Sttn moc Pro dlba sttn moci Sttn moc

  • Slides: 15
Download presentation
Státní moc

Státní moc

Proč dělba státní moci? Státní moc je rozdělena na tři samostatné a nezávislé složky.

Proč dělba státní moci? Státní moc je rozdělena na tři samostatné a nezávislé složky. Účelem je zabránění hromadění pravomocí u některého státního orgánu. Pokud není moc řádně nebo rovnoměrně rozdělena, může dojít k potlačení demokracie a zavedení diktatury. Kdy v historii k takové situaci došlo?

Státní moc 1) Zákonodárná moc – přijímání a odmítání zákonů 2) Výkonná moc –

Státní moc 1) Zákonodárná moc – přijímání a odmítání zákonů 2) Výkonná moc – uvádění zákonů v platnost, dohled nad dodržováním 3) Soudní moc – řešení sporů – nezávislá!

Kdo reprezentuje jakou moc ve státě? Roztřiďte instituce: zákonodárná ministr zdravotnictví Poslanecká sněmovna prezident

Kdo reprezentuje jakou moc ve státě? Roztřiďte instituce: zákonodárná ministr zdravotnictví Poslanecká sněmovna prezident republiky Senát soudce krajského soudu výkonná soudní Vrchní soud státní zastupitel Policie ČR vláda krajský úřad

Zákonodárná moc Parlament ČR má 2 komory: 1) Poslanecká sněmovna zastupitelé: 200 poslanců délka

Zákonodárná moc Parlament ČR má 2 komory: 1) Poslanecká sněmovna zastupitelé: 200 poslanců délka volebního období: 4 roky nejbližší volby: v roce 2014 2) Senát zastupitelé: 81 senátorů délka volebního období: 6 let systém voleb: každé 2 roky se obnoví 1/3 Senátu

Parlament ČR Silnější pozici v Parlamentu má Poslanecká sněmovna. Parlament ČR přijímá zákony (legislativní

Parlament ČR Silnější pozici v Parlamentu má Poslanecká sněmovna. Parlament ČR přijímá zákony (legislativní funkce), spolurozhoduje o obsazení jiných orgánů (ustavující funkce) a kontroluje činnost vlády i jiných orgánů (kontrolní funkce). Parlament si sám volí své orgány (např. výbory) a určuje pravidla vlastního jednání. Předsedkyní Poslanecké sněmovny je Miroslava Němcová, předsedou Senátu Milan Štěch.

Výkonná moc Prezident je hlavní představitel státu i výkonné moci. Volený je na …………

Výkonná moc Prezident je hlavní představitel státu i výkonné moci. Volený je na ………… let. Dříve volil prezidenta ……………. , v roce …………. . proběhne první ………………. . volba prezidenta. Vrcholným orgánem výkonné moci je ………… Skládá se z ……………. . vlády (neboli premiéra) a …………………. jednotlivých resortů. Současný prezident ČR je …………… a premiér je ……………………

Prezident ČR Prezidentem ČR je Václav Klaus. Ze své funkce není nikomu odpovědný a

Prezident ČR Prezidentem ČR je Václav Klaus. Ze své funkce není nikomu odpovědný a může být odvolán pouze v případě odsouzení za velezradu. Prezident reprezentuje zemi v zahraničí. Jmenuje např. soudce, generály nebo profesory. Je vrchním velitelem ozbrojených sil. Může udělovat amnestie (zmírňovat nebo odpouštět tresty odsouzeným).

Vláda ČR Silnější postavení než prezident má v ČR vláda. Utváří se zpravidla po

Vláda ČR Silnější postavení než prezident má v ČR vláda. Utváří se zpravidla po volbách do Parlamentu. Prezident jmenuje předsedu vlády (zpravidla z vítězné politické strany) a na jeho návrh potom jmenuje ministry. Vládě musí být vyslovena důvěra v Poslanecké sněmovně. Současným předsedou vlády je Petr Nečas.

Soudní moc musí být ………………. . , nesmí být tedy ovlivňována politickými příkazy. Soudci

Soudní moc musí být ………………. . , nesmí být tedy ovlivňována politickými příkazy. Soudci musí být také …………………. , to znamená nepracovat na případech, ve kterých jsou jakkoli zainteresování. Povinností soudů je rozhodovat bez zbytečných průtahů a pouze podle ……………

Soustava soudů v ČR určená Ústavou ČR: Nejvyšší soud ČR v Brně Vrchní soud

Soustava soudů v ČR určená Ústavou ČR: Nejvyšší soud ČR v Brně Vrchní soud v Praze a Olomouci Krajské soudy (8) Městský soud v Praze Okresní soudy (76), Obvodní soudy v Praze (10), Městský soud v Brně Ústavní soud

Možný průběh občanského soudního řízení ŽALOBA OKRESNÍ SOUD ODVOLÁNÍ KRAJSKÝ SOUD DOVOLÁNÍ NEJVYŠŠÍ SOUD

Možný průběh občanského soudního řízení ŽALOBA OKRESNÍ SOUD ODVOLÁNÍ KRAJSKÝ SOUD DOVOLÁNÍ NEJVYŠŠÍ SOUD VÝKON

Kdo je kdo v ČR? Znáte osoby, které nás reprezentují a rozhodují o dění

Kdo je kdo v ČR? Znáte osoby, které nás reprezentují a rozhodují o dění v naší zemi? Přiřaďte ke jménům jejich funkce: Petr Nečas Milan Štěch Václav Klaus Miroslava Němcová Petr Fiala Miroslav Kalousek

Shrnutí V každém výroku je chyba, opravte je: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Shrnutí V každém výroku je chyba, opravte je: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Dělba státní moci slouží k snadnějšímu potlačení demokracie. Státní moc se dělí na zákonodárnou, parlamentní a soudní. Parlament ČR je jednokomorový. Vláda a ministři schvalují zákony. Prezident ČR je podřízen a odpovědný poslanecké sněmovně. Soudci musí být nestranní, nezávislí a rozhodovat podle svého uvážení bez ohledu na cokoli jiného.

Citace DUFEK, Pavel. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c 2010,

Citace DUFEK, Pavel. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c 2010, 87 s. ISBN 978 -807 -3581 -527. EICHLER, Bohuslav, Radovan RYSKA a Vladimír SVOBODA. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky: základy společenských věd pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1995, 165 s. Základy společenských věd. ISBN 80 -716 -8240 -3. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. [cit. 2012 -09 -23]. Dostupné z: http: //www. psp. cz/sqw/hp. sqw Senát Parlamentu ČR [online]. [cit. 2012 -09 -23]. Dostupné z: http: //www. senat. cz/ Vláda České republiky [online]. [cit. 2012 -09 -23]. Dostupné z: http: //www. vlada. cz/