Strategaethau Datblygu Sgiliau yn y Gymraeg STRATEGAETHAU DEFNYDDIOL

  • Slides: 24
Download presentation
Strategaethau Datblygu Sgiliau yn y Gymraeg

Strategaethau Datblygu Sgiliau yn y Gymraeg

STRATEGAETHAU DEFNYDDIOL I DDATBLYGU’R SGILIAU MEDDWL CYNLLUNIO Egwyddor meddwl Adnoddau awgrymedig Ysgogi gwybodaeth, sgiliau

STRATEGAETHAU DEFNYDDIOL I DDATBLYGU’R SGILIAU MEDDWL CYNLLUNIO Egwyddor meddwl Adnoddau awgrymedig Ysgogi gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth blaenorol Mapiau cysyniad Cartwnau Cysyniad Gridiau GED/Cw. AMFf Mapio Meddwl Yr Un Gwahanol Pennu'r broses/dull a strategaeth Trafod syniadau e. e. gweithgareddau mat bwrdd Mapio Meddwl Her Pelen Eira /Her Post-it Gweithgareddau dilyniannu Pennu meini prawf llwyddiant Gridiau GED/Cw. AMFf Goleuadau Traffig Meddwl-paru-rhannu

DATBLYGU Egwyddor meddwl Adnoddau awgrymedig Meddwl am achos ac effaith a gwneud casgliadau Cartwnau

DATBLYGU Egwyddor meddwl Adnoddau awgrymedig Meddwl am achos ac effaith a gwneud casgliadau Cartwnau Cysyniad Diagramau asgwrn pysgodyn Llinellau ffawd Gridiau GED/Cw. AMFf Graffiau Byw Yr Un Gwahanol Rhagfynegi o'r fideo Ffurfio barn a penderfyniadau Trafod syniadau Rhestru Diemwnt Mapio Meddwl Mwyaf tebygol o…. Dirgelwch aml-haenog Her Pelen Eira gwneud Meddwl yn rhesymegol a chwilio am batrymau Diagram Cof Dirgelion Cyfan a Rhan Pwy-beth-pryd-ble Ystyried tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau Jig-so Diagramau Venn

MYFYRIO Egwyddor meddwl Adnoddau awgrymedig Gwerthuso'ch dysgu a'ch meddwl eich hun Adolygu'r broses/dull Y

MYFYRIO Egwyddor meddwl Adnoddau awgrymedig Gwerthuso'ch dysgu a'ch meddwl eich hun Adolygu'r broses/dull Y Lindysyn Map Cysyniad Dail lili/Mr Broga Diagram PMD Holiadur Trionglau myfyrio Dyddlyfrau Ysgrifennu Adolygu canlyniadau a meini prawf llwyddiant Adolygu'r broses/dull Y Gadair Goch Diagram PMD Sblat Tabŵ Goleuadau Traffig Cysylltu a dargyfeiriol Cartwnau Cysyniad Munud yn unig meddwl

Y Mur Meddwl! Gweithredu Gwaith grŵp Dyfalu Penderfynu Gosod mewn trefn Dewis Dod i

Y Mur Meddwl! Gweithredu Gwaith grŵp Dyfalu Penderfynu Gosod mewn trefn Dewis Dod i gasgliad Gwella Dod i gasgliad Chwilio am batrwm Ystyried Hunan-arfarnu Datrys problemau Cwestiynu Pwyso a mesur Gwneud cysylltiadau Cyfiawnhau Dadansoddi Amcangyfrif Dehongli Meini prawf llwyddiant Rhagfynegi Archwilio Gweld goblygiadau

Hetiau De Bono! Diflas / digalon Dicter / ffyrnigrwydd Creadigol – cynrychioli gwair a

Hetiau De Bono! Diflas / digalon Dicter / ffyrnigrwydd Creadigol – cynrychioli gwair a thyfiant ffrwythlon. Syniadau newydd Ffeithiau / ystadegau Cadarnhaol / heulog / optimistaidd

Jig-So

Jig-So

Llinellau Ffawd! Dechrau Canol Diwedd

Llinellau Ffawd! Dechrau Canol Diwedd

Deiagram Venn Gwahaniaeth Tebygrwydd

Deiagram Venn Gwahaniaeth Tebygrwydd

Grid GED Beth ydw i’n Gwybod? Beth ydw i Eisiau ei wybod Beth ydw

Grid GED Beth ydw i’n Gwybod? Beth ydw i Eisiau ei wybod Beth ydw i wedi Dysgu

Rhesymu Sut ddysges i Gwneud defnydd da o’r athro/athrawes Gofyn cwestiynau yn ddoeth Ceisio

Rhesymu Sut ddysges i Gwneud defnydd da o’r athro/athrawes Gofyn cwestiynau yn ddoeth Ceisio gwneud rhywbeth newydd Dysgu mewn amryw o ffyrdd

adnabod Dewis a dethol (ffeithiau perthnasol/ syniadau) Parchu syniadau eraill Egluro i berson arall

adnabod Dewis a dethol (ffeithiau perthnasol/ syniadau) Parchu syniadau eraill Egluro i berson arall Penderfynu pa syniadau yw’r gorau Cofnodi (Sut wnes i gofnodi? ) Dehongli ffynonellau/ gwybodaeth Gwaith creadigol Datrys problemau Dod i gasgliad Gweld patrwm Trefnu syniadau/gwybodaet h Cyfathrebu (sut? Siarad/map meddwl/ ysgrifennu) Rhesymu Diffinio Gwrando Helpu eraill Cwestiynu Gweithio’n unigol/mewn pâr Cywain Gwybodaeth Barnu tystiolaet h Gwerthuso gwaith Cysyllt u Dadansoddi – Edrych ar ddata/ ffynonellau/ barn Cynllunio Dewis sut i gofnodi Esbonio Cytuno/anghytun o Marcio gwaith disgybl arall Ydw i wedi dysgu yn effeithiol heddiw? Pa sgiliau ydw i wedi eu defnyddio? Cofio

Triongl Myfyrio Beth rydw i wedi ei wneud Beth rydw i wedi ei glywed

Triongl Myfyrio Beth rydw i wedi ei wneud Beth rydw i wedi ei glywed Beth rydw i wedi ei weld Beth y mae angen i mi ei wybod nesaf

Asgwrn Pysgodyn Manylion Effaith Achosion

Asgwrn Pysgodyn Manylion Effaith Achosion

Adeiladu Waliau

Adeiladu Waliau

Beth wnaethom ni i'n helpu i ddysgu heddiw? Myfyrdod Mr. Broga

Beth wnaethom ni i'n helpu i ddysgu heddiw? Myfyrdod Mr. Broga

Iaith Dysgu Gofyn cwestiynau Darllen /Ymchwilio Ysgrifennu / Cofnodi Meddwl / Gweithio ar eich

Iaith Dysgu Gofyn cwestiynau Darllen /Ymchwilio Ysgrifennu / Cofnodi Meddwl / Gweithio ar eich pen eich hun Gweithio mewn grŵp Rhannu syniadau Trafod Gwrando Arsylwi

Trionglau Meddwl Beth rydw i wedi ei weld Beth y mae angen i mi

Trionglau Meddwl Beth rydw i wedi ei weld Beth y mae angen i mi ei wybod/wneud nesaf Beth rydw i wedi ei glywed Beth rydw i wedi ei wneud

Map meddwl- Gwe Pry Copyn

Map meddwl- Gwe Pry Copyn

Map Meddwl

Map Meddwl

Parth Perthnasol Pwyntiau amherthnasol Pwyntiau perthnasol Pwyntiau mwyaf perthnasol Cwestiwn

Parth Perthnasol Pwyntiau amherthnasol Pwyntiau perthnasol Pwyntiau mwyaf perthnasol Cwestiwn

Stori Fwrdd

Stori Fwrdd

Camau Tacsonomi Bloom Gwybodaeth Dealltwriaeth Cymhwyso Dadansoddi Cyfuno > creu Gwerthuso Cwestiynau

Camau Tacsonomi Bloom Gwybodaeth Dealltwriaeth Cymhwyso Dadansoddi Cyfuno > creu Gwerthuso Cwestiynau

Graff Emosiwn Hapus ? Trist Sut oedd yn teimlo ?

Graff Emosiwn Hapus ? Trist Sut oedd yn teimlo ?