Stedn odborn kola a Stedn odborn uilit Vocelova

  • Slides: 14
Download presentation
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_A_10 Tematická oblast: Obslužné systémy v dopravě Téma: Přepravní ložení Autor: Josef Imrich Datum vytvoření: Září 2012

Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu

Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Manipulace s materiálem, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

PŘEPRAVNÍ LOŽENÍ

PŘEPRAVNÍ LOŽENÍ

Podmínky ložení nakládání a zajišťování zboží do dopravního prostředku musí plnit základní tři věci:

Podmínky ložení nakládání a zajišťování zboží do dopravního prostředku musí plnit základní tři věci: q ochranu před ztrátou a poškozením zboží q zamezení škody na jiných zásilkách a dopravních prostředcích qneohrožovat osoby a bezpečnost provozu

Odpovědnost za uložení zboží za správné uložení zboží odpovídá: q odesílat § železniční vůz

Odpovědnost za uložení zboží za správné uložení zboží odpovídá: q odesílat § železniční vůz § kontejner q odpovědnost není jednoznačně stanovena § silniční nákladní vozidlo

Všeobecné zásady ložení q před nakládkou: § zajištění způsobilost zboží k přepravě, § volba

Všeobecné zásady ložení q před nakládkou: § zajištění způsobilost zboží k přepravě, § volba odpovídající řadu vozu, kontejneru nebo typ nákladního automobilu § určení správný způsob uložení a zajištění nákladu, včetně fixačních prostředků § způsob nakládání a zajištění vždy v souladu s platnými předpisy a normami q při nakládce: § dodržovat omezení dle technických parametrů trasy a dopravního prostředku (přepravní podmínky) § obecné platné zásady nakládky

Způsobilost zboží k přepravě způsobilost zboží k přepravě = odolnost zboží pro daný druh

Způsobilost zboží k přepravě způsobilost zboží k přepravě = odolnost zboží pro daný druh přepravy vztahující se pojmy: q úložnost q povaha zásilek zboží § volně § ložné jednotky q přepravně technické parametry výrobku

Základní způsoby uložení zboží tři základní způsoby: Kompaktní způsob Tuhý (nepohyblivý) způsob uložení Způsob

Základní způsoby uložení zboží tři základní způsoby: Kompaktní způsob Tuhý (nepohyblivý) způsob uložení Způsob umožňující klouzavé posuvy

q. Kompaktní způsob § zásilka = kompaktní celek § zboží loženo těsně vedle sebe,

q. Kompaktní způsob § zásilka = kompaktní celek § zboží loženo těsně vedle sebe, mezer, po celé ploše dopravního prostředku § volné prostory vyplněné vhodným těsnícím materiálem nebo rozpaženy § dva druhy: – zcela kompaktní způsob ložení – částečně kompaktní způsob přepravy

Tuhý (nepohyblivý) způsob uložení § uložení pro velké, objemné zásilky (tvoří jeden kus) §

Tuhý (nepohyblivý) způsob uložení § uložení pro velké, objemné zásilky (tvoří jeden kus) § zásilka se nemůže pohybovat § prostředky k zajištění – zachycení všech setrvačních sil ve všech směrech § nesmí dojít k jednostrannému zatížení vozidla Způsob umožňující klouzavé posuvy § ložní jednotka se může posouvat v podélném směru § vhodné pro výrobky tyčovitého a deskového tvaru § využití: – železniční přeprava – přeprava zboží na plošinových kontejnerech s klanicemi – silniční přeprava § nesmí dojít k jednostrannému zatížení vozidla

Volba základního způsobu uložení věcí q správný způsob uložení a zajištění se určuje na

Volba základního způsobu uložení věcí q správný způsob uložení a zajištění se určuje na základě: § technických parametrů použitého dopravního prostředku a technických údajích použité přepravní cesty, § rozměrů a množství přepravovaného zboží, § přirozené vlastnosti zboží § druhu a vlastnosti obalu, použitého při přepravě zboží

Volba základního způsobu uložení věcí q zvolený způsob musí zabezpečit: § maximální míru neporušenosti

Volba základního způsobu uložení věcí q zvolený způsob musí zabezpečit: § maximální míru neporušenosti přepravovaného zboží § využití dopravního prostředku § přiměřenou spotřebou zajišťovacích prostředků (nejnižší náklady) q zvolený způsob musí odpovídat § platným nakládacím předpisům a normám § schválením odpovídajícího orgánu

Kontrolní otázky a úkoly: 1. V kterých případech odpovídá za správné uložení zboží odesílatel?

Kontrolní otázky a úkoly: 1. V kterých případech odpovídá za správné uložení zboží odesílatel? 2. Jmenujte tři všeobecné zásady před nakládkou a tři všeobecné zásady při nakládce? 3. Uveďte základní způsoby uložení zboží, jeden si vyberte a charakterizujte ho? 4. Vysvětlete, podle čeho se volí způsob uložení věcí?

Použité zdroje: PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století 2. díl. 1. vyd. Praha: Radix,

Použité zdroje: PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století 2. díl. 1. vyd. Praha: Radix, 2005, ISBN 80 -86031 -59 -4 KREJCAR, Jaroslav. Přepravní balení, ložení a fixace zboží. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1998, ISBN 80 -7194 -142 -X Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora