Stredn odborn kola strojncka Skalica Propagcia odbornho vzdelvania

  • Slides: 7
Download presentation
Stredná odborná škola strojnícka Skalica Propagácia odborného vzdelávania a prípravy 2466 H 02 mechanik

Stredná odborná škola strojnícka Skalica Propagácia odborného vzdelávania a prípravy 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia qučebný odbor qdĺžka štúdia 3

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia qučebný odbor qdĺžka štúdia 3 roky qukončené záverečnou skúškou qvýučný list qmožnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu, ktoré je ukončené maturitnou skúškou q úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3 C

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia Odborný výcvik počas štúdia •

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia Odborný výcvik počas štúdia • Školské dielne SOŠ strojníckej Skalica • Partnerský podnik INA SKALICA spol. s r. o.

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia Odborná príprava § ručné obrábanie

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia Odborná príprava § ručné obrábanie materiálov § strojové obrábanie materiálov § prehľad v technickej dokumentácii § montáž a oprava strojov a zariadení § používanie technickej dokumentácie v pracovných činnostiach § zhotovenie technických výkresov § prehľad v normách a predpisoch § kontrola súčiastok po výrobe

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia Vedomosti a zručnosti • rozlíšiť

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia Vedomosti a zručnosti • rozlíšiť konštrukciu a princípy prevádzky strojov a zariadení • rozoznať základnú odbornú terminológiu pre kovospracujúcu výrobu • charakterizovať jednotlivé strojové súčiastky • popísať jednoduché ručné spracovanie kovov • určiť zloženie a konštrukciu zváracích zariadení • definovať vlastnosti materiálov

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia Profil absolventa Absolvent vie: •

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia Profil absolventa Absolvent vie: • ručne obrábať a spracovávať kovové a nekovové materiály • strojovo obrábať a tvárniť kovové a nekovové materiály • ostriť nástroje • vybrať a pripraviť potrebné náradie, prístroje, stroje a zariadenia, materiály pre konkrétny technologický proces • používať rôzne druhy mechanizovaného náradia • postupovať podľa schválených postupov • dodržiavať technické a technologické normy • opravovať a vykonávať údržbu a nastavovanie strojov a zariadení, bežné opravy podľa noriem

www. sosskalica. edupage. sk

www. sosskalica. edupage. sk