Studenternas upplevelse av VFU HT 19 Fysioterapeutprogrammet Underskningsperiod

  • Slides: 15
Download presentation
Studenternas upplevelse av VFU, HT 19 Fysioterapeutprogrammet Undersökningsperiod: 2019 -08 -28 -> 2020 -01

Studenternas upplevelse av VFU, HT 19 Fysioterapeutprogrammet Undersökningsperiod: 2019 -08 -28 -> 2020 -01 -22 Antal Svar: Fysioterape: 5 Svarsfrekvens: 32, 700. 00 %

Var har du genomfört din VFU? Om du är osäker på var din praktikplats

Var har du genomfört din VFU? Om du är osäker på var din praktikplats hör hemma i organisationen så fråga gärna din handledare. 100. 0% 90. 0% 80. 0% 60. 00% 70. 0% 60. 0% 40. 00% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% Hälsocentral/sjukstuga (n=0) Lycksele lasarett (n=0) Norrlands universitetssjukhus (n=2) Skellefteå lasarett (n=3)

Norrlands universitetssjukhus Gör ditt val nedan. Saknas din avdelning, välj "annan". 100. 0% 90.

Norrlands universitetssjukhus Gör ditt val nedan. Saknas din avdelning, välj "annan". 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% Stroke (n=1) Annan (n=1)

Skellefteå lasarett Gör ditt val nedan. Saknas din avdelning, välj "annan". 100. 0% 90.

Skellefteå lasarett Gör ditt val nedan. Saknas din avdelning, välj "annan". 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% Medicin-geriatrik Avd 6 (n=1) Rehabcentrum (n=1) Annan (n=1)

Vilken termin går du? 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0%

Vilken termin går du? 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% Termin 1 (n=0) Termin 2 (n=0) Termin 3 (n=3) Termin 4 (n=2) Termin 5 (n=0) Termin 6 (n=0)

Vilka modeller/arbetssätt har använts vid handledning under din VFU? 100. 00% 100. 0% 90.

Vilka modeller/arbetssätt har använts vid handledning under din VFU? 100. 00% 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% 60. 00% 40. 00% 20. 00% Mästare-lärling (n=5) Problembaserat lärande (n=3) Studenttätsal (n=0) Gruppundervisning (n=2) Peerlearning (n=1) Personcentrerad vård (n=2) Arbetsmoment tillsammans med student från annat utbildningsprogram (n=0)

Hur nöjd eller missnöjd är du med. . . . den introduktion du fick

Hur nöjd eller missnöjd är du med. . . . den introduktion du fick vid arbetsplatsen? 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 00% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% 1. Mycket missnöjd (n=0) 2. (n=0) 3. (n=0) 4. (n=2) 5. (n=1) 6. Mycket nöjd (n=2)

Hur nöjd eller missnöjd är du med. . . . den handledning du fick?

Hur nöjd eller missnöjd är du med. . . . den handledning du fick? 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 00% 4. (n=1) 5. (n=1) 20. 0% 10. 0% 1. Mycket missnöjd (n=0) 2. (n=0) 3. (n=0) 6. Mycket nöjd (n=3)

Hur nöjd eller missnöjd är du med. . . . möjligheterna att tillämpa dina

Hur nöjd eller missnöjd är du med. . . . möjligheterna att tillämpa dina teoretiska kunskaper under din VFU/APL/praktik kopplat till förväntade studieresultat? 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% 60. 00% 1. Mycket missnöjd (n=0) 2. (n=0) 3. (n=0) 4. (n=3) 20. 00% 5. (n=1) 6. Mycket nöjd (n=1)

Hur nöjd eller missnöjd är du med. . . . det bemötande du fick?

Hur nöjd eller missnöjd är du med. . . . det bemötande du fick? 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% 1. Mycket missnöjd (n=0) 2. (n=0) 3. (n=0) 4. (n=0) 5. (n=1) 6. Mycket nöjd (n=4)

Hur uppfyllde din VFU/APL/praktik dina förväntningar? 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0%

Hur uppfyllde din VFU/APL/praktik dina förväntningar? 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 00% 20. 0% 10. 0% 1. Sämre än förväntat (n=0) 2. (n=0) 3. (n=0) 4. (n=0) 5. (n=1) 6. Bättre än förväntat Jag hade inga (n=3) förväntningar (n=1)

Fick du tillräcklig feedback av din handledare/huvudhandledare vid mitt- och slutbedömning? 100. 00% 100.

Fick du tillräcklig feedback av din handledare/huvudhandledare vid mitt- och slutbedömning? 100. 00% 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% Ja (n=5) Nej (n=0) Ej aktuellt (n=0)

Fick du tydlig feedback av din handledare/huvudhandledare vid mitt- och slutbedömning? 100. 00% 100.

Fick du tydlig feedback av din handledare/huvudhandledare vid mitt- och slutbedömning? 100. 00% 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% Ja (n=5) Nej (n=0) Ej aktuellt (n=0)

Har du upplevt en utveckling mot din kommande yrkesroll under din VFU/APL/praktik? 100. 00%

Har du upplevt en utveckling mot din kommande yrkesroll under din VFU/APL/praktik? 100. 00% 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% Ja (n=5) Nej (n=0) Vet ej (n=0)

Hur nöjd eller missnöjd är du med. . . . din VFU/APL/praktik som helhet?

Hur nöjd eller missnöjd är du med. . . . din VFU/APL/praktik som helhet? 100. 0% 90. 0% 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% 1. Mycket missnöjd (n=0) 2. (n=0) 3. (n=0) 4. (n=0) 5. (n=3) 6. Mycket nöjd (n=2)