Stredozemn more je aj nae more Iniciatva ku

  • Slides: 6
Download presentation
Stredozemné more je aj „naše more“ Iniciatíva ku Svetovému dňu utečencov Mimovládne organizácie vyzývajú

Stredozemné more je aj „naše more“ Iniciatíva ku Svetovému dňu utečencov Mimovládne organizácie vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby sa prihlásila k Európskej agende o migrácii, vrátane prijatia najzraniteľnejších utečencov

Migračná politika SR s výhľadom do roku 2020 V 6. tej časti: Medzinárodná ochrana,

Migračná politika SR s výhľadom do roku 2020 V 6. tej časti: Medzinárodná ochrana, migrácia a rozvoj: „V súvislosti so zdieľaním bremena migrácie s krajinami Európskej únie Slovenská republika realizuje programy pomoci zvlášť zaťaženým krajinám v rámci relokácie žiadateľov o udelenie azylu". "V uvedenom kontexte migračná politika v oblasti azylu obsahuje: aktívne zapájanie sa do medzinárodných procesov zdieľania bremena migrácie (relokácia, presídľovacie aktivity). "

Relokácia – Pomoc utečencom a solidarita s inými členskými štátmi • • • Prijatie

Relokácia – Pomoc utečencom a solidarita s inými členskými štátmi • • • Prijatie najzraniteľnejších ľudí z Talianska a Grécka (40 tis. /2 roky, SR: 785 žiadateľov o azyl), ide len o tých, ktorých azylové žiadosti majú 75% úspešnosť – t. j. ľudia zo Sýrie a Eritrey (nie ekonomickí migranti) SR môže relokáciu konkrétnej osoby odmietnuť, ak by osoba ohrozovala národnú bezpečnosť Ide o prijatie (relokáciu) za účelom konania o udelenie azylu → výsledkom je samostatné rozhodnutie SR, či sa udelí alebo neudelí azyl/doplnková ochrana; pričom v azylovom konaní sa povinne vyjadruje Slovenská informačná služba Relokácia žiadateľov o azyl, včasné a účinné konanie o azyl, kde sa preverí utečenec aj všetky informácie podporuje bezpečnosť členských štátov EÚ (vrátane SR), umožňuje identifikáciu utečencov a oddelenie ekonomických migrantov Prijatie žiadateľov o azyl je v súlade s medzinárodným právom a právom EÚ, uplatňuje sa v rámci Jednotného európskeho azylového systému Máme dostatočné kapacity na konanie o azyle, v r. 2014 sme rozhodli o 341 žiadostiach, v r. 2013 o 441 a napr. v r. 2004 o 11 395, 2005: 3549; máme právnikov, sociálnych pracovníkov a integračný program + aktivity MVO

Presídlenie: pomoc utečencom v krízových oblastiach v spolupráci s UNHCR • Presídľovacie programy fungujú

Presídlenie: pomoc utečencom v krízových oblastiach v spolupráci s UNHCR • Presídľovacie programy fungujú v mnohých krajinách EÚ, napr. aj v ČR (Barma), Nemecko (2014: 30 tis Sýrčanov) • Slovensko sa doteraz zapojilo len tranzitným centrom v Humennom • Vyzývame na dobrovoľné prijatie (presídlenie) utečencov, ktorí žijú v utečeneckých táboroch UNHCR a sú UNHCR identifikovaní (Sýrčania, Iračania, Eritrejčania)– EÚ vyzvala členské štáty na dobrovoľné presídlenie 20 tis. utečencov v priebehu nasledujúcich 2 rokov (SR: 319 ľudí/2 roky) • Presídlenie umožní nájsť skutočným utečencom pokoj, bezpečie a nový život v demokratickej a prosperujúcej krajine • Je nástrojom vytvárania legálnych a bezpečných ciest príchodu • Presídlenie je v súlade s hodnotami Ústavy SR, podporuje tolerantnú, citlivú, inkluzívnu a prosperujúcu spoločnosť • Máme (v SR) dostatočné kapacity na pomoc presídleným osobám

Vytváranie bezpečných a legálnych ciest príchodu pre utečencov • • Utečenci utekajú zo svojich

Vytváranie bezpečných a legálnych ciest príchodu pre utečencov • • Utečenci utekajú zo svojich krajín pred vojnou a diktatúrou, cestu cez Stredozemné more si vyberajú preto, že legálne a bezpečné cesty ako sa dostať do Európy v súčasnosti pre utečencov jednoducho neexistujú Vytváranie bezpečných a legálnych ciest príchodu je jedným z motivačných nástrojov riadenej migračnej politiky, motivuje ľudí nevyužiť prevádzačov alebo cestu cez more Navrhli sme súbor opatrení, ktoré sa dajú aplikovať okamžite, bez zmeny zákonov, je potrebná len politická vôľa (napr. štúdium pre sýrskych a irackých utečencov na našich školách a pod. ) Vyzvali sme vládu, aby sa prihlásila k porozumeniu s utečencami a premiéra k tomu, aby trpezlivo vysvetľoval verejnosti otázky migrácie a utečencov s cieľom zamedziť šíreniu poplašných a nenávistných správ a nálad vo verejnosti