STRATEJK PLANLAMA FAALYET PROJE VE EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI

  • Slides: 14
Download presentation
STRATEJİK PLANLAMA FAALİYET, PROJE VE EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI

STRATEJİK PLANLAMA FAALİYET, PROJE VE EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI

Stratejik Planlama Süreci o Neredeyiz? n Durum analizi o Nereye ulaşmak istiyoruz? n Misyon

Stratejik Planlama Süreci o Neredeyiz? n Durum analizi o Nereye ulaşmak istiyoruz? n Misyon ve İlkeler n Vizyon n Stratejik Amaçlar ve Hedefler o Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? n Faaliyetler, Projeler ve Eylem Planı o Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz? n İzleme n Değerlendirme ve Performans Ölçümü 2

Faaliyet ve Projeler Misyon Stratejik Amaç 1 Hedef 1. 1 Vizyon İlkeler Stratejik Amaç

Faaliyet ve Projeler Misyon Stratejik Amaç 1 Hedef 1. 1 Vizyon İlkeler Stratejik Amaç 2 Hedef 1. 2 Faaliyet 1. 1. 1 Faaliyet 1. 2. 1 Faaliyet 1. 1. 2 Faaliyet 1. 2. 2 Hedef 2. 1 Hedef 2. 2 Stratejik Amaç 3 Hedef 3. 1 Faaliyet 1. 2. 2 3

Faaliyet ve Projeler o o Faaliyetlerin Ortaya Konulması Sürecinde Cevaplanması Gereken Temel Sorular Stratejik

Faaliyet ve Projeler o o Faaliyetlerin Ortaya Konulması Sürecinde Cevaplanması Gereken Temel Sorular Stratejik Amaç ve Hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Stratejik Amaç ve Hedeflere ulaşabilmek için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? Hangi ölçülebilir kriterler (performans kriterlerine baz olan) üzerine kuruludur? n Hangi sürede biteceği n Miktarı n Maliyeti n Kalitesi Belirli midir? Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir? 4

FAALİYET VE PROJELER o Performans hedeflerinin alt dilimleridir. o Belirli bir amaca veya hedefe

FAALİYET VE PROJELER o Performans hedeflerinin alt dilimleridir. o Belirli bir amaca veya hedefe yöneliktir. o Faaliyetler, idarenin cari hizmetleriyle ilgilidir. o Projeler yatırım hizmetleri ile ilgilidir. o Projeler kendi içinde bir bütünlüğe sahiptir. 5

FAALİYET VE PROJELER o Projeler, maliyeti çıkarılabilir bir niteliğe sahiptir. o Faaliyet ve projeler

FAALİYET VE PROJELER o Projeler, maliyeti çıkarılabilir bir niteliğe sahiptir. o Faaliyet ve projeler ya bir üretim işidir veya hizmet işidir. 6

FAALİYETLERİN VE PROJELERİN BELİRLENMESİ o Her bir Stratejik Amaç için Faaliyetler ve projeler belirlenerek

FAALİYETLERİN VE PROJELERİN BELİRLENMESİ o Her bir Stratejik Amaç için Faaliyetler ve projeler belirlenerek yazılır. o Her yıl tekrarlanacaksa “Her Yıl” yazılır. o Belirli yıllar arasında ise belirtilir. o Önceki yıllardan devam eden projeler belirtilir. (Örn. Geçmiş yatırımlar, bina yapımları gb. ) 7

FAALİYETLERİN VE PROJELERİN BELİRLENMESİ o Faaliyet ve projelerden paralı olanlar performans programına girmelidir. o

FAALİYETLERİN VE PROJELERİN BELİRLENMESİ o Faaliyet ve projelerden paralı olanlar performans programına girmelidir. o Parasız faaliyetlerden rutin dışında olanlar ve izlenmesinde fayda bulunanlarda plana girmelidir. o Sorumlu birim yöneticileriyle görüşülerek proje veya faaliyetin hangi birimin projesi olduğuna karar verilmelidir. (Bütçeye sahip olan projeninde sahibidir. ) 8

Eylem Planları o Bir stratejik amaca ait her bir hedef için gerekli olan uygulama

Eylem Planları o Bir stratejik amaca ait her bir hedef için gerekli olan uygulama stratejisi oluşturulurken, proje ve faaliyetleri gerçekleştirecek birimler, gerekli yetki ve sorumluluklar, süre ve kaynak gereksinimi doğru belirlenmelidir. Stratejik Amaç 1 1. 1 Hedef 1. 1. 1 Faaliyet/Proje Sorumlu Kişiler/Birimler Aşamaları Aşama 1 Aşama 2 Zaman Çizelgesi Gerekli kaynaklar 9

Eylem Planları o A okulu 2009 -2010 Stratejik Amaç 1 1. 1 Hedef Faaliyet

Eylem Planları o A okulu 2009 -2010 Stratejik Amaç 1 1. 1 Hedef Faaliyet 1. 1. 1 Faaliyet/Proje Aşamaları Sorumlu Kişiler/Birimler Aşama 1 Okul Öncesi Eğitimi ve Atama Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmak 2008 -2009 eğitim-öğretim yılında %35. 66 olanokul öncesi okullaşma oranını 2010 -2014 yılları arasında %65’e çıkarmak Fiziki durumu uygun olan ilköğretim ve lise bünyelerinde anasınıfı açılması için ihtiyaçların tespit edilmesi Zaman Çizelgesi 2010 -2014 Gerekli kaynaklar Mali yükümlülük içermemektedir 10

ÇALIŞMA PLANLARI ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No: …………. Hedef No: …………. . Çalışma

ÇALIŞMA PLANLARI ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No: …………. Hedef No: …………. . Çalışma Konusu: . . . . . . Gerekçeleri) Bitirilemediyse Nedeni (Çalışma Tamamlanamama Çalışmanın Çalışma Tamamlandı Değerlendirilmesi Çalışmanın Yarar Çalışmadan Beklenen Tahmini Maliyet Bitiş Tarihi Çalışmanın Başlangıç Sorumluları Çalışmanın Yapılacak işler Performans Göstergesi: . . . . . 11 11

SOSYAL FAALİYETLER VE KURS EKİBİ ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No: 7 Hedef No:

SOSYAL FAALİYETLER VE KURS EKİBİ ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No: 7 Hedef No: 7. 2 Çalışma Konusu: Sosyal faaliyetleri artırma Öğretmen ve öğrencilerle birlikte Sosyal huzurevini ziyaret Faaliyetler ve 06. 03. 2009 30. 03. 2009 500 TL Gerekçeleri) Bitirilmediyse Nedeni (Çalışma Tamamlanmama Çalışmanın Tamamlandı kavraması Sosyal Öğretmen ve okulumuzun antik kentinin ziyaret edilmesi Faaliyetler ve çalışanları arasında ikili ilişkilerin 11. 04. 2009 --- Kurs Ekibi geliştirilmesi. İlimizden bir okulun kardeş okul Sosyal Öğrenciler arasında bilgi alışverişi seçilmesi ve yardımlaşılması Faaliyetler ve 04. 10. 2008 25. 05. 2009 1000 TL yapılarak sosyal yönlerinin Kurs Ekibi geliştirilmesi Okulumuzdaki sınıflar arasında futbol Sosyal Öğrencilerin sportif becerileri ve turnuvası düzenlenmesi Faaliyetler ve 01. 04. 2009 29. 04. 2009 ---- yarışma duygusunu arttırılarak Kurs Ekibi sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi İHL ler arası Güreş yarışmaları Sosyal Okulun tanıtılması, öğrencilerin düzenlenmesi Faaliyetler ve 04. 10. 2008 29. 05. 2009 Kurs Ekibi Kriter ekipleri Çalışma duygusunu geliştirerek önemini Öğretmen ve çalışanlarla birlikte EFES edilmesi Çalışmanın Öğrencilerle ve sosyal dayanışma Kurs Ekibi Memnuniyet anketleri ile sonucun tespit Değerlendirilmesi Çalışmadan Beklenen Yarar Tahmini Maliyet Tarihi Çalışmanın Bitiş Başlangıç Tarihi Çalışmanın Sorumluları Çalışmanın Yapılacak İşler Performans Göstergeleri: 2008– 2009 eğitim–öğretim yılında 2 olan sosyal faaliyet alanını 2009– 2010 eğitim–öğretim yılında en az 4’e çıkarılması 250 TL sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlanması 05. 04. 2010 20. 04. 2010 – 12

OKUL GELİŞİM PLANI Sıra Stratejik Çalışmanın Hedef No. No Amaç No Adı Sorumlu Ekip

OKUL GELİŞİM PLANI Sıra Stratejik Çalışmanın Hedef No. No Amaç No Adı Sorumlu Ekip Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tahmini Bütçe Açıklamalar 13

YILLIK OKUL GELİŞİM PLANI 2009 – 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SIR A NO STRAT

YILLIK OKUL GELİŞİM PLANI 2009 – 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SIR A NO STRAT HEDEF EJİK NO AMAÇ NO ÇALIŞMANIN ADI SORUMLU EKİP BAŞLAN GIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ Mesleki Tanıtım ve Üniversite Ekibi 08. 09. 2008 08. 05. 2009 TAHMİNİ AÇIKLAMAL AR BÜTÇE 1 1 1. 2 Göreve atanma ve işe yerleştirme oranlarını artırma 2 2 2. 2 Toplumun istediği Program 26. 09. 2008 29. 05. 2009 ve benimsediği Düzenleme ve düzeyde din Okul Tanıtım adamı yetiştirme Ekibi 700 TL 3 3 3. 2 Üniversiteye yerleşim düzeyini artırma 4 4 4. 2 Okulda Ulusal Ajans kaynaklı projeler yapılmasını ve sektörün bu projelere katılımını sağlama --- Mesleki Tanıtım ve Üniversite Ekibi 15. 09. 2008 17. 05. 2009 600 TL Proje Ekibi 29. 09. 2009 25. 05. 2010 5200 TL 14