Strijken stuw Linne 1 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST Informatiebijeenkomst

  • Slides: 19
Download presentation
Strijken stuw Linne 1 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Strijken stuw Linne 1 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Informatiebijeenkomst Selectiefase GRoot ONderhoud STuwen Zaaknummer: 31086793 Maastricht, 10 september 2015

Informatiebijeenkomst Selectiefase GRoot ONderhoud STuwen Zaaknummer: 31086793 Maastricht, 10 september 2015

Agenda • • Welkom RWS Organisatie Scope van het werk Planning – Aanbesteding –

Agenda • • Welkom RWS Organisatie Scope van het werk Planning – Aanbesteding – Uitvoering • • EMVI Tender. Ned • Vragen 3 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Welkom • • Voorstelrondje RWS Doel: – – – 4 Informeren van geïnteresseerde partijen

Welkom • • Voorstelrondje RWS Doel: – – – 4 Informeren van geïnteresseerde partijen Interesse vanuit de markt polsen Vooral zenden van informatie Aan gegeven antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend Vragen over aanbestedingsdocumenten/selectiedocumenten schriftelijk stellen conform procedure beschreven in het Aanmeldings- en Selectiedocument Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

RWS Organisatie • Vanaf 1 april 2013 nieuwe organisatiestructuur – PPO – Regio Zuid-Nederland

RWS Organisatie • Vanaf 1 april 2013 nieuwe organisatiestructuur – PPO – Regio Zuid-Nederland 5 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Het werk GRONST • • Werking onder: UAV-gc 2005 (oa werken onder kwaliteitsborging) Engineering

Het werk GRONST • • Werking onder: UAV-gc 2005 (oa werken onder kwaliteitsborging) Engineering en Construct (E&C) GRONST - Geschiedenis • Risico-Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) – Instandhouding kunstwerken mbt stuwen – Restlevensduur tot 2030 – Grootste risico’s weg nemen obv veiligheid/betrouwbaarheid GRONST 6 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Lokatie objecten 7 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Lokatie objecten 7 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

GRONST • Engineering & Construct – Perceel 1: Referentieontwerp gelijkwaardig object wordt meegeleverd •

GRONST • Engineering & Construct – Perceel 1: Referentieontwerp gelijkwaardig object wordt meegeleverd • Werkzaamheden op het gebied van: – Electrotechniek (E) – Civiel (C) – Werktuigbouwkunde (W) • 8 De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 van de UAV-GC 2005 bedraagt één kalenderjaar. Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

GRONST 9 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

GRONST 9 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Scope – Perceel 1 f e i t a c i d n I

Scope – Perceel 1 f e i t a c i d n I 10 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Scope – Perceel 2 f e i t a c i d n I

Scope – Perceel 2 f e i t a c i d n I 11 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Planning - aanbesteding • • Aanmelding selectiefase Toesturen contractdocumenten* Algemene inlichtingenbijeenkomst Bezoek locatie (geen

Planning - aanbesteding • • Aanmelding selectiefase Toesturen contractdocumenten* Algemene inlichtingenbijeenkomst Bezoek locatie (geen aanwijzing) Ontvangst inschrijvingen Voornemen tot gunning Opdrachtverlening Start uitvoering/voorbereiding : : : : 2 oktober 2015 9 november 2015 19 nov n. n. t. b. 11 februari 2016 4 maart 2016 4 april 2016 Aanbesteding verloopt uitsluitend via Tender. Ned (toelichting volgt) * Via Tender. Ned, er wordt een Dataroom ingericht als ondersteuning 12 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Planning - uitvoering • Van januari 2016 t/m 31 december 2019 (inclusief onderhoudstermijn) –

Planning - uitvoering • Van januari 2016 t/m 31 december 2019 (inclusief onderhoudstermijn) – Daarbinnen enkele mijlpalen – Perceel 1 (exclusief onderhoudstermijn): • Act 63 A: Poirée Linne - 1 november 2018 • Act 63 B: Stoney Linne - 1 november 2018 • Act 65 A: Poirée Roermond - 1 november 2017 • Act 65 B: Stoney Roermond - 1 november 2017 – Perceel 2 (exclusief onderhoudstermijn): 13 • Act 60: Stuw Belfeld - 1 november 2017 • Act 61: Stuw Borgharen - 1 november 2017 • Act 62: Stuw Grave - 1 november 2018 • Act 64: Stuw Lith - 1 november 2017 • Act 66: Stuw Sambeek - 1 november 2017 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Selectiefase • Selectie op basis van – Referentieprojecten – Prestatiemeting • • Geïnteresseerde mag

Selectiefase • Selectie op basis van – Referentieprojecten – Prestatiemeting • • Geïnteresseerde mag inschrijven op één of beide percelen Beste 3 o. b. v. selectie gaan door, voor de overige 2 plaatsen vindt loting plaats. EMVI • • Gunning op basis van Economisch Meest voordelige Inschrijving Criteria: – – – 14 Inschrijvingssom CO 2 -ambitieniveau Projectbeheersing Technisch management (perceel 1) Staat van prijzen per eenheid Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Tender. Ned Digitaal aanmelden en inschrijven bij RWS

Tender. Ned Digitaal aanmelden en inschrijven bij RWS

Inloggen met e. Herkenning • • 16 Tender. Ned voert e. Herkenning in als

Inloggen met e. Herkenning • • 16 Tender. Ned voert e. Herkenning in als middel om in te loggen voor gebruikers van ondernemingen. Vanaf 1 september 2015 kunnen ondernemers op Tender. Ned alleen nog inloggen via e. Herkenning. Dit geldt voor àlle gebruikers die in Tender. Ned aan een Nederlandse onderneming gekoppeld zijn. Zonder e. Herkenning hebben zij vanaf 1 september 2015 geen toegang meer tot de gegevens van hun onderneming en kunnen zij dus ook niet deelnemen aan digitale aanbestedingen op Tender. Ned. Wij adviseren gebruikers van Nederlandse ondernemingen daarom tijdig een e. Herkenningsmiddel te koppelen aan hun Tender. Ned-account. Voor meer informatie http: //www. tenderned. nl/vanaf-27 -juni-alleennog-inloggen-met-eherkenning Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Doelstelling elektronisch aanmelden en inschrijven • Beperken administratieve lasten (transactiekosten) voor alle betrokkenen (kostenbesparing)

Doelstelling elektronisch aanmelden en inschrijven • Beperken administratieve lasten (transactiekosten) voor alle betrokkenen (kostenbesparing) • Minder kans op vormfouten • Sneller en efficiënter proces • Garantie op authenticiteit 17 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

Volledig digitaal aanmelden en inschrijven • Documenten digitaal ondertekend met gekwalificeerde elektronische handtekening •

Volledig digitaal aanmelden en inschrijven • Documenten digitaal ondertekend met gekwalificeerde elektronische handtekening • Ondertekenen met PKI-certificaat (e-signing) • Alleen elektronische aanmelding of inschrijving vereist Informatie over PKI-certificaat: https: //www. logius. nl/diensten/pkioverheid/ 18 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

19 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST

19 Rijkswaterstaat Informatiebijeenkomst GRONST