Strategick zen a plnovn ve kolch a v

  • Slides: 7
Download presentation
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích – místní krajská konference Reg.

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích – místní krajská konference Reg. č. CZ. 02. 3. 68/0. 0/15_001/0000283

Aktuálně z projektu SRP • Příklad zpracování MAP – zveřejněn ve znalostní databázi projektu

Aktuálně z projektu SRP • Příklad zpracování MAP – zveřejněn ve znalostní databázi projektu SRP zde: http: //nidv. cz/cs/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/tvorbamap. ep/ • Aktualizovaná závazná Metodika pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV – Místní akční plány rozvoje vzdělávání, Krajské akční plány rozvoje vzdělávání. Dokument je dostupný na webových stránkách OP VVV a také zde: http: //nidv. cz/cs/download/srp/znalostni_databaze/1_Tvorba_MAP/1 _Zavazne_dokumenty/4_Metodika_pro_vnitrni_evaluaci_PO 3_MAP_a _KAP_verze 2. pdf

Aktuálně z projektu SRP • Vzor zpracování Hodnotící zprávy ze vzdělávací akce a formulář

Aktuálně z projektu SRP • Vzor zpracování Hodnotící zprávy ze vzdělávací akce a formulář k možnému využití ( ve formátu doc. ) pro zpracování je k dispozici zde: http: //nidv. cz/cs/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/tvorbamap. ep/ Předávání informací z MAP do KAP – závazný metodický list: http: //nidv. cz/cs/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/tvorbamap. ep/

Aktivity CP - připravujeme Setkání příjemců IPo MAP březen/duben • Aktuální informace projektu SRP

Aktivity CP - připravujeme Setkání příjemců IPo MAP březen/duben • Aktuální informace projektu SRP • Česká školní inspekce – mezinárodní šetření apod. • Workshop k aktivitám škol v SR MAP – návrhy na šablony Specializované setkání příjemců IPo MAP s více jak 80 školami – přelom března a dubna - Praha

Rozšíření činností CP • Konzultant MAP 2 Metodická podpora příjemců IPo MAP – výzva

Rozšíření činností CP • Konzultant MAP 2 Metodická podpora příjemců IPo MAP – výzva na MAP II plánována na září 2017 - Metodická podpora příjemců - Informace pro ŘO – návrhy na šablony, aktivity spolupráce apod. - Informace o OP VVV, akci KLIMA, IPs • Odborný poradce CP - Strategické řízení a plánování ve školách s akcentem na pedagogické vedení - Dotační poradenství OP VVV – výzvy a možnosti zapojení škol pro naplnění jejich školních akčních plánů a definovaných potřeb - Informace o OP VVV, akci KLIMA, IPs

Rozšíření činností CP Cca od pol. roku 2017 • Konzultant pro rozvoj školy (intenzivní

Rozšíření činností CP Cca od pol. roku 2017 • Konzultant pro rozvoj školy (intenzivní podpora) – identifikace potřeb zapojených škol, požadavky na vzdělávání na míru, zprostředkování individuálních forem rozvoje, využití metodických kabinetů apod. • Konzultant pro inkluzi (APIV B) • Krajský metodik inkluze • - Odborný tým – specialisté – na úrovni projektu pro potřeby v CP Dotační specialisté Školská legislativa Strategické řízení a plánování ve školách Další dle identifikovaných potřeb zapojených škol

 Děkuji za pozornost

Děkuji za pozornost