STILOVI CRKVENOGA GRADITELJSTVA Romanika zapadni kranski svijet 1000

  • Slides: 24
Download presentation
STILOVI CRKVENOGA GRADITELJSTVA

STILOVI CRKVENOGA GRADITELJSTVA

Romanika zapadni kršćanski svijet 1000. - 1250. g. antička + ranokršćanska umjetnost + rustikalno

Romanika zapadni kršćanski svijet 1000. - 1250. g. antička + ranokršćanska umjetnost + rustikalno shvaćanje novonastalih naroda benediktinska umjetnost oblik latinskoga križa sa zrakastim kapelama

Katedrala u Modeni, 11. /12. st. (Italija)

Katedrala u Modeni, 11. /12. st. (Italija)

Katedrala Notre Dame la Grande, 1150. (Francuska)

Katedrala Notre Dame la Grande, 1150. (Francuska)

Gospa od Zvonika, Split

Gospa od Zvonika, Split

Crkva sv. Krševana, Zadar

Crkva sv. Krševana, Zadar

Gotika 12. – 15. st. , Francuska na pročelju su obično dva visoka šiljata

Gotika 12. – 15. st. , Francuska na pročelju su obično dva visoka šiljata zvonika portali ukrašeni skuplturama i reljefima slikanje na staklu (vitraji, rozete) – biblijski motivi

Katedrala Notre Dame, Pariz

Katedrala Notre Dame, Pariz

Skulpture na portalu, Francuska

Skulpture na portalu, Francuska

Notre Dame, rozeta

Notre Dame, rozeta

Vitraj, crkva St. Denis (Pariz)

Vitraj, crkva St. Denis (Pariz)

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava (Zagreb)

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava (Zagreb)

Crkva sv. Marka, Zagreb

Crkva sv. Marka, Zagreb

Renesansa 15. , 16. st, Italija prekid sa srednjim vijekom procvat umjetnosti simetrija, geometrija,

Renesansa 15. , 16. st, Italija prekid sa srednjim vijekom procvat umjetnosti simetrija, geometrija, skladni oblici Juraj Dalmatinac, Julije Klović

Bazilika sv. Petra, Rim

Bazilika sv. Petra, Rim

Katedrala sv. Jakova, Šibenik

Katedrala sv. Jakova, Šibenik

Barok druga polovica 16. st. - kraj 17. st. port. barroco – nepravila i

Barok druga polovica 16. st. - kraj 17. st. port. barroco – nepravila i krupan biser zaobljene površine Prostrani vrtovi urešeni fontanama, vodopadima i terasama

Katedrala sv. Pavla, London

Katedrala sv. Pavla, London

Katedrala uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, Varaždin

Katedrala uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, Varaždin

Unutrašnjost varaždinske katedrale

Unutrašnjost varaždinske katedrale

Moderna arhitektura kraj 19. , početak 20. st. novi materijali (beton, aluminij) izostanak ukrasa,

Moderna arhitektura kraj 19. , početak 20. st. novi materijali (beton, aluminij) izostanak ukrasa, jednostavne forme

Crkva Sveta Mati Slobode, Zagreb

Crkva Sveta Mati Slobode, Zagreb

Zanimljivosti Crkva Sv. Križa u Ninu, najmanja katedrala na svijetu

Zanimljivosti Crkva Sv. Križa u Ninu, najmanja katedrala na svijetu

Crkva sv. Nikole, Prahulje kod Nina – najstariji sačuvani graditeljski spomenik svih Slavena

Crkva sv. Nikole, Prahulje kod Nina – najstariji sačuvani graditeljski spomenik svih Slavena