STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT DETERMINANTEN

  • Slides: 12
Download presentation
STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Dinsdag 2

STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Dinsdag 2 juni 2009 Faculteit Rechtsgeleerdheid Zeger van Hee - Tiensestraat 41 - 3000 Leuven

WORKSHOP II AANPAK DOOR JUSTITIE BEMIDDELEN OF STOK ACHTER DE DEUR : wat met

WORKSHOP II AANPAK DOOR JUSTITIE BEMIDDELEN OF STOK ACHTER DE DEUR : wat met het omgangsrecht ? Chris HUYSMANS vrederechter kanton Beringen WORKSHOP II – AANPAK DOOR JUSTITIE Chris HUYSMANS - vrederechter 1/1

AANDACHTSPUNTEN : • • • A. VOOR EN TIJDENS DE ZITTING B. INHOUD VONNISSEN

AANDACHTSPUNTEN : • • • A. VOOR EN TIJDENS DE ZITTING B. INHOUD VONNISSEN C. UITVOERING VONNISSEN WORKSHOP II - AANPAK DOOR JUSTITIE Chris HUYSMANS - vrederechter 1/1

A. VOOR EN TIJDENS ZITTING • • aangepaste wacht- en zittingsruimte persoonlijke verschijning van

A. VOOR EN TIJDENS ZITTING • • aangepaste wacht- en zittingsruimte persoonlijke verschijning van partijen horen van kinderen behandeling in gespreksvorm met essentiële rol voor partijen WORKSHOP II – AANPAK DOOR JUSTITIE Chris HUYSMANS - vrederechter 1/1

B. INHOUD VONNIS • • motiverend gedeelte : conflictverlagend ondubbelzinnig dispositief of veroordelend gedeelte

B. INHOUD VONNIS • • motiverend gedeelte : conflictverlagend ondubbelzinnig dispositief of veroordelend gedeelte : duidelijk – niet vatbaar voor interpretatie WORKSHOP II – AANPAK DOOR JUSTITIE Chris HUYSMANS - vrederechter 1/1

 • OUDERLIJK GEZAG (exclusief – gezamenlijk) • VERBLIJFSREGELING (wet 18. 07. 2006 op

• OUDERLIJK GEZAG (exclusief – gezamenlijk) • VERBLIJFSREGELING (wet 18. 07. 2006 op verblijfsco-ouderschap en uitvoering en sanctionering van verblijfs- en omgangsregeling) • ONDERHOUDSGELDEN + VERDELING KOSTEN WORKSHOP II – AANPAK DOOR JUSTITIE Chris HUYSMANS - vrederechter 1/1

C. UITVOERING VONNIS Art. 387 ter B. W. : bij weigering uitvoering vonnis kan

C. UITVOERING VONNIS Art. 387 ter B. W. : bij weigering uitvoering vonnis kan rechter: • nieuwe onderzoeksmaatregelen bevelen (soc. onderzoek…) • partijen bemiddeling voorstellen • nieuwe beslissing m. b. t. ouderlijk gezag of huisvesting • dwangmaatregelen toestaan • dwangsom WORKSHOP II – AANPAK DOOR JUSTITIE Chris HUYSMANS - vrederechter 1/1

SAMENWERKINGSPROJECT MET POLITIONELE DIENSTEN • • • feitelijkheden met beperkt maatschappelijk impact geen betrekking

SAMENWERKINGSPROJECT MET POLITIONELE DIENSTEN • • • feitelijkheden met beperkt maatschappelijk impact geen betrekking op MISDRIJF wel op RELATIONEEL PROBLEEM vrijwilligheid kosteloosheid snelheid WORKSHOP II – AANPAK DOOR JUSTITIE Chris HUYSMANS - vrederechter 1/1

PROCEDURE VERZOENING (art. 731 e. v. Ger. W. ) • bemiddelende functie vrederechter (juge

PROCEDURE VERZOENING (art. 731 e. v. Ger. W. ) • bemiddelende functie vrederechter (juge de proximité) WORKSHOP II – AANPAK DOOR JUSTITIE Chris HUYSMANS - vrederechter 1/1

POLITIEDIENSTEN - VREDERECHTER • • aanbod aan SO het geschil aan bemiddeling vrederechter te

POLITIEDIENSTEN - VREDERECHTER • • aanbod aan SO het geschil aan bemiddeling vrederechter te onderwerpen klager/SO vult standaardformulier in + ontvangt toelichtingsnota formulier wordt door politie of SO aan vredegerecht overgemaakt partijen opgeroepen binnen 8 dagen bespreking en desgevallend uitwerking akkoord in procesverbaal proces-verbaal: kracht van dading en uitvoerbaar zoals vonnis terugkoppeling naar politiediensten parket behoudt discretionaire bevoegdheid inzake vervolging WORKSHOP II – AANPAK DOOR JUSTITIE Chris HUYSMANS - vrederechter 1/1

VOORDELEN : • laagdrempelig • kosteloos • uiterst snel (oproepingstermijn 8 dagen) • na

VOORDELEN : • laagdrempelig • kosteloos • uiterst snel (oproepingstermijn 8 dagen) • na regeling : uitvoerbare titel • geen regeling: verdere informatie via adviessessies advocaten • rechtszoekende/SO bekomt antwoord : wegnemen ongenoegen/frustratie/onveiligheidsgevoel • laagdrempelig WORKSHOP II – AANPAK DOOR JUSTITIE Chris HUYSMANS - vrederechter 1/1

VOORSTELLEN TOT VERBETERING – DISCUSSIE : • strengere sanctionering bij niet naleving vonnis? •

VOORSTELLEN TOT VERBETERING – DISCUSSIE : • strengere sanctionering bij niet naleving vonnis? • bemiddeling – verzoening ? • bemiddeling verplichten ? • vlottere en kosteloze toegang tot gerecht ook na uitspraak (bv. wachtdiensten) ? WORKSHOP II – AANPAK DOOR JUSTITIE Chris HUYSMANS - vrederechter 1/1