Sttn maturita otzky a odpovdi Jak se sttn

  • Slides: 14
Download presentation
Státní maturita -otázky a odpovědi

Státní maturita -otázky a odpovědi

Jak se státní maturita vyvíjela a co je jejím cílem?

Jak se státní maturita vyvíjela a co je jejím cílem?

Vývoj státní maturity a její cíl • Reformní maturita uzákoněna v roce 2004 •

Vývoj státní maturity a její cíl • Reformní maturita uzákoněna v roce 2004 • V roce 2007 odložena na rok 2010 • Nový model maturity poprvé v roce 2010 (studenti, kteří zahájili střední školu v roce 2006/07) • Cílem maturity - učinit hodnocení na výstupu ze střední školy srovnatelným

Kdy se nový model maturity rozběhne naplno a jak bude konkrétně vypadat?

Kdy se nový model maturity rozběhne naplno a jak bude konkrétně vypadat?

Náběh nové maturity a její podoba • Náběhová fáze reformované maturity v letech 2010

Náběh nové maturity a její podoba • Náběhová fáze reformované maturity v letech 2010 -2011, plná verze od roku 2012 • Společná + profilová část - obě se skládají z povinných i nepovinných předmětů • Každý povinný předmět společné části je ve dvou úrovních obtížnosti - žák si vždy může vybrat základní nebo vyšší úroveň

Struktura předmětů společné části • rok 2010 a 2011 – 2 povinné zkoušky: čeština

Struktura předmětů společné části • rok 2010 a 2011 – 2 povinné zkoušky: čeština + volitelná zkouška (cizí jazyk / matematika) – možnost až 3 nepovinných zkoušek • rok 2012 – 3 povinné zkoušky: čeština + cizí jazyk + volitelná zkouška (matematika / občanský a společenskovědní základ / informatika) – možnost až 3 nepovinných zkoušek

Proč se zavádějí dvě úrovně maturity?

Proč se zavádějí dvě úrovně maturity?

Proč dvě úrovně maturitní zkoušky? • Jediná úroveň maturity – vzhledem k rozvětvenému systému

Proč dvě úrovně maturitní zkoušky? • Jediná úroveň maturity – vzhledem k rozvětvenému systému školství nevhodná – pro studenty některých škol příliš náročná, pro jiné příliš snadná • Dvě úrovně (základní a vyšší) ve společné části maturity vnesou prvek srovnatelnosti do našeho středního školství – zvýšení kvality vzdělávání • Úroveň obtížnosti nebude přímo souviset s typem školy – nižší úroveň lze složit i na gymnáziu, vyšší i v odborné škole

Bude vyšší úroveň podmínkou pro vstup na vysokou školu?

Bude vyšší úroveň podmínkou pro vstup na vysokou školu?

Vyšší úroveň - podmínka pro vstup na vysokou školu? • Obecně nikoli, závisí na

Vyšší úroveň - podmínka pro vstup na vysokou školu? • Obecně nikoli, závisí na VŠ, jak výsledky maturit využijí • Lze předpokládat, že složení vyšší úrovně maturity se stane kritériem pro přijetí na některé VŠ • Požadavky na složení vyšší zkoušky budou souviset i se zaměřením VŠ (např. humanitní VŠ – vyšší zk. z ČJ) • Institut jednotlivé zkoušky – vybranou zkoušku lze kdykoli dodatečně složit

Bude muset střední škola připravit žáky na obě úrovně maturitní zkoušky?

Bude muset střední škola připravit žáky na obě úrovně maturitní zkoušky?

Musí střední škola připravit žáky na obě úrovně maturity? • Středním školám takovou povinnost

Musí střední škola připravit žáky na obě úrovně maturity? • Středním školám takovou povinnost zákon neukládá (pro některé střední školy prakticky nemožné) • Nabídka vyšší úrovně maturity - zvýhodnění školy v konkurenci ostatních • Školy budou informovat uchazeče o tom, na jakou úroveň maturity je připraví, na jaké úrovni se u nich většinou maturuje – to povede ke zprůhlednění systému a zkvalitňování vzdělávání

Kde naleznete další informace? • www. cermat. cz • www. msmt. cz • www.

Kde naleznete další informace? • www. cermat. cz • www. msmt. cz • www. edu. cz

Děkujeme Vám za pozornost!

Děkujeme Vám za pozornost!