Studieklimatunderskningen femrspektiv samt plock frn enkten genomfrd 2017

  • Slides: 50
Download presentation
Studieklimatundersökningen - femårspektiv samt plock från enkäten genomförd 2017 Ole Karlsson 22. 1. 2018

Studieklimatundersökningen - femårspektiv samt plock från enkäten genomförd 2017 Ole Karlsson 22. 1. 2018 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 1

Om den här presentationen § Visar svar av studerande som är inne på tredje

Om den här presentationen § Visar svar av studerande som är inne på tredje och femte året av sina studier § Mer information om enkäten, enkätfrågorna och resultatpresentationer hittas på adressen – http: //www. abo. fi/personal/studieklimat § Mer information om ÅA: s enkäter hittas på adressen – http: //www. abo. fi/personal/internuppfoljning Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 2

Användarundersökningar (utbildning) § ÅA: s egna enkäter för utbildning – – Kursutvärdering Studieklimatundersökningen Arbetslivsenkäten

Användarundersökningar (utbildning) § ÅA: s egna enkäter för utbildning – – Kursutvärdering Studieklimatundersökningen Arbetslivsenkäten Doktorandbarometern § Andra undersökningar – Kandidatrespons (UKM/Uni. Fi) – Studenthälsans enkät till första årets studerande – Ämnens, fakulteters och intresseföreningars enkäter (oregelbundet genomförda) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 3

Studieklimatundersökningen § Studieklimatundersökningen (SKU) är egentligen tre enkäter som skickas ut till alla närvaroanmälda

Studieklimatundersökningen § Studieklimatundersökningen (SKU) är egentligen tre enkäter som skickas ut till alla närvaroanmälda studerande enligt studietid – Första, tredje och femte årets studerande § Avsikten med undersökningen – Få kännedom om hur studerandena uppfattar sin studietid – Få stöd för utvecklingen av processer och rutiner – Göra studerandena medvetna om olika syften med studierna – Informera om akademins stödfunktioner 4

Rollen för studieklimatundersökningen § Studieklimatundersökningen är en del av ÅA: s studentresponssystem – –

Rollen för studieklimatundersökningen § Studieklimatundersökningen är en del av ÅA: s studentresponssystem – – Studerandena har en rättighet att ge respons om sin studietid ÅA beaktar responsen bl. a. då regelverk och anvisningar förnyas Resultat publiceras främst på ÅA- och fakultetsnivå Ämnesnivåanalyser är svåra då svaren sprids på 64 ämnen, få svar per ämne + resurser för en sådan analys har inte funnits Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 5

Studieklimatundersökningens upplägg Första året § § § Introduktionen till studierna och ÅA Mina studiefärdigheter

Studieklimatundersökningens upplägg Första året § § § Introduktionen till studierna och ÅA Mina studiefärdigheter och studieförmåga Studiernas struktur och innehåll Studiemiljö Framtiden Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 6

Studieklimatundersökningens upplägg Tredje och femte året § § § § Bakgrundsinformation Studieplanering och studierådgivning

Studieklimatundersökningens upplägg Tredje och femte året § § § § Bakgrundsinformation Studieplanering och studierådgivning Mina studiefärdigheter och studieförmåga Studiernas struktur och innehåll Studiemiljö Arbetet med avhandlingen (kandidat/magister) Mitt eget kunnande Framtiden Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 7

Antal deltagare i enkäten 2017* 2016* 2015 2014 2013 Första året 463 av 667

Antal deltagare i enkäten 2017* 2016* 2015 2014 2013 Första året 463 av 667 (69, 4 %) 522 av 819 (63, 7 %) 199/725 (27, 5 %) 181/760 (23, 8 %) 177/756 (23, 4 %) Tredje året 172 av 513 (33, 5 %) 176 av 570 (31, 0 %) 163/540 (30, 2 %) 166/538 (30, 9 %) 129/506 (25, 5 %) Femte året 124 av 501 (24, 8 %) 140 av 451 (30, 9 %) 121/435 (27, 8 %) 123/439 (28, 0 %) 119/449 (26, 5 %) Totalt* 296 av 1014 (29, 2 %) 316 av 1021 (31, 0 %) 284/975 (29, 1 %) 289/977 (29, 6 %) 248/955 (26, 0 %) * Totala antalet svar endast uträknat för enkäterna 3 och 5. Enkäten till första årets studerande blivit en del av kursen akademiska studiefärdigheter sedan 2016 och sker redan efter första hösten. Därmed är svarsfrekvensen inte jämförbar. Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 8

Antal svar per fakultet 3 2017 2016 2015 *2014 *2013 FHPT FNT 41 48

Antal svar per fakultet 3 2017 2016 2015 *2014 *2013 FHPT FNT 41 48 29 36 37 FPV 23 33 35 31 33 FSE 45 44 38 52 35 Okänd 60 51 61 47 24 Totalt 3 0 0 172 176 163 166 129 Antal svar per fakultet 5 2017 2016 2015 *2014 *2013 FHPT 23 29 42 41 40 FNT FPV 28 31 29 25 33 FSE 24 40 24 31 18 Okänd 51 39 26 27 28 Totalt 0 1 0 0 0 124 140 121 123 119 * Annan organisationsstruktur, indelning i 12 institutioner. I tabellen är svaren överförda till nya strukturen men det gick inte att få det helt korrekt Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 9

SKU-statistiken där du väljer kriterierna finns nu på webben Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3

SKU-statistiken där du väljer kriterierna finns nu på webben Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 10

En tabell från första årets enkät Vilka 1 -3 faktorer var de viktigaste bakom

En tabell från första årets enkät Vilka 1 -3 faktorer var de viktigaste bakom valet att söka till ÅA? 339 Intressant utbildning 290 Svenskspråkig utbildning 189 Attraktiv studiestad ÅA: s goda rykte 56 Närhet till familjen/släkten 42 Önskan om att byta boningsort Attraktiv arbetsmarknad för utexaminerade 47 Enda stället i Finland som erbjuder utbildningen 46 Bra urval biämnen 37 Spontant beslut att söka till univ. 36 26 Lämp. andrahandsval i väntan på nästa. . . 364 332 232 86 74 65 70 48 45 2017 48 40 2016 32 24 15 15 21 12 17 9 12 Vänskapskretsen sökte till/studerade vid ÅA Unik utbildning i internationellt hänseende Familjetradition att studera vid ÅA Pojkvän/flickvän sökte till/studerade vid ÅA 0 50 100 150 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 200 250 300 350 14. 2. 2022 400 11

Har du under de senaste två åren ägnat dig åt någon av följande aktiviteter?

Har du under de senaste två åren ägnat dig åt någon av följande aktiviteter? kåraktivitet/studentföreningar 3 ja 2017 2016 2015 2014 2013 nej 59, 3 % 63, 6 % 60, 7 % 64, 5 % 65, 9 % 40, 7 % 36, 4 % 39, 3 % 35, 5 % 34, 1 % inget svar 0, 0 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % kåraktivitet/studentföreningar 5 ja 2017 2016 2015 2014 2013 nej 50, 8 % 60, 0 % 57, 0 % 56, 9 % 65, 5 % 49, 2 % 40, 0 % 43, 1 % 34, 5 % inget svar 0, 0 % 0, 0 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 12

Min studieteknik passar bra för studierna 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej

Min studieteknik passar bra för studierna 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 80, 2 % 71, 0 % 71, 2 % 69, 3 % 67, 4 % 9, 3 % 15, 3 % 16, 6 % 15, 1 % 19, 4 % kan inte inget svar bedöma 9, 3 % 1, 2 % 13, 6 % 0, 0 % 11, 7 % 0, 6 % 15, 7 % 0, 0 % 13, 2 % 0, 0 % totalt 100 % 100, 0 % Min studieteknik passar bra för studierna 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 78, 2 % 77, 9 % 76, 0 % 70, 7 % 80, 7 % 12, 9 % 10, 0 % 12, 4 % 14, 6 % 13, 4 % kan inte inget svar bedöma 8, 9 % 0, 0 % 12, 1 % 0, 0 % 11, 6 % 0, 0 % 13, 8 % 0, 8 % 5, 9 % 0, 0 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 13

Jag känner glädje av att studera 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej

Jag känner glädje av att studera 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 80, 2 % 77, 3 % 74, 8 % 71, 7 % 65, 1 % 8, 1 % 11, 4 % 9, 8 % 10, 2 % 19, 4 % kan inte inget svar bedöma 9, 9 % 1, 7 % 11, 4 % 0, 0 % 14, 7 % 0, 6 % 18, 1 % 0, 0 % 14, 7 % 0, 8 % totalt 100, 0% 100, 0 % Jag känner glädje av att studera 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 66, 9 % 70, 0 % 70, 2 % 69, 1 % 78, 2 % 16, 9 % 15, 0 % 16, 5 % 15, 4 % 13, 4 % kan inte inget svar bedöma 16, 1 % 14, 3 % 13, 2 % 14, 6 % 8, 4 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 0, 0 % 0, 7 % 0, 0 % 0, 8 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 14

Jag har hittills uppnått mina målsättningar för läsåret kan inte ja nej inget svar

Jag har hittills uppnått mina målsättningar för läsåret kan inte ja nej inget svar totalt bedöma 3 2017 69, 2 % 20, 3 % 9, 3 % 1, 2 % 100, 0 % 2016 64, 2 % 28, 4 % 7, 4 % 0, 0 % 100, 0 % 2015 68, 7 % 23, 9 % 6, 7 % 0, 6 % 100, 0 % 2014 63, 9 % 27, 7 % 7, 2 % 100, 0 % 2013 61, 2 % 31, 0 % 7, 8 % 0, 0 % 100, 0 % Jag har hittills uppnått mina målsättningar för läsåret 5 kan inte inget svar bedöma ja nej 2017 71, 0 % 24, 2 % 4, 8 % 0, 0 % 100, 0 % 2016 2015 60, 7 % 83, 5 % 58, 5 % 61, 3 % 31, 4 % 12, 4 % 33, 3 % 34, 5 % 7, 9 % 4, 1 % 7, 3 % 4, 2 % 0, 0 % 0, 8 % 0, 0 % 100, 0 % 2014 2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo totalt 14. 2. 2022 15

Enkät 2017: Studerande som svarat att de inte nått sina målsättningar (3 året: 35

Enkät 2017: Studerande som svarat att de inte nått sina målsättningar (3 året: 35 st, 5 året: 30 st) fick följdfrågan: Varför har du inte nått dina målsättningar? (flera alternativ möjliga, antal svar) Mina planerade studier var för ambitiösa (tiden har inte räckt till) 15 14 Kurserna har inte gått att kombinera i praktiken 11 7 Oavklarade tenter, uppsatser etc. har gjort att övriga studier inte gått av genomföra som planerat 20 10 Föreningsaktiviteter/förtroendeuppdrag har krävt mer tid än planerat 7 Studielivet (fester etc. ) har inverkat på studiernas framskridande 3. 5. 10 7 1 Studietakten har varit klart långsammare av andra skäl 21 0 5 10 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 15 20 25 25 14. 2. 2022 30 16

Enkät 2017: Studerande som svarat att de inte nått sina målsättningar (3 året: 35

Enkät 2017: Studerande som svarat att de inte nått sina målsättningar (3 året: 35 st, 5 året: 30 st) fick följdfrågan: Om studietakten har varit klart långsammare än planerat, vad beror det på? (flera alternativ möjliga, antal svar) Trots satsning i tid har kurserna varit för svåra Kraven på kunskaper i svenska 4 Kraven på kunskaper i främmande språk 3. 5. 2 0 Kraven på kunskaper i finska 5 3 1 0 0 8 Lönearbete Familjeskäl 9 10 5 1 1 11 Hälsoskäl Andra skäl 13 0 2 4 6 8 10 12 14 16 16 18 Andra skäl: Bristande studiemotivation av olika anledningar, t. ex. att man märkt att utbildningens innehåll inte är det man trodde Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 17

Har du under de två senaste åren upplevt något av följand Osund stresskänsla p.

Har du under de två senaste åren upplevt något av följand Osund stresskänsla p. g. a. ogjorda studieprestationer kan inte ja nej inget svar totalt bedöma 2017 54, 1 % 39, 5 % 5, 8 % 0, 6 % 100, 0 % 2016 58, 5 % 35, 8 % 4, 5 % 1, 1 % 100, 0 % 2015 61, 3 % 35, 6 % 1, 2 % 1, 8 % 100, 0 % 59, 6 % 33, 7 % 4, 2 % 2, 4 % 100, 0 % 2014 56, 6 % 35, 7 % 6, 2 % 1, 6 % 100, 0 % 2013 3 Osund stresskänsla p. g. a. ogjorda studieprestationer 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 58, 9 % 52, 9 % 54, 5 % 56, 1 % 51, 3 % 41, 1 % 42, 9 % 40, 5 % 37, 4 % 44, 5 % kan inte inget svar bedöma 0, 0 % 1, 4 % 2, 9 % 4, 1 % 0, 8 % 4, 1 % 2, 4 % 2, 5 % 1, 7 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 18

Har du under de två senaste åren upplevt något av följand Osund stresskänsla p.

Har du under de två senaste åren upplevt något av följand Osund stresskänsla p. g. a. oklara förväntningar kan inte ja nej inget svar bedöma 2017 44, 2 % 47, 2 % 7, 6 % 0, 6 % 2016 44, 3 % 45, 5 % 9, 1 % 1, 1 % 2015 47, 2 % 44, 2 % 6, 7 % 1, 8 % 38, 6 % 51, 2 % 6, 6 % 3, 6 % 2014 38, 0 % 51, 2 % 10, 1 % 0, 8 % 2013 3 totalt 100, 0 % 100, 0 % Osund stresskänsla p. g. a. oklara förväntningar 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 49, 2 % 40, 0 % 42, 1 % 38, 2 % 36, 1 % 49, 2 % 50, 7 % 49, 6 % 48, 0 % 44, 5 % kan inte inget svar bedöma 1, 6 % 0, 0 % 7, 1 % 2, 1 % 6, 6 % 1, 7 % 8, 9 % 4, 9 % 2, 5 % 1, 7 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 19

Några kommentarer om vad som skulle ha underlättat studiesituationen (2017) § Tredje året –

Några kommentarer om vad som skulle ha underlättat studiesituationen (2017) § Tredje året – Att få tidigare studier validerade och godkända har delvis inte gått alls, och delvis gått mycket lätt när det gällt sådana ämnen som min egenlärare ansvarar för. – Hjälp vid byte av huvudämne – Svårt att hitta information om vilka biämnes möjligheter, valbara kurser som finns. Svårt att veta var man hittar kurser som man kan läsa och svårt att veta vem man kan fråga av § Femte året – Bättre struktur inom huvudämnet behövs. Möjligtvis en obligatorisk uppföljning av studierna hos studierådgivningen efter kandidatnivån är avklarad och man fortsätter på samma utbildning. – Vad gäller oklara förväntningar går det att göra en hel del: exempelvis i början av kurser vara extremt tydlig med närvaro, tenter, uppgifter etc. och se till att de finns på ett lättåtkomligt ställe på ex. nätet så man kan gå in och kolla. Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 20

Kursutbudet är tillräckligt 3 ja 2017 2016 2015 2014 2013 nej 59, 3 %

Kursutbudet är tillräckligt 3 ja 2017 2016 2015 2014 2013 nej 59, 3 % 52, 8 % 54, 6 % 53, 6 % 45, 0 % 34, 9 % 36, 9 % 41, 1 % 36, 7 % 45, 0 % kan inte inget svar bedöma 5, 2 % 0, 6 % 9, 1 % 1, 1 % 4, 3 % 0, 0 % 8, 4 % 1, 2 % 10, 1 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Kursutbudet är tillräckligt 5 ja 2017 2016 2015 2014 2013 52, 4 % 59, 3 % 55, 4 % 53, 7 % 42, 0 % nej 46, 0 % 32, 9 % 38, 8 % 39, 0 % 51, 3 % kan inte inget svar bedöma 1, 6 % 0, 0 % 7, 9 % 0, 0 % 5, 8 % 0, 0 % 6, 5 % 0, 8 % 6, 7 % 0, 0 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 21

Kurserna kan avläggas på tillräckligt många alternativa sätt 3 2017 2016 2015 2014 2013

Kurserna kan avläggas på tillräckligt många alternativa sätt 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 37, 2 % 44, 3 % 43, 6 % 39, 2 % 23, 3 % 45, 9 % 40, 3 % 45, 4 % 41, 0 % 42, 6 % kan inte inget svar bedöma 5, 2 % 0, 6 % 14, 8 % 0, 6 % 11, 0 % 0, 0 % 18, 7 % 1, 2 % 31, 8 % 2, 3 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Kurserna kan avläggas på tillräckligt många alternativa sätt 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 55, 6 % 48, 6 % 50, 4 % 52, 8 % 31, 9 % 30, 6 % 42, 1 % 36, 4 % 35, 0 % 39, 5 % kan inte bedöma inget svar 13, 7 % 9, 3 % 13, 2 % 11, 4 % 28, 6 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 0, 0 % 0, 8 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 22

Studieplanen möjliggör utbytesstudier 3 ja 2017 2016 2015 2014 2013 54, 7 % 55,

Studieplanen möjliggör utbytesstudier 3 ja 2017 2016 2015 2014 2013 54, 7 % 55, 7 % 53, 4 % 56, 6 % 55, 8 % nej 11, 0 % 13, 1 % 13, 5 % 9, 6 % 14, 0 % kan inte inget svar bedöma 33, 1 % 1, 2 % 30, 7 % 0, 6 % 32, 5 % 0, 6 % 31, 9 % 1, 8 % 29, 5 % 0, 8 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Studieplanen möjliggör utbytesstudier 5 ja 2017 2016 2015 2014 2013 54, 0 % 56, 4 % 51, 2 % 52, 8 % 65, 5 % nej 12, 9 % 9, 3 % 9, 1 % 8, 9 % 3, 4 % kan inte inget svar bedöma 32, 3 % 0, 8 % 33, 6 % 0, 7 % 38, 8 % 0, 8 % 35, 8 % 2, 4 % 31, 1 % 0, 0 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 23

Man får studiepoäng för arbetsrelaterad praktik 3 ja 2017 2016 2015 2014 2013 44,

Man får studiepoäng för arbetsrelaterad praktik 3 ja 2017 2016 2015 2014 2013 44, 8 % 44, 3 % 42, 9 % 42, 8 % 48, 1 % nej 7, 6 % 9, 7 % 8, 6 % 11, 4 % 14, 0 % kan inte inget svar bedöma 46, 5 % 1, 2 % 45, 5 % 0, 6 % 47, 2 % 1, 2 % 44, 0 % 1, 8 % 29, 5 % 0, 8 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Man får studiepoäng för arbetsrelaterad praktik 5 ja 2017 2016 2015 2014 2013 54, 0 % 53, 6 % 45, 5 % 47, 2 % 55, 5 % nej 12, 1 % 10, 0 % 14, 0 % 9, 8 % 14, 3 % kan inte inget svar bedöma 33, 9 % 0, 0 % 35, 7 % 0, 7 % 39, 7 % 0, 8 % 40, 7 % 2, 4 % 30, 3 % 0, 0 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 24

Studierna är uppbyggda så att det är möjligt att avlägga 60 sp per läsår

Studierna är uppbyggda så att det är möjligt att avlägga 60 sp per läsår 3 ja 2017 2016 2015 2014 2013 83, 1 % 80, 1 % 76, 1 % 72, 3 % 69, 0 % nej 9, 3 % 9, 1 % 12, 3 % 13, 3 % 20, 2 % kan inte inget svar bedöma 7, 0 % 0, 6 % 10, 2 % 0, 6 % 11, 7 % 0, 0 % 12, 7 % 1, 8 % 10, 9 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Studierna är uppbyggda så att det är möjligt att avlägga 60 sp per läsår 5 ja 2017 2016 2015 2014 2013 66, 1 % 72, 9 % 59, 5 % 66, 7 % 63, 9 % nej 20, 2 % 11, 4 % 20, 7 % 16, 3 % 23, 5 % kan inte inget svar bedöma 12, 9 % 0, 8 % 15, 0 % 0, 7 % 19, 0 % 0, 8 % 14, 6 % 2, 4 % 12, 6 % 0, 0 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 25

Studiernas arbetsbörda är 3 för stor lämplig för liten inget svar totalt 2017 17,

Studiernas arbetsbörda är 3 för stor lämplig för liten inget svar totalt 2017 17, 4 % 82, 6 % 4, 1 % 1, 7 % 100, 0 % 2016 24, 4 % 68, 8 % 6, 8 % 0, 0 % 100, 0 % 2015 9, 8 % 86, 5 % 3, 1 % 0, 6 % 100, 0 % 2014 16, 3 % 79, 5 % 3, 0 % 1, 2 % 100, 0 % 2013 20, 2 % 72, 1 % 7, 8 % 0, 0 % 100, 0 % Studiernas arbetsbörda är 5 för stor lämplig för liten inget svar totalt 2017 10, 5 % 86, 3 % 3, 2 % 0, 0 % 100, 0 % 2016 11, 4 % 78, 6 % 10, 0 % 100, 0 % 2015 9, 1 % 85, 1 % 5, 8 % 0, 0 % 100, 0 % 2014 8, 9 % 86, 2 % 4, 1 % 0, 8 % 100, 0 % 2013 11, 8 % 82, 4 % 5, 9 % 0, 0 % 100, 0 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 26

Studietakten i kurserna är 3 2017 2016 2015 2014 2013 alltför lämplig inget svar

Studietakten i kurserna är 3 2017 2016 2015 2014 2013 alltför lämplig inget svar snabb långsam 9, 9 % 82, 6 % 5, 2 % 2, 3 % 13, 6 % 80, 7 % 5, 7 % 0, 0 % 9, 8 % 86, 5 % 3, 1 % 0, 6 % 9, 6 % 84, 9 % 4, 2 % 14, 0 % 77, 5 % 8, 5 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Studietakten i kurserna är 5 2017 2016 2015 2014 2013 alltför snabb 9, 7 % 7, 1 % 9, 1 % 8, 9 % 7, 6 % lämplig 86, 3 % 85, 0 % 85, 1 % 86, 2 % 84, 0 % alltför långsam inget svar 4, 0 % 5, 7 % 5, 8 % 4, 1 % 8, 4 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 0, 0 % 2, 1 % 0, 0 % 0, 8 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 27

Lärandemålen för en kurs har presenterats i början av kursen 3 ja 2017 2016

Lärandemålen för en kurs har presenterats i början av kursen 3 ja 2017 2016 2015 2014 2013 nej 91, 9 % 94, 3 % 95, 1 % 92, 2 % 90, 7 % inget svar 8, 1 % 5, 7 % 4, 9 % 7, 8 % 9, 3 % 0, 0 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Lärandemålen för en kurs har presenterats i början av kursen 5 ja 2017 2016 2015 2014 2013 nej 90, 3 % 88, 6 % 89, 3 % 88, 6 % 83, 2 % inget svar 9, 7 % 11, 4 % 10, 7 % 11, 4 % 16, 8 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 0, 0 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 28

Kurserna uppfyller sina lärandemål 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 83, 1

Kurserna uppfyller sina lärandemål 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 83, 1 % 80, 7 % 82, 8 % 77, 7 % 81, 4 % 11, 6 % 10, 2 % 9, 2 % 12, 7 % 8, 5 % kan inte bedöma inget svar 4, 7 % 8, 5 % 8, 0 % 8, 4 % 10, 1 % 0, 6 % 0, 0 % 1, 2 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Kurserna uppfyller sina lärandemål 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 83, 1 % 82, 1 % 81, 8 % 79, 7 % 75, 6 % 11, 3 % 12, 1 % 13, 2 % 13, 0 % 13, 4 % kan inte inget svar bedöma 5, 6 % 0, 0 % 4, 3 % 1, 4 % 5, 0 % 0, 0 % 6, 5 % 0, 8 % 10, 9 % 0, 0 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 29

Kurserna är välbalanserade (samma innehåll tas inte upp i flera kurser) 3 2017 2016

Kurserna är välbalanserade (samma innehåll tas inte upp i flera kurser) 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 54, 7 % 54, 5 % 57, 7 % 47, 0 % 60, 5 % 37, 2 % 35, 8 % 34, 4 % 39, 8 % 29, 5 % kan inte inget svar bedöma 7, 0 % 1, 2 % 9, 1 % 0, 6 % 7, 4 % 0, 6 % 11, 4 % 1, 8 % 10, 1 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Kurserna är välbalanserade (samma innehåll tas inte upp i flera kurser) 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 52, 4 % 56, 4 % 58, 7 % 55, 3 % 63, 0 % 39, 5 % 33, 6 % 33, 1 % 32, 5 % 25, 2 % kan inte bedöma inget svar 8, 1 % 9, 3 % 8, 3 % 11, 4 % 11, 8 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 0, 0 % 0, 7 % 0, 0 % 0, 8 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 30

Någon kurs har varit för svår 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej

Någon kurs har varit för svår 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 36, 0 % 49, 4 % 54, 6 % 45, 2 % x 59, 3 % 46, 0 % 41, 1 % 49, 4 % x kan inte inget svar bedöma 4, 1 % 0, 6 % 4, 0 % 0, 0 % 4, 3 % 0, 0 % 4, 2 % 1, 2 % x x totalt 100, 0 % x Någon kurs har varit för svår 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 40, 3 % 38, 6 % 38, 8 % 41, 5 % x 56, 5 % 53, 6 % 56, 2 % 52, 8 % x kan inte bedöma inget svar 2, 4 % 7, 1 % 5, 0 % 4, 9 % x Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 0, 8 % 0, 7 % 0, 0 % 0, 8 % x totalt 100, 0 % x 14. 2. 2022 31

Någon kurs har varit för lätt 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej

Någon kurs har varit för lätt 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 44, 2 % 50, 6 % 44, 8 % 45, 2 % x 48, 8 % 44, 9 % 52, 1 % 50, 6 % x kan inte inget svar bedöma 5, 8 % 1, 2 % 4, 0 % 0, 6 % 3, 1 % 0, 0 % 3, 0 % 1, 2 % x x totalt 100, 0 % x Någon kurs har varit för lätt 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 48, 4 % 44, 3 % 40, 5 % 42, 3 % x 47, 6 % 47, 1 % 52, 9 % 47, 2 % x kan inte bedöma inget svar 4, 0 % 7, 9 % 5, 8 % 8, 9 % x Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 0, 0 % 0, 7 % 0, 8 % 1, 6 % x totalt 100, 0 % x 14. 2. 2022 32

Kontaktundervisningen stöder inlärning och reflektion 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 83,

Kontaktundervisningen stöder inlärning och reflektion 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 83, 1 % 78, 4 % 71, 8 % 63, 3 % 71, 3 % 5, 8 % 10, 8 % 11, 7 % 13, 3 % 13, 2 % kan inte bedöma inget svar 8, 7 % 9, 7 % 16, 6 % 21, 7 % 15, 5 % 2, 3 % 1, 1 % 0, 0 % 1, 8 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Kontaktundervisningen stöder inlärning och reflektion 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 81, 5 % 80, 0 % 79, 3 % 82, 1 % 68, 9 % 12, 1 % 7, 9 % 11, 6 % 6, 5 % 17, 6 % kan inte inget svar bedöma 6, 5 % 0, 0 % 11, 4 % 0, 7 % 9, 1 % 0, 0 % 10, 6 % 0, 8 % 13, 4 % 0, 0 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 33

3 2017 2016 2015 2014 2013 5 2017 2016 2015 2014 2013 Studerandena har

3 2017 2016 2015 2014 2013 5 2017 2016 2015 2014 2013 Studerandena har möjlighet att delta i utvecklingen av utbildning och undervisning kan inte ja nej inget svar bedöma 44, 2 % 21, 5 % 32, 0 % 2, 3 % 53, 4 % 15, 3 % 30, 1 % 1, 1 % 49, 1 % 22, 1 % 28, 8 % 0, 0 % 50, 0 % 19, 9 % 28, 3 % 1, 8 % 55, 0 % 20, 2 % 12, 4 % 0, 0 % Studerandena har möjlighet att delta i utvecklingen av utbildning och undervisning kan inte ja nej inget svar bedöma 54, 0 % 50, 0 % 57, 9 % 51, 2 % 57, 1 % 19, 4 % 18, 6 % 14, 0 % 13, 8 % 26, 1 % 25, 0 % 28, 6 % 27, 3 % 33, 3 % 16, 8 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1, 6 % 2, 9 % 0, 8 % 1, 6 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 34

Några kommentarer om studiernas struktur och innehåll (2017) § Tredje året – Det verkar

Några kommentarer om studiernas struktur och innehåll (2017) § Tredje året – Det verkar som om inga lärare talar med varandra om vad kurserna innehåller. Att bygga på varandra om samma tema är bra, men exakt samma info är onödigt. – Kurserna är ojämna, 5 sp för massa arbete i vissa kurser och andra kurser som nästan har inget. Gäller hela ÅA. Har gått kurser i massa ämnen och många var super lätta medan andra super svåra med tanke på arbetsbördan – Största problemet har varit att fördelningen av studierna har varit ojämn över året, så att vissa perioder har varit betydligt mer ansträngande än andra. Detta tror jag beror på att en del obligatoriska kurser erbjuds endast en gång om året. – För mycket läs själv 1000 sidor för en tent med tre frågor. Är för mycket då jag har 6 kurser som borde göras samtidigt. Mera uppgifter under kurserna som stöder slut vitsordet i stället för mycket läsande som inte hjälper en i framtiden. Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 35

Några kommentarer om studiernas struktur och innehåll (2017) § Femte året – Alltså det

Några kommentarer om studiernas struktur och innehåll (2017) § Femte året – Alltså det saknas ett alternativ: I vissa kurser får vi reflektera och diskutera. I andra inte. – Det finns alltför få kurser att ta och det faktum att de hålls så sällan gör att det är svårt att planera in till exempel ett utbyte – Lärare måste ge personlig feedback för kursarbete åt studerande. Annars vet inte studerande hur de kan utveckla sig, om de inte vet vad de gör fel. Detta måste åtgärdas! – De flesta kurserna hålls på hösten medan väldigt få hålls på våren. Är på ett sätt bra iom att man ofta har mycket annat på våren, tex arbetsansökningar som tar mycket tid. Är man på utbyte på hösten missar man däremot massor och det blir mycket att ta igen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 36

Det är lätt att ta kontakt med personalen 3 2017 2016 2015 2014 2013

Det är lätt att ta kontakt med personalen 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja 89, 5 % 93, 2 % 90, 8 % 89, 8 % 94, 6 % nej 6, 4 % 2, 8 % 4, 9 % 6, 6 % 3, 1 % kan inte inget svar bedöma 2, 9 % 1, 2 % 3, 4 % 0, 6 % 3, 7 % 0, 6 % 3, 0 % 0, 6 % 2, 3 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Det är lätt att ta kontakt med personalen 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja 91, 1 % 91, 4 % 89, 3 % 90, 2 % 91, 6 % nej 5, 6 % 5, 7 % 9, 9 % 6, 5 % 7, 6 % kan inte bedöma inget svar 3, 2 % 2, 9 % 0, 8 % 3, 3 % 0, 8 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 0, 0 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 37

Det råder god stämning mellan personal och studerande 3 ja 2017 2016 2015 2014

Det råder god stämning mellan personal och studerande 3 ja 2017 2016 2015 2014 2013 92, 4 % 86, 9 % 86, 5 % 85, 5 % 88, 4 % nej 3, 5 % 1, 7 % 6, 7 % 4, 2 % 6, 2 % kan inte inget svar bedöma 2, 9 % 1, 2 % 11, 4 % 0, 0 % 6, 7 % 0, 0 % 9, 6 % 0, 6 % 5, 4 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Det råder god stämning mellan personal och studerande 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja 91, 1 % 88, 6 % 86, 8 % 88, 6 % 81, 5 % nej 2, 4 % 2, 9 % 9, 1 % 5, 7 % 7, 6 % kan inte bedöma inget svar 6, 5 % 8, 6 % 4, 1 % 5, 7 % 10, 9 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 0, 0 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 38

Det råder god stämning studerande emellan 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja 90,

Det råder god stämning studerande emellan 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja 90, 1 % 94, 3 % 89, 0 % 88, 6 % 92, 2 % nej 1, 7 % 1, 1 % 7, 4 % 4, 2 % 2, 3 % kan inte inget svar bedöma 7, 0 % 1, 7 % 4, 5 % 0, 0 % 3, 7 % 0, 0 % 6, 6 % 0, 6 % 5, 4 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Det råder god stämning studerande emellan 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja 86, 3 % 89, 3 % 91, 7 % 89, 4 % 84, 0 % nej 4, 0 % 1, 4 % 3, 3 % 7, 6 % kan inte inget svar bedöma 8, 1 % 1, 6 % 9, 3 % 0, 0 % 5, 0 % 0, 0 % 7, 3 % 0, 0 % 10, 9 % 0, 0 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 39

Studerande får jämlik behandling av personalen 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej

Studerande får jämlik behandling av personalen 3 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 70, 9 % 69, 9 % 68, 7 % 65, 7 % 68, 2 % 9, 3 % 15, 3 % 13, 2 % kan inte inget svar bedöma 18, 0 % 1, 7 % 14, 8 % 0, 0 % 16, 0 % 0, 0 % 19, 3 % 1, 8 % 17, 8 % 0, 8 % totalt 100, 0 % 100, 0 % Studerande får jämlik behandling av personalen 5 2017 2016 2015 2014 2013 ja nej 75, 8 % 69, 3 % 64, 5 % 61, 8 % 59, 7 % 11, 3 % 10, 0 % 12, 4 % 17, 9 % 16, 0 % kan inte bedöma inget svar 12, 1 % 20, 7 % 22, 3 % 20, 3 % 24, 4 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 0, 8 % 0, 0 % totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 40

Några kommentarer om studiemiljön (2017) § Tredje året – Mycket trevlig studiemiljö. Personalen lyssnar

Några kommentarer om studiemiljön (2017) § Tredje året – Mycket trevlig studiemiljö. Personalen lyssnar på studerande och försöker verkligen förbättra sådant som studerande inte varit nöjda med. Det gör att studerande även uppskattar personalen mera. – Bra miljö med nära kontakt med föreläsare och elever. – Vi har bra gemenskap, och har inte tills vidare haft dåliga erfarenheter inom dessa ramar – Det är svårt att komma in i nya grupper. Läraren antar direkt att alla känner varandra och alla vill jobba i bekanta grupper, så det är lätt att man blir utanför och tvingas jobba ensam i grupparbeten. Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 41

Några kommentarer om studiemiljön (2017) § Femte året – Trevlig studiemiljö med trevliga medstuderanden.

Några kommentarer om studiemiljön (2017) § Femte året – Trevlig studiemiljö med trevliga medstuderanden. Det kan bli lite trångt i ämnesföreningens kansli/studieutrymmen. Överlag är byggnaden inte den bästa men det ska ju åtgärdas inom snar framtid. – Vi har hela tiden mera och mera grupparbete och inlämningsuppgifter, men inte tillräckligt med utrymme att göra det i vår skola. Miljön är inte så lockande och kunde förbättras. – Jag tycker att bland studerandena finns det olika grupperingar, egentligen som i skolan. ”de coola” och de som faller utanför den gruppen. Vissa studeranden hälsar inte ens på mig fast de studerar inom samma fakultet och ämnesförening och vet vem jag är. – "Det råder en god stämning studerande emellan". Jag svarade NEJ eftersom jag tycker att jag inte upplever så mycket stämning alls eftersom vi har så lite kurser tillsammans och därför knappt har möjlighet att lära känna varann. Annars upplever jag nog god stämning Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 42

Bedöm nuläget med kandidatavhandlingen 3 2017 2016 2015 2014 2013 Inte påbörjat 10, 5

Bedöm nuläget med kandidatavhandlingen 3 2017 2016 2015 2014 2013 Inte påbörjat 10, 5 % 14, 8 % 17, 2 % 20, 5 % 20, 2 % Pågår 22, 7 % 24, 4 % 27, 0 % 25, 3 % 36, 4 % Färdig Inget svar 65, 7 % 60, 8 % 55, 8 % 54, 2 % 43, 4 % 1, 2 % 0, 0 % Totalt 100, 0 % 100, 0 % Bedöm nuläget med magisteravhandlingen/diplomarbetet 5 2017 2016 2015 2014 2013 Inte påbörjat 34, 7 % 34, 3 % 33, 1 % 34, 1 % 59, 7 % Pågår 42, 7 % 37, 1 % 45, 5 % 49, 6 % 30, 3 % Färdig Inget svar 21, 8 % 28, 6 % 20, 7 % 15, 4 % 9, 2 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 0, 8 % 0, 0 % 0, 8 % Totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 43

Jag fick en klar bild av vad som förväntades av en avhandling (frågan endast

Jag fick en klar bild av vad som förväntades av en avhandling (frågan endast till studerande som svarat att de påbörjat arbetet) 3 2017 2016 2015 2014 2013 Ja Nej 66, 2 % 69, 3 % 59, 0 % 67, 4 % 71, 1 % 28, 5 % 28, 0 % 37, 3 % 28, 0 % 24, 0 % Kan inte Inget svar bedöma 4, 6 % 0, 6 % 2, 7 % 0 3, 7 % 0 4, 6 % 0 4, 8 % 0 Totalt 100 % 100 % Jag fick en klar bild av vad som förväntades av en avhandling (frågan endast till studerande som svarat att de påbörjat arbetet, 2014 pga. teknisk miss endast till dem som hade avhandlingen färdig) 5 2017 2016 2015 2014 2013 Ja Nej 60, 0 % 72, 8 % 66, 7 % 14 67, 4 % 35, 0 % 17, 4 % 25, 6 % 5 24, 5 % Kan inte bedöma Inget svar 5, 0 % 9, 8 % 7, 7 % 0 8, 2 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 0 0 0 Totalt 100 % 19 100 % 14. 2. 2022 44

Min handledare var engagerad och stödde mitt arbete (frågan endast till studerande som svarat

Min handledare var engagerad och stödde mitt arbete (frågan endast till studerande som svarat att de påbörjat arbetet) 3 2017 2016 2015 2014 2013 Ja Nej 74, 2 % 70, 0 % 70, 9 % 73, 5 % 82, 7 % 15, 2 % 20, 0 % 17, 2 % 15, 9 % 11, 5 % Kan inte Inget svar bedöma 10, 5 % 0 10, 0 % 0 11, 9 % 0 10, 6 % 0 5, 8 % 0 Totalt 100 % 100 % Min handledare var engagerad och stödde mitt arbete (frågan endast till studerande som svarat att de påbörjat arbetet, 2014 endast till dem som hade avhandlingen färdig) 5 2017 2016 2015 2014 2013 Ja Nej 73, 8 % 82, 6 % 80, 8 % 18 81, 6 % 13, 8 % 8, 7 % 9, 0 % 1 10, 2 % Kan inte bedöma Inget svar 11, 3 % 8, 7 % 10, 3 % 0 8, 2 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1, 2 % 0 0 Totalt 100 % 100 % 14. 2. 2022 45

Några kommentarer om arbetet med avhandlingen (2017) § Tredje året – Är överlag nöjd

Några kommentarer om arbetet med avhandlingen (2017) § Tredje året – Är överlag nöjd med kandihandledningen så kan inte kryssa i annat än "ja" eftersom att "nej" inte skulle passat. Men dock tycker jag att studerande kunde fått mer stöd på nästan samtliga punkter! – Trots att jag själv fått väldigt bra handledning måste jag kommentera att situationen verkat vara mycket sämre på andra ämnen vid fakulteten. De som skriver kandi inom x hade fått beskedet att de absolut inte skall komma på handledning om det inte är total panik. Det hade till och med indikerats att vitsordet försämras om man kommer mycket på handledning. Även inom andra ämnen har ett rop på handledningshjälp besvarats med att "det inte finns resurser för handledning". § Femte året – Handledningen har varit bristfällig. Oftast har handledaren/handledarna inte läst arbetet före träff/seminarie. – Skulle önskat att handledarna varit mera engagerad i början av processen. Nu fick arbetet en stor omstrukturering efter att jag skrivit 50 sidor Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 46

Har mina studier utvecklat följande förmåga? 3 2017 2016 2015 2014 2013 Reflektion över

Har mina studier utvecklat följande förmåga? 3 2017 2016 2015 2014 2013 Reflektion över mina egna värderingar Kan inte Ja Nej Inget svar bedöma 87, 8 % 7, 0 % 2, 9 % 2, 3 % 87, 5 % 5, 1 % 7, 4 % 0, 0 % 87, 7 % 5, 5 % 6, 7 % 0, 0 % 82, 5 % 10, 8 % 5, 4 % 1, 2 % 76, 7 % 13, 2 % 10, 1 % 0, 0 % Totalt 100, 0 % 100, 0 % Har mina studier utvecklat följande förmåga? 5 2017 2016 2015 2014 2013 Reflektion över mina egna värderingar Kan inte Ja Nej Inget svar bedöma 87, 1 % 89, 3 % 88, 4 % 88, 6 % 82, 4 % 10, 5 % 6, 4 % 5, 0 % 8, 1 % 10, 1 % 1, 6 % 3, 6 % 6, 6 % 2, 4 % 7, 6 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 0, 8 % 0, 7 % 0, 0 % 0, 8 % 0, 0 % Totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 47

Har mina studier utvecklat följande förmåga? 3 2017 2016 2015 2014 2013 Förmåga att

Har mina studier utvecklat följande förmåga? 3 2017 2016 2015 2014 2013 Förmåga att hantera projekt Kan inte Ja Nej Inget svar bedöma 80, 8 % 8, 7 % 8, 1 % 2, 3 % 83, 0 % 5, 7 % 11, 4 % 0, 0 % 80, 4 % 12, 9 % 6, 1 % 0, 6 % 75, 3 % 13, 3 % 10, 2 % 1, 2 % 69, 8 % 20, 2 % 10, 1 % 0, 0 % Totalt 100, 0 % 100, 0 % Har mina studier utvecklat följande förmåga? 5 2017 2016 2015 2014 2013 Förmåga att hantera projekt Kan inte Ja Nej Inget svar bedöma 77, 4 % 82, 1 % 74, 4 % 78, 0 % 70, 6 % 12, 9 % 7, 9 % 11, 6 % 13, 8 % 20, 2 % 8, 1 % 9, 3 % 14, 0 % 8, 1 % 8, 4 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1, 6 % 0, 7 % 0, 0 % 0, 8 % Totalt 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 48

Om du fick göra om ditt val med den erfarenhet du nu har av

Om du fick göra om ditt val med den erfarenhet du nu har av studierna 3 Välja samma Inte inleda Börja vid en Välja samma Välja annan utbildning högskoleyrkesutbildning men annat studier högskola vid ÅA universitet Välja annan utbildning och annat universitet inget svar totalt 2017 0, 0 % 1, 2 % 80, 2 % 3, 5 % 7, 6 % 4, 7 % 2, 9 % 100, 0 % 2016 1, 1 % 2, 8 % 68, 2 % 9, 7 % 12, 5 % 4, 5 % 1, 1 % 100, 0 % 2015 0, 6 % 1, 2 % 70, 6 % 9, 2 % 8, 0 % 9, 2 % 100, 0 % 2014 1, 2 % 5, 4 % 59, 6 % 9, 0 % 16, 3 % 5, 4 % 3, 0 % 100, 0 % 2013 0, 8 % 3, 1 % 69, 0 % 9, 3 % 10, 1 % 6, 2 % 1, 6 % 100, 0 % 5 2017 2016 2015 2014 2013 Välja samma Välja annan Inte inleda Börja vid en Välja samma Välja annan utbildning högskoleyrkesutbildning men annat och annat studier högskola vid ÅA universitet 0, 0 % 0, 7 % 2, 5 % 0, 8 % 4, 0 % 6, 4 % 0, 8 % 1, 6 % 5, 0 % 63, 7 % 65, 0 % 66, 9 % 72, 4 % 66, 4 % 11, 3 % 6, 4 % 9, 1 % 8, 9 % 12, 6 % 13, 7 % 12, 9 % 9, 1 % 9, 8 % 8, 4 % Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 6, 5 % 7, 1 % 10, 7 % 5, 7 % 6, 7 % inget svar totalt 0, 8 % 1, 4 % 0, 8 % 0, 0 % 100, 0 % 100, 0 % 14. 2. 2022 49

Studieklimatundersökningen https: //www. abo. fi/personal/sku_rappor ter Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

Studieklimatundersökningen https: //www. abo. fi/personal/sku_rappor ter Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14. 2. 2022 50