STRESSENS OLIKA KONSEKVENSER Sandra Mulaomerovic verlkare i psykiatri

  • Slides: 26
Download presentation
STRESSENS OLIKA KONSEKVENSER Sandra Mulaomerovic Överläkare i psykiatri

STRESSENS OLIKA KONSEKVENSER Sandra Mulaomerovic Överläkare i psykiatri

STRESS • Ett tillstånd i vilket organismens balans mellan resurser och belastningar rubbas

STRESS • Ett tillstånd i vilket organismens balans mellan resurser och belastningar rubbas

 • Det är ofta människor med hög ambitionsnivå. De vill vara duktiga och

• Det är ofta människor med hög ambitionsnivå. De vill vara duktiga och har höga krav på sig själva.

Fortsättning Stressbanor

Fortsättning Stressbanor

STRESS Känsla av sammanhang KASAM

STRESS Känsla av sammanhang KASAM

STRESS STIMULI AUTOMATISKA TANKAR KÄNSLOR BETEENDE

STRESS STIMULI AUTOMATISKA TANKAR KÄNSLOR BETEENDE

STRESS • TRE basprogram: Strategierna för överlevnad matanskaffning parning FLYKT/ KAMP/ SPELA DÖD en

STRESS • TRE basprogram: Strategierna för överlevnad matanskaffning parning FLYKT/ KAMP/ SPELA DÖD en överlevnadsreaktion

Fortsättning Balans mellan larmsystemet (sympatikus) adrenalin vilosystemet (parasympatikus) acetylkolin HOT cortisol immunsystemet dämpas

Fortsättning Balans mellan larmsystemet (sympatikus) adrenalin vilosystemet (parasympatikus) acetylkolin HOT cortisol immunsystemet dämpas

STRESSREAKTION

STRESSREAKTION

Akut stress • Blodtrycket höjs • Ökad hjärtsvikt • Känner ej smärta • Dämpar

Akut stress • Blodtrycket höjs • Ökad hjärtsvikt • Känner ej smärta • Dämpar immunsystemet • Reptilhjärnan tar över

STRESS- konsekvenser på sikt • Huvudvärk • Ont i nacken/axlar • Värk på många

STRESS- konsekvenser på sikt • Huvudvärk • Ont i nacken/axlar • Värk på många ställen i kroppen • Yrsel • Tungt att andas, andnöd, bröstsmärtor • Hosta • Harklingar • Luktkänslighet

Fortsättning • Ångest • Torr mun, torra ögon • Metallsmak i munnen • Näs-bihåle-besvär

Fortsättning • Ångest • Torr mun, torra ögon • Metallsmak i munnen • Näs-bihåle-besvär • Gnisslar tänder • Klumpkänsla i halsen • Rösten bär ej, heshet • Ljudkänslighet

Fortsättning • Tinnitus • Ljuskänslighet • Hjärtklappning • Svartnar för ögonen vid uppresning •

Fortsättning • Tinnitus • Ljuskänslighet • Hjärtklappning • Svartnar för ögonen vid uppresning • Magbesvär • Sömnsvårigheter, snarkningar • Avtryck i tungan av tänderna

Fortsättning • Minskad försvar mot infektioner, inflammationer, cancer • Förhöjda blodfetter • Högre blodsockerhalter

Fortsättning • Minskad försvar mot infektioner, inflammationer, cancer • Förhöjda blodfetter • Högre blodsockerhalter • Diabetes och åderförkalkning • Urkalkning av skelettet • Risk för blodproppar, hjärtarytmier, stroke

Fortsättning • Fler stresshormoner bildas däremot mindre reparationshormoner • Hämning av tillväxt- och sexualhormonproduktionen

Fortsättning • Fler stresshormoner bildas däremot mindre reparationshormoner • Hämning av tillväxt- och sexualhormonproduktionen • Gastrointestinal aktivering Magsår, diarré, förstoppning • ”dåligt kött” • Hudsjukdomar

Fortsättning • Skillnad mellan män och kvinnor • Stressen gör kvinnor sociala och männen

Fortsättning • Skillnad mellan män och kvinnor • Stressen gör kvinnor sociala och männen asociala • Kvinnor ältar • Män agerar utåt

Stressad och pressad • Sämre koncentration och uppmärksamhet • Minnessvårigheter • Sömnrubbning • Nedstämdhet,

Stressad och pressad • Sämre koncentration och uppmärksamhet • Minnessvårigheter • Sömnrubbning • Nedstämdhet, depression, känsla av vanmakt • Kort stubin, aggressivitet, intolerans, gnällighet • Onormal uttröttbarhet • Ljud och ljuskänslighet

Fortsättning • Utbrändhet eller Utmattningssyndrom

Fortsättning • Utbrändhet eller Utmattningssyndrom

Fortsättning • Bristningsgränsen

Fortsättning • Bristningsgränsen

Fortsättning Kroniskt trötthetssyndrom • Oförklarlig trötthet > 6 mån • Muskelvärk/ muskelsvaghet • Värk

Fortsättning Kroniskt trötthetssyndrom • Oförklarlig trötthet > 6 mån • Muskelvärk/ muskelsvaghet • Värk i flera leder • Ofta halsont • Svullna körtlar på halsen eller i armhålorna • Minnes- och koncentrationssvårigheter • Huvudvärk/ ont i nacken • Sömnsvårigheter

Fortsättning • PTSD Traumarelaterat Återupplevande Levnadshändelser

Fortsättning • PTSD Traumarelaterat Återupplevande Levnadshändelser

Behandling • Farmakologisk behandling för kroppsliga och psykiska konsekvenser av stress • Avslappningsövningar •

Behandling • Farmakologisk behandling för kroppsliga och psykiska konsekvenser av stress • Avslappningsövningar • Samtalsterapi acceptans val och kontroll

Bryta den onda cirkeln • Se till att avsätta egen tid till regelbunden •

Bryta den onda cirkeln • Se till att avsätta egen tid till regelbunden • • • avkoppling Ha roligt! Lustfylld sysselsättning stärker försvaret mot stress Försök ta över kontroll över sin situation Lita på att du duger som du är Motionera regelbundet Se till att få tillräckligt med sömn Se till att få kroppskontakt ( oxytocin motverkar stress)

Fortsättning • Ha realistiska mål • Var inte tillgänglig 24 -timmar per dygn •

Fortsättning • Ha realistiska mål • Var inte tillgänglig 24 -timmar per dygn • Socialt stöd skyddar mot stress • Det ger mer lycka att hjälpa andra • ”Ge mig kraft att ändra på sånt som jag kan påverka, vett att strunta i sånt jag inte kan påverka och klokskap att inse skillnaden.

Fortsättning • Stress är det viktigaste överlevnadsprogrammet • Bruce Mc. Ewan, prof. I immunologi

Fortsättning • Stress är det viktigaste överlevnadsprogrammet • Bruce Mc. Ewan, prof. I immunologi ”Grundprogrammet från savannen” - gå långa sträckor varje dag - lite och mager mat - sova när det är mörkt