Strategie komunikacji marketingowej Projekt Opracowac Analyzu Strategie Komunikacji

  • Slides: 19
Download presentation
Strategie komunikacji marketingowej

Strategie komunikacji marketingowej

Projekt: Opracowac Analyzu Strategie Komunikacji Marketingowej wybranej organizacji

Projekt: Opracowac Analyzu Strategie Komunikacji Marketingowej wybranej organizacji

Strategia komunikacji marketingowej to zespół zaplanowanych metod realizacji celów komunikacji. Strategia komunikacji to nic

Strategia komunikacji marketingowej to zespół zaplanowanych metod realizacji celów komunikacji. Strategia komunikacji to nic innego, jak przekonywanie kogoś – w zamyśle klienta/ów przy pomocy określonych metod do czegoś, np. do zakupu danej oferty. Strategia komunikacji jest potrzebna po to, aby każda wydana złotówka dawała określone efekty.

Strategia daje odpowiedzi na pytania: JAKĄ INFORMACJĘ? KOMU? W JAKIEJ POSTACI? JAKIMI FORMAMI I

Strategia daje odpowiedzi na pytania: JAKĄ INFORMACJĘ? KOMU? W JAKIEJ POSTACI? JAKIMI FORMAMI I ŚRODKAMI? PRZY POMOCY JAKICH POŚREDNIKÓW? JAKIMI KANAŁAMI? W JAKICH TERMINACH ? JAKIM KOSZTEM? …przekazywać będziemy komunikaty do otoczenia.

Najważniejsze czynniki wpływające na wykorzystywaną strategię komunikacji marketingowej: - cykl życia produktu, - fazę

Najważniejsze czynniki wpływające na wykorzystywaną strategię komunikacji marketingowej: - cykl życia produktu, - fazę rozwojową rynku, - pozycję rynkową przedsiębiorstwa i formę rynku, - rodzaj nabywcy, - rodzaj produktu i charakter (osobowość) marki, - wielkość przedsiębiorstwa i posiadane zasoby, - rodzaj konkurencji stosowanej przez przedsiębiorstwo, - strategie komunikacji marketingowej stosowane przez konkurentów rynkowych.

RODZAJE STRATEGII � 1. Strategia komunikacja masowej � 2. Strategia komunikacji zindywidualizowanej � 3.

RODZAJE STRATEGII � 1. Strategia komunikacja masowej � 2. Strategia komunikacji zindywidualizowanej � 3. Strategia pośrednia

Strategia komunikacji masowej � Komunikacja przy pomocy reklamy masowej ukazującej się w telewizji, prasie,

Strategia komunikacji masowej � Komunikacja przy pomocy reklamy masowej ukazującej się w telewizji, prasie, radio i jako reklama zewnętrzna �- promocja ATL (Above The Line)

Przykład realizacji strategii komunikacji masowej � Kampania firmy Orange - reklamy obecne są w

Przykład realizacji strategii komunikacji masowej � Kampania firmy Orange - reklamy obecne są w telewizji, radiu, Internecie, prasie, kinach, a także na nośnikach zewnętrznych

Strategia komunikacji zindywidualizowanej � Realizowana jest poprzez zindywidualizowane kontakty z klientami �- promocja BTL

Strategia komunikacji zindywidualizowanej � Realizowana jest poprzez zindywidualizowane kontakty z klientami �- promocja BTL (Below the line)

Przykład realizacji strategii komunikacji zindywidualizowanej � Firma Lyreco – dostawca materiałów biurowych

Przykład realizacji strategii komunikacji zindywidualizowanej � Firma Lyreco – dostawca materiałów biurowych

Strategia pośrednia � Wykorzystuje różne formy komunikacji – po części masową i zindywidualizowaną (ta

Strategia pośrednia � Wykorzystuje różne formy komunikacji – po części masową i zindywidualizowaną (ta druga często przeważa)

Przykład realizacji strategii pośredniej � Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – zindywidualizowane ogłoszenia prasowe �

Przykład realizacji strategii pośredniej � Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – zindywidualizowane ogłoszenia prasowe � Promocja województwa śląskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Billboard, citylight, reklamy na autobusach

Billboard, citylight, reklamy na autobusach

Naklejki na samochody rozdawane na stacjach benzynowych

Naklejki na samochody rozdawane na stacjach benzynowych

Skuteczna strategia komunikacji skupiać się powinna na trzech głównych wartościach: � klient musi usłyszeć/zobaczyć

Skuteczna strategia komunikacji skupiać się powinna na trzech głównych wartościach: � klient musi usłyszeć/zobaczyć nasz przekaz, https: //www. youtube. com/watch? v=Nz 8 L 4 � klient musi zrozumieć i odkodować go, MJMXg. Q � klient musi zareagować – kupić!

� Komunikacja odbywa się codziennie! � Wszystko, co dzieje się w firmie, stanowi komunikat

� Komunikacja odbywa się codziennie! � Wszystko, co dzieje się w firmie, stanowi komunikat dla otoczenia. � Każda informacja wychodząca z firmy powinna być świadomie kontrolowana. Poprzez jej zintegrowanie z pozostałymi komunikatami będzie miała większą moc niż informacje konkurenta.

https: //www. youtube. com/watch? v=Nz 8 L 4 MJMXg. Q

https: //www. youtube. com/watch? v=Nz 8 L 4 MJMXg. Q