské výrobě. Export surovin a zemědělských produktů. Ekonomická zaostalost. Jamajka, Ekvádor, Kolumbie, Maroko, Kuba.

NEJCHUDŠÍ ZEMĚ Mali, Súdán, Niger, Angola, ČAD

NEJCHUDŠÍ ZEMĚ Mali, Súdán, Niger, Angola, ČAD

BOHATÝ SEVER – rozvinuté státy CHUDÝ JIH – rozvojové státy Japonsko Severní Amerika Austrálie

BOHATÝ SEVER – rozvinuté státy CHUDÝ JIH – rozvojové státy Japonsko Severní Amerika Austrálie a Nový Zéland Evropa Rusko Převážná Afriky část

TEST 1. Napište čím se vyznačují vyspělé země a uveďte příklady. 2. Vyjmenujte skupiny

TEST 1. Napište čím se vyznačují vyspělé země a uveďte příklady. 2. Vyjmenujte skupiny středně rozvinutých zemí a charakterizujte je. 3. Uveďte příklady rozvojových zemí a uveďte na kterém kontinentu leží. 4. Které země patří mezi nejchudší na světě?

Použité zdroje: Vypracovala, pokud není uvedeno jinak, Bc. Jana Kloučková V Obříství, listopad 2012

Použité zdroje: Vypracovala, pokud není uvedeno jinak, Bc. Jana Kloučková V Obříství, listopad 2012