Stormte 2012 02 09 Vad har hnt sedan

  • Slides: 25
Download presentation
Stormöte 2012 -02 -09

Stormöte 2012 -02 -09

Vad har hänt sedan sist? • • Ala fiber ekonomisk förening har bildats Medlemsansökan

Vad har hänt sedan sist? • • Ala fiber ekonomisk förening har bildats Medlemsansökan utskickad Sökt bidrag från Leader+ Säkrat bidrag för arkeologisk

Fibernät Gotland • Information från Öppet forum 2012 -02 -04 på Lövsta

Fibernät Gotland • Information från Öppet forum 2012 -02 -04 på Lövsta

Fast eller mobilt bredband? • Bandbredd • Möjliga tjänster • Pålitlighet

Fast eller mobilt bredband? • Bandbredd • Möjliga tjänster • Pålitlighet

Vilka mobila alternativ finns • Net 1 • Telia 4 G ”Glesbygdsnätet” • Comviq

Vilka mobila alternativ finns • Net 1 • Telia 4 G ”Glesbygdsnätet” • Comviq 2 G/GPRS

Bandbredd Fiber Mobilt • Ned 100 MBit/s • Upp 10 MBit/s • Obegränsad trafik

Bandbredd Fiber Mobilt • Ned 100 MBit/s • Upp 10 MBit/s • Obegränsad trafik • Net 1 – Ned (teoretisk) 3, 1 MBit/s – Upp ? ? Mbit/s – Begränsad datatrafik 5 -25 GB • Telia 4 G – Ned 3, 35 Mbit/s – Upp 0, 07 Mbit/s (Mätning i Bjärges 5/10) – Begränsad datatrafik 10 GB

Pålitlighet Fiber Mobilt • Garanterat 100 MBit/s • Nedgrävd fiber har liten risk för

Pålitlighet Fiber Mobilt • Garanterat 100 MBit/s • Nedgrävd fiber har liten risk för skador • Varierande bandbredd • Påverkas av antalet samtidiga användare • Väderberoende • Olika mottagning beroende på var i bostaden man befinner sig

Möjliga Tjänster Fast Mobilt Enbart hemma Bredband IP-Telefoni TV Tål flera datorer på samma

Möjliga Tjänster Fast Mobilt Enbart hemma Bredband IP-Telefoni TV Tål flera datorer på samma förbindelse • Framtida tjänster • Kan ta med sig • Bredband • IP-Telefoni • • •

Jämförelse Fiber • • Hög hastighet Stabil förbindelse Färre driftstopp Klarar flera datorer Obegränsad

Jämförelse Fiber • • Hög hastighet Stabil förbindelse Färre driftstopp Klarar flera datorer Obegränsad datamängd Ökat värde på fastigheten Många MBit/s per krona Operatören står för aktiv utrustning i hemmet Mobilt • Lägre initial kostnad • Mobilarbetsplats • Kortare driftstopp

Telias Gotlandserbjudande • IP-telefon • Bredband 100/10 • TV lagom • • 10 -årsavtal:

Telias Gotlandserbjudande • IP-telefon • Bredband 100/10 • TV lagom • • 10 -årsavtal: 299 kr/mån, 6000 kr i bidrag

Sommarabonnemang • Fibernät Gotland?

Sommarabonnemang • Fibernät Gotland?

Kostnader • • • Grävning 17 km 8 Vägpassager varav 4 via GEAB Slang

Kostnader • • • Grävning 17 km 8 Vägpassager varav 4 via GEAB Slang Fiber Svetsning av fiber Kopplingsskåp

Möjliga bidrag • Leader Gotland. – Några tusen i startbidrag för administration. • Telia/Skanova

Möjliga bidrag • Leader Gotland. – Några tusen i startbidrag för administration. • Telia/Skanova – Telia erbjuder anslutning 3 km från närmaste station med fiber d. v. s. Kräklingbo. (Trakten av Tings) – Telia ger 6000 kr/hushåll vid 10 års avtal. • Region Gotland – 2000/hushåll om alla hushåll i området erbjuds bredband – Bidrag för grävning av fiber från anslutningspunkten till Ala Telestation.

Kostnad per hushåll • Beror på hur många som ansluter sig • Grävningskostnaden –

Kostnad per hushåll • Beror på hur många som ansluter sig • Grävningskostnaden – Beräknat snittpris 45 kr/m

Låg anslutningsgrad • • 40 Anslutna hushåll Bruttokostnad 33 000 per hushåll Bidrag 8

Låg anslutningsgrad • • 40 Anslutna hushåll Bruttokostnad 33 000 per hushåll Bidrag 8 000 per hushåll Summa 25 000 per hushåll

2/3 av hushållen • • 50 Anslutna hushåll Bruttokostnad 27 000 per hushåll Bidrag

2/3 av hushållen • • 50 Anslutna hushåll Bruttokostnad 27 000 per hushåll Bidrag 8 000 per hushåll Summa 19 000 per hushåll

80% • • 60 hushåll Bruttokostnad 23 000 per hushåll Bidrag 8 000 per

80% • • 60 hushåll Bruttokostnad 23 000 per hushåll Bidrag 8 000 per hushåll Summa 15 000 per hushåll

Alla hushåll • • 75 Anslutna hushåll Bruttokostnad 18 000 per hushåll Bidrag 8

Alla hushåll • • 75 Anslutna hushåll Bruttokostnad 18 000 per hushåll Bidrag 8 000 per hushåll Summa 10 000 per hushåll

Trolig kostnad • 15 000 -25 000 per hushåll • Mycket beror på antalet

Trolig kostnad • 15 000 -25 000 per hushåll • Mycket beror på antalet hushåll som går med • Grävningen är en stor del av kostnaden. – Snittpriset förutsätter att vi väljer bra dragning – Socknen måste hjälpa till och förbereda grävningen. • Flytta staket, röjning av buskar, märka ut mm. • Kan vi utnyttja GEABs vägövergångar? • Alla gräver på egen tomt.

Månadskostnad • Exempel med GEAB adsl Fast Bredband 8: 1, 348 kr/månad Boxer basutbud,

Månadskostnad • Exempel med GEAB adsl Fast Bredband 8: 1, 348 kr/månad Boxer basutbud, 155 kr/månad Telia Dygnet runt, 65 kr/månad = 568 kr/ månad • Mobilt bredband kostar ca: 250 -300 kr/månad

Månadskostnad • Med Ala Fiber Paket från Telia + avgift för underhåll 350 kr

Månadskostnad • Med Ala Fiber Paket från Telia + avgift för underhåll 350 kr per månad • Avtalet låst i 10 år.

Teckningsalternativ • • Huvudabonnemang med tjänsteinnehåll Flygelabonnemang med tjänsteinnehåll Vilande anslutning utan abonnemang Vilande

Teckningsalternativ • • Huvudabonnemang med tjänsteinnehåll Flygelabonnemang med tjänsteinnehåll Vilande anslutning utan abonnemang Vilande flygelanslutning utan abonnemang

Nästa steg • • Värva medlemmar! Vi är alla ambassadörer för Ala Fiber! Beräkna

Nästa steg • • Värva medlemmar! Vi är alla ambassadörer för Ala Fiber! Beräkna mer exakt kostnad Medlemsmöte 2012 -03 -01 – Gemensamt beslut om fortsättning! • Avtal – Telia – Skanova (grävning 3 km från Kräklingbo) – Region Gotland – Grävare – El. Tel/BRS

Frågor?

Frågor?

Tack för visat intresse!

Tack för visat intresse!