Storfjord kommune arbeidsgruppe renhold v ledende renholder Torlaug

  • Slides: 24
Download presentation
Storfjord kommune – arbeidsgruppe renhold v/ ledende renholder Torlaug Lambela

Storfjord kommune – arbeidsgruppe renhold v/ ledende renholder Torlaug Lambela

Hovedmål • • Kompetanse Kvalitet Rekruttering Arbeidsforhold

Hovedmål • • Kompetanse Kvalitet Rekruttering Arbeidsforhold

Delmål - Tiltak • • • Kursing, fagbrev Maskiner og utstyr Stillingsstørrelser Planlegging Sykefravær

Delmål - Tiltak • • • Kursing, fagbrev Maskiner og utstyr Stillingsstørrelser Planlegging Sykefravær

FØR START

FØR START

Kompetanse • Selvlærte arbeidstakere • Kun én med fagbrev i renhold • Lite kurs

Kompetanse • Selvlærte arbeidstakere • Kun én med fagbrev i renhold • Lite kurs og faglig påfyll

Kvalitet • Gammelt og utradert utstyr og maskiner • Opplæring dårlig ved bruk av

Kvalitet • Gammelt og utradert utstyr og maskiner • Opplæring dårlig ved bruk av ustyret • Brukerplan/renholdsplan manglet på mange plasser

Rekruttering • Vanskelig å rekruttere fast ansatte og vikarer • Nytilsatte/vikar ble overlatt til

Rekruttering • Vanskelig å rekruttere fast ansatte og vikarer • Nytilsatte/vikar ble overlatt til seg selv, uten omvisning og opplæring

Arbeidsforhold • • Uaktuelt å arbeide «dagtid» på enkelte arbeidsplasser Var ikke med på

Arbeidsforhold • • Uaktuelt å arbeide «dagtid» på enkelte arbeidsplasser Var ikke med på personalmøter på enheten Ikke arbeids-/verneutstyr Ikke eget garderobeskap

ETTER START

ETTER START

Kompetanse • Kurs for alle arbeidstakere i i ergonomi, med oppfølging på arbeidsplassene •

Kompetanse • Kurs for alle arbeidstakere i i ergonomi, med oppfølging på arbeidsplassene • Samarbeid med bedriftshelsetjenesten og NAV • Deltatt på kurs i renhold, smitte, gulvbehandling, renholdsledelse • Arrangert av Troms Fylkeskommune

 • Fagbrev i renhold: 50% av arbeidstakere har påbegynt • Teoridelen er bestått,

• Fagbrev i renhold: 50% av arbeidstakere har påbegynt • Teoridelen er bestått, praksisdelen gjenstår • Fagdag: Ekstern foreleser som en hadde stort utbytte av

”Vi har fått mange aha-opplevelser gjennom denne utdanninga. ” Mona Lambela

”Vi har fått mange aha-opplevelser gjennom denne utdanninga. ” Mona Lambela

”Heretter vil vi stille større krav til det utstyret vi får til å gjøre

”Heretter vil vi stille større krav til det utstyret vi får til å gjøre jobben vår. ” Elisabeth Henriksen

Kvalitet • • Maskinparken/utstyr er registrert Utarbeidet prioriteringsliste og påbegynt oppdateringen Brukerplan/renholdsplan utarbeides i

Kvalitet • • Maskinparken/utstyr er registrert Utarbeidet prioriteringsliste og påbegynt oppdateringen Brukerplan/renholdsplan utarbeides i samarbeid med ledelsen Innføring av Insta 800 er blitt drøftet og arbeides videre med

”Nye lokaler og nytt utstyr gjør jobben lettere. ” Monica Steinnes

”Nye lokaler og nytt utstyr gjør jobben lettere. ” Monica Steinnes

Rekruttering • • • Holdningsskapende arbeid: Det positive med å arbeide som renholder må

Rekruttering • • • Holdningsskapende arbeid: Det positive med å arbeide som renholder må belyses Informasjon om satsningen på fagbrev i renhold publisert på www. storfjord. kommune. no Møter nytilsatt/vikarer på arbeidsplassen for omvisning og opplæring

 • Personlig tillegg ble gitt høst -08 til alle renholdere • Kommunestyret vedtok

• Personlig tillegg ble gitt høst -08 til alle renholdere • Kommunestyret vedtok i sommer en lokal lønnsstige for de som har renholdsarbeid, også vikarer

”Vi har det gøy på jobb!” Elisabeth Henriksen og Mona Lambela

”Vi har det gøy på jobb!” Elisabeth Henriksen og Mona Lambela

Arbeidsforhold • Har gjennomført fagdag med tema: «Uten renhold stopper Storfjord» sammen med ledere

Arbeidsforhold • Har gjennomført fagdag med tema: «Uten renhold stopper Storfjord» sammen med ledere og politikere i kommunen. Diskusjonsoppgaver var laget i håp om at en kunne «se» hver sitt ansvarsområde

 • Der det har vært mulig, er det innført arbeidstid til «dagtid» som

• Der det har vært mulig, er det innført arbeidstid til «dagtid» som før ble utført ettermiddag/kveld • Garderobeskap/vernetøy er anskaffet • Felles pauserom/personalmøter med andre arbeidstakere på arbeidsplassen

Stillingsstørrelser • • • Totalressursen er utvida pga. utbygging av rådhus Flere større stillinger

Stillingsstørrelser • • • Totalressursen er utvida pga. utbygging av rådhus Flere større stillinger og færre oppstykkete arbeidsområder Slutt på desimalstillinger Se også arbeidsgruppe deltid

Sykefravær • • 2. kvartal -08 2. kvartal -09 20. 9 % 16. 4

Sykefravær • • 2. kvartal -08 2. kvartal -09 20. 9 % 16. 4 %

UTFORDRINGER

UTFORDRINGER

 • Ei utfordring å få nok budsjett til innkjøp av utstyr • Tok

• Ei utfordring å få nok budsjett til innkjøp av utstyr • Tok lang tid å få til fagbrevopplæringa … men det meste går jo bra til slutt!