STovorni promet na konkurentnom evropskem tritu eleznikog prevoza

  • Slides: 24
Download presentation
SŽ-Tovorni promet na konkurentnom evropskem tržištu železničkog prevoza robe Beograd, 27. 3. 2019

SŽ-Tovorni promet na konkurentnom evropskem tržištu železničkog prevoza robe Beograd, 27. 3. 2019

Struktura grupe Slovenske železnice SŽ-Tovorni promet 2

Struktura grupe Slovenske železnice SŽ-Tovorni promet 2

SŽ-Tovorni promet – organizacija SI - Cargo Logistics Beograd SŽ Express SŽ-ABC Skopje Sekretariat

SŽ-Tovorni promet – organizacija SI - Cargo Logistics Beograd SŽ Express SŽ-ABC Skopje Sekretariat POSLOVODSTVO SŽ TP, podružnica Rijeka Prodaja, marketing in podrška prodaji SŽ-Tovorni promet Proizvodnja Planiranje i upravljanje sredstvima Međunarodna logistika 3

SŽ-Tovorni promet – ključni podaci 2018 KLJUČNI PODACI Prevezeni teret mio. ton 20, 4

SŽ-Tovorni promet – ključni podaci 2018 KLJUČNI PODACI Prevezeni teret mio. ton 20, 4 Opravljen posao mio. NTKM 4. 966 Operativni prihodi mio. EUR 187, 4 SREDSTVA Vagoni Broj 3. 362 Lokomotive Broj 139 Dizel Broj 70 Električne Broj 69 Broj 1. 253 zaposleni SŽ-Tovorni promet Dužina pruga: Ukupno 1. 207 km Dvokolosečne Jednokolosečne Elektrificirane 330 km 877 km 503 km Koridor RFC 6 Koridor RFC 5 Koridor X 365 km 324 km 395 km Železniške robne stanice 105 Železniške putničke stanice 115 4

Raznolika ponuda usluga Klasične vagonske pošiljke pojedinačni vagoni, grupe vagona, kompletni vozovi, vanredne pošiljke,

Raznolika ponuda usluga Klasične vagonske pošiljke pojedinačni vagoni, grupe vagona, kompletni vozovi, vanredne pošiljke, RID SŽ-Tovorni promet Kombinovani prevoz kontejnera, Ro-La prevoz, usluge kontejnerskog terminala SŽ-Express prevoz od vrata do vrata, skladištenje i distribucija 5

Rezultati 2018 – nastavak stabilnog poslovanja 20, 4 miliona tona prevežene robe u 2018;

Rezultati 2018 – nastavak stabilnog poslovanja 20, 4 miliona tona prevežene robe u 2018; plan smo premašili za 3, 3 %. Ostvarili smo 193 miliona evra poslovnih prihoda i 182, 8 miliona evra poslovnih rashoda. EBIT je bio pozitivan u visini 10, 23 milliona evra. EBITDA je bio pozitiven u visini 26, 3 miliona evra. 15 9, 6 10 10, 9 8, 7 9. 7 10. 2 2017 2018 4, 4 5 24, 5 mio. EUR 4, 9 milijarde NTKM; više za 4, 5 % od plana. EBIT 0 -5 -5, 1 -3, 8 -10 Stabilno poslovanje poslednjih godine – posle svetske krizerecesije 2009. godine. U preiodu 2010 – 2016 EBIT smo poboljšali za 24, 5 mio. EUR. SŽ-Tovorni promet -15 -14, 3 -20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6

Prioritetno usmerenje na međunarodna tržišta KLJUČNA TRŽIŠTA 2018 Količina robe in % ukupnog prevoza

Prioritetno usmerenje na međunarodna tržišta KLJUČNA TRŽIŠTA 2018 Količina robe in % ukupnog prevoza SŽ-TP § Austrija 7, 4 mio. t (36. 1 %) § Italija 3 mio. t (14, 7 %) § Madjarska 2, 8 mio. t (13, 5 %) § Slovačka 2 mio. t (10 %) § Češka 1, 2 mio. t (6 %) § Nemačka 1, 1 mio. t (5, 47 %) Položaj u središtu evropske železničke transportne mreže MEDJUNARODNO PRISUTNOST Baltičko-jadranski koridor RFC 5 Sredozemni koridor RFC 6 Alpsko-zapadno balkanski koridor (RFC 10 – predložen) Koridor Amber (RFC 11 – predložen) SŽ-Tovorni promet Sopstvena vuča: § Slovenija § Austrija § Hrvatska Ulazak na druga tržišta (u toku): § Italija Saradnja sa strateškim partnerima 7

Naši proizvodi u klasičnom i kombinovanom prevozu Mreža vozova KLASIČNOG prevoza § § §

Naši proizvodi u klasičnom i kombinovanom prevozu Mreža vozova KLASIČNOG prevoza § § § Sveukupni produkti za pojedinačne kupce Široka partnerska mreža Organizacija transporta u celoj Evropi Sopstvena vuča u Avstriji Sopstvena vuča u Hrvatskoj § § § Mreža vozova KOMBINOVANOG prevoza Mađarska – Budapest Nemačka – Munich, Duisburg Slovačka – Bratislava, Žilina, Dunajska Streda Austrija – Salzburg Češka – Dobra, Vratimov Slovenija – Ljubljana, Celje, Maribor Praga Bratislava Zahony München Budapest Lyon LJUBLJANA Milano Marseille Arad Novi Sad Koper Bucaresti Šid Reka Modena Sarajevo Sofia Skopje Istanbul PRODUKTI PO MERI za strateške kupce i tržišta § § Sava Express – Srbija Zahony – Ukrajina Breza – Češka (sa sopstvenom vučom) Istria Railer – Austrija (sa sopstvenom vučom), Nemačka SŽ-Tovorni promet 8

Rail. Port Ljubljana – celovita usluga na jednom mestu Ranžirna stanica Ljubljana Zalog Razvoj

Rail. Port Ljubljana – celovita usluga na jednom mestu Ranžirna stanica Ljubljana Zalog Razvoj • • • 1 • Nove skladišne mogućnosti 22, 500 m 2 • Novi poslovni prostori 1. 100 m 2 • Zemljište u vlasništvu SŽ Centralna ranžirna stanica u Sloveniji Kapacitet prerade: 4. 000 vagona / dan Formiranje vozova za X koridor Kolska radionica Kapaciteti za čiščenje vagona Depo za lokomotive - održavanje Intermodalni terminal 2 3 SŽ-Tovorni promet • • • 4 utovarno/istovarnai koloseka Površina 100. 000 m 2 Terminal Ro-La Kontejnersko skladište za 2. 500 TEU Kapacitet pretovara 700 TEU/dan Radionica za popravke Skladišćenje i transshipment • • Klasično i carinsko skladište U bližini je najveći slovenački tržni center 9

Posledice lošeg stanja železničke infrastrukture Uska grla na odredjenim deonicama: Dužina pruga: 1. 207

Posledice lošeg stanja železničke infrastrukture Uska grla na odredjenim deonicama: Dužina pruga: 1. 207 km § Jednokolosečna pruga na nekim ključnim deonicama (Divača-Koper) Koridor RFC 6 365 km Koridor RFC 5 324 km Koridor X 395 km § Stalni prekidi i ograničenja usled različitih smetnji u saobraćaju § Elektrificirana pruga Pragersko – Hodoš za električne vozove još uvek ne funkcioniše punom propusnom moći § Pojedine deonice pruge s niskim osovinskim opterećenjem < D 3 (Zidani most-Celje; Maribor-Šentilj; Pragersko-Murska Sobota) § Dužina vozova < 550 m Baltic – Adriatic Mediterranean Alpine – West Balkans Amber SŽ-Tovorni promet Loše stanje donjeg i gornjeg stroja pruga: § Mala brzina vozova i dugo vreme vožnje, zastoji u saobraćaju § Teškoće u realizaciji reda vožnje – zakašnjenja vozova § Prevoznici imaju posledično za 30 % veće troškove poslovanja 10

Mere SŽ-Tovornog prometa za poboljšanje usluga Duži vozovi § Za prevoze dužih vozova za

Mere SŽ-Tovornog prometa za poboljšanje usluga Duži vozovi § Za prevoze dužih vozova za prevoz automobilai smo formirali hub u Celju. Tamo prekobrojne vagone ostavljamo i šaljemo ih u Koper sledećim vozom. U povratnoj vožnji se dodaju prazni vagoni. U slučaju građevinskih radova na stanici Celje kao hub koristimo takođe stanicu Ljubljana Zalog. Teški vozovi § U Dobovi primamo teške vozove iz Madjarske. Prevozimo vozove žitarica s bruto masom do 2. 100 tona. Za vuču izmedju Ljubljane in Sežane obezbedjujemo dve lokomotive. Teške vozove primamo i na graničnom prelazu Hodoš. Prevozimo kontejnerske vozove i vozove s metalnim proizvodima s bruto masom do 1. 700 tona. Optimizacija prevoza § Primamo takođe i vanredne (neplanirane) vozove i prevozimo ih blizu graničnih stanica, da smanjimo zauzeća i zagušenja železničkih mreža susednih država, uprkos našim većim troškovima (hub Jesenice in hub Sežana). Optimizacija procesa § Aktivno optimiziramo proizvodne procese i upravljanje železničkim vozilima (optimizacija prevoza pojedinih vagona – optimizacija broja osoblja i upotrebe lokomotiva, prilagođavanje isporuke klientima, …). Informacije i koordinacija § Našim kupcima obezbedjujemo informacije o lokaciji njihovih vagona i o svim većim smetnjama u saobraćaju – 24 časa na dan. § Stalno se uskladjujemo s našim partnerskim prevoznicima za realizaciju optimalnih transportnih tokova. § U slučaju većih ograničenja železničkih robnih tokova grupa Slovenske železnice obustavlja putnički promet na najopterećenijim deonicama i po potrebi odlaže predviđene radove na održavanju. SŽ-Tovorni promet 11

Železnička mreža – veći projekti Modernizacija pruge Zidani Most – Celje (26, 2 km)

Železnička mreža – veći projekti Modernizacija pruge Zidani Most – Celje (26, 2 km) Planiran završetak projekta: 2022 Modernizacija pruge Poljčane – Slovenska Bistrica (7, 6 km) Planiran završetak projekta: 2022 Modernizacija čvora Pragersko Planiran završetak projekta: 2022 Izgradnja izvlačnog koloseka na pruzi Koper – Divača Planiran završetak projekta: 2022 Dodatne potrebne investicije za brži razvoj železničkog saobraćaja: § Izgradnja drugog koloseka (27 km) na pruzi Divača-Koper § Osposbljavanje svih glavnih pruga za osovinso opterećenje 22, 5 t – kategorija D 4 § Ljubljanski železnički čvor § Unapređenje ranžirne stanice Zalog in Kontejnerskog terminala Ljubljana; § Unapređenje regulisanja saobraćaja – APB i daljinsko upravljanje saobraćajem § Unapređenje pruge Pivka – Ilirska Bistrica - Šapjane § Izgradnja drugog koloseka (71 km) na pruzi Ljubljana-Jesenice § Izgradnja drugog koloseka (16, 5 km) na pruzi Maribor-Šentilj SŽ-Tovorni promet 12

Drugi kolosek Divača - Koper PREVOZNi KAPACITET vrsta proge: jednokolosečna opterećenje 225 KN/os, 80

Drugi kolosek Divača - Koper PREVOZNi KAPACITET vrsta proge: jednokolosečna opterećenje 225 KN/os, 80 KN/m (kat. D 4) dužina: 27, 1 km šine: 60 E 1 Najveća brzina: Do 160 km/h Gornji stroj: pretežno kolosek na krutoj podlozi profil: GC elektrifikacija: Jednosmerna struja 3 k. V Najveći uzdužnii profil: 17 prom. Sistem upravljanja prometa: ERTMS (GSM-R/ETCS nivo 2) Povečanje propustne moćii § § Br. vozova na dan (modernizacija) + 20 % Br. vozova na dan (oba tira) + 160 % Planiran završetak: 2025 SŽ-Tovorni promet Modernizirana postojeća pruga* Nova jednokolosečna pruga mio neto t/god 15, 2 17, 7 25, 7 43, 4 mio neto t/god * Uključno s izgrađenim drugim kolosekom između ENP Dekani i Kopra PROPUSNA MOĆ Modernizirana postojeća pruga* Nova jednokolosečna pruga vozova/dan 85 102 120 222 vozova/dan * Uključno s izgrađenim drugim kolosekom između ENP Dekani i Kopra 13

Naš razvoj poslovanja Unapredjenje voznog parka § Investments into new modern loco § Investicije

Naš razvoj poslovanja Unapredjenje voznog parka § Investments into new modern loco § Investicije u nove lokomotive i vagone Internacionalizacija § Širenje delovanja na razdaljine 300 – 700 km od severnojadranskih luka Razvoj logistike § Značajno povećanje logističnih kapaciteta § Izgradnja logističkog terminala Ljubljana Moste § Unapređenje postojećeg voznega parka § Poboljšanje sopstvenih kapciteta na ključnim TEN-T koridorima RFC 5 i RFC 6 § Puno uvodjenje ERTMS sistema § Razvoj integriranih transportnih i § Ovladavanje robnim tokovima na predloženom koridoru RFC 10 (ex. Kor. X) logističkih usluga SŽ-Tovorni promet Preuzimanja § Aktivne M&A aktivnosti, posebno u logistici § Preuzimanje manjih preduzeća u regiji za dostup do regionalnih tržišta i poboljšanje operacija (Italija, …) 14

Transport na koridoru X Potenciali i tržišni udjeli na koridoru X § U 2018.

Transport na koridoru X Potenciali i tržišni udjeli na koridoru X § U 2018. godini, ukupan promet Njemačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske sa zemljama na koridoru X bio je 34. mio. tona. § Ukupan promet je od 2015. godine povećan za 16 %. § Tržišni udio železnice u užem regionu je između 15% - 20%. § Tržišni udio železnice u širem regionu je manji (Turska / Grčka <-> Njemačka): 2% - 6%. Koridor IV (RFC 7) kao konkurentna prevozna put koridoru X (planirani Alpine-Western Balkan corridor) SŽ-Tovorni promet 15

12 § Leta 2018 smo preko graničnog prelaza Dobova prevezli 3, 65 mio. tona

12 § Leta 2018 smo preko graničnog prelaza Dobova prevezli 3, 65 mio. tona robe. § Više robe potuje u smeri sever – jug nego u obrnutom smeru. § Izmedju 1990 in 1994 je količina prevežene robe pala sa 11, 8 mio tona na samo 942. 000 tona. § Posle postupnog rasta, zbog ekonomske recesije 2008 godine, obim prevoza se ponovo smanjio. § Od 2012 godine obsim prevoza ponovo postupno raste. 10 8 Sever - jug 6 Jug - sever Zajedno 4 2 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Millions Transport na koridoru X SŽ-Tovorni promet 16

Stanje usluga na koridoru X § § § § § Nizak kvalitet usluge Manje

Stanje usluga na koridoru X § § § § § Nizak kvalitet usluge Manje učešće železničkih transporta u poređenju s obimom robne razmene Na granicama se menjaju lokomotive Loše stanje železničke infrastrukture smanjuje konkurentnost usluga železničkog robnog saobraćaja Povećava se konkurentnost alternativnih koridora - koridor IV kao konkurentna prevozna put koridoru X Vozni park ne zadovoljava potrebe klijenata Prevoznici nemaju uspostavljenu elektronsku razmenu podataka Nedovoljni infrastrukturni kapaciteti na graničnim stanicama Dulžina procedura na graničnim stanicama Spora reakcija nekih železničkih prevoznika pri formiranju cena SŽ-Tovorni promet 17

Saradnja železnica Srednje in Jugozapadne Evrope Robna razmena Slovenije - 2017 (tone) DRŽAVA UVOZ

Saradnja železnica Srednje in Jugozapadne Evrope Robna razmena Slovenije - 2017 (tone) DRŽAVA UVOZ IZVOZ UKUPNO BOSNA I HERCEGOVIN 612. 353 402. 913 1. 093. 080 A HRVATSKA MAKEDONIJA SRBIJA UKUPNO 3. 722. 211 1. 877. 031 5. 634. 869 56. 947 53. 665 110. 614 379. 044 304. 495 737. 963 4. 770. 554 2. 638. 104 7. 576. 525 Železnički prevoz robe SŽ-TP - 2017 (t) 800, 000 749, 150 658, 864 700, 000 600, 000 500, 000 400, 000 300, 000 165, 153 200, 000 100, 000 57, 456 7, 365 0 BOSNA-ŽFBH BOSNA-ŽRS HRVAŠKA MAKEDONIJA SRBIJA Ukupno: 1. 637. 988 t SŽ-Tovorni promet 18

Sava Express – primer dobre saradnje u regionu § Kvalitetan prevoz klasičnih vagonskih pošiljaka

Sava Express – primer dobre saradnje u regionu § Kvalitetan prevoz klasičnih vagonskih pošiljaka i pošiljaka kombinovanog saobraćaja u redovnim direktnim teretnim vozovima između Slovenije i Srbije i obratno § Preko Ljubljane Zalog, Beograd Ranžirne i Sremske Mitrovice novi proizvod povezuje robne tokove iz država Zapadne i Srednje Evrope s tranzitnim prevozima kroz Srbiju § Celovito i jedinstveno logističko rešenje § Sadrži prevozne usluge, sve potrebne manipulacije, prilagodljivost prevoza, kraće tranzitno vreme kao i redovnu otpremu robe i povratak vagona § Povećana pouzdanost § Kraće vreme putovanja § Redovna veza § Praćenje pošiljaka in celovito obaveštavanje o njihovoj trenutnoj lokaciji § Preporuka najboljeg logstičkog rešenja § Poboljšano obezbedjenje vagona SŽ-Tovorni promet 19

Breza – primer celovite partnerske logističke usluge SŽ-TP § Prevoz pojedinačnih pošiljki, grupa vagona

Breza – primer celovite partnerske logističke usluge SŽ-TP § Prevoz pojedinačnih pošiljki, grupa vagona i kompletnih vozova u klasičnom i kombinovanom prometu izmedju Češke i Slovenije § Zajednički produkt SŽ-TP i ČD § Sopstvena vuča SŽ-TP u Sloveniji i u Austriji § Povezivanje transportnih tržišta Slovenije, Italije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine s tržištima u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj i drugde § Kratko tranzitno vreme – pošiljka je drugi dan isporučena primaocu u Sloveniji, treći dan prijemnicima u susednim državama § Celovita usluga na jednom mestu, po konkurentnim cenama § Savet pri izboru optimalnog logističkog rešenja za kupce SŽ-Tovorni promet 20

Zajedničke mere za bolje usluge § Hitno su potrebne koordinirane investicije u železničku infrastrukturu

Zajedničke mere za bolje usluge § Hitno su potrebne koordinirane investicije u železničku infrastrukturu na TEN-T primarnim koridorima i na celoj TEN-T mreži § Otklanjanje uskih grla na železničkim prugama izmedju država članica EU i država, koje nisu članice EU § Bolja integracija nacionalnih mreža za regionalnu saradnju i integraciju § Integracija koridora X u buduće Rail freight koridore (Alpine-West Balkans koridor) § Kupcima moramo ponuditi cenovno i kvalitativno konkurentne usluge § Skraćenje tranzitnog vremena in poboljšanje obrta vagona § Otklanjanje svih vrsta prepreka: administrativnih, tehničkih, tehnoloških i infrastrukturnih § Povećanje učinkovitosti in profitablnosti § Razvoj zajedničke poslovne strategije u izabranim segmentima SŽ-Tovorni promet 21

Zajedničke mere za bolje usluge § Saradnja upravljača železničkom infrastrukturom oko uskladjivanja termina održavanja

Zajedničke mere za bolje usluge § Saradnja upravljača železničkom infrastrukturom oko uskladjivanja termina održavanja u cilju obezbeđenja najveće moguće propusne moći § Medjunarodne poslovne i regionalne operacije na osnovu saradnje i partnerstva – poboljšanje medjunarodne saradnje § Ponuda one-stop-shop usluga po željama naših kupaca § Povećanje uticaja na mere transportne politike za podrđku železničkom robnom saobraćaju – subvencije in druge mere § Zajedničke aktivnosti za obezbedjenje pouzdanih prevoza i potrebnih resursa § Brži protok informacija § Skraćenje zadržavanja vozova na granicama § Brža reakcija na potrebe kupaca i pravovremeno davanje ponuda § Koordinacija prevoznika na čitavom prevoznom putu § Uskladjen, koordiniran odziv prevoznika na nepredvidjene dogadjaje SŽ-Tovorni promet 22

Zaključak § Koridor x je konkurentan transportni put koji zbližava robu i ljude. §

Zaključak § Koridor x je konkurentan transportni put koji zbližava robu i ljude. § Željeznički prijevoznici moramo da pratimo potrebe naših kupaca i nuditi im cjelovita rješenja. § Nujna je optimizacija procesa i na granicama i između željezničkimi preduzeči. § Svi znamo, da je naša infrastruktura slaba i da su investicije neobhodne. § Infrastrukturne kompanije moraju sarađivati, koordinirati investicije i naći rešenje koje c e, uprkos preprekama, osigurati transport robe § Neophodno je slušati sve zahtjevnije tržište i njegove potrebe. SŽ-Tovorni promet 23

Zahvaljujem na pažnji! SŽ-Tovorni promet Mag. Melita Rozman Dacar direktorica E-mail: Tel: Mob: melita.

Zahvaljujem na pažnji! SŽ-Tovorni promet Mag. Melita Rozman Dacar direktorica E-mail: Tel: Mob: melita. [email protected] si + 386 1 29 14 300 +386 51 355 251 Slovenske železnice –Tovorni promet, d. o. o. Kolodvorska ulica 11 SI-1506 Ljubljana Slovenija SŽ-Tovorni promet 24