STEDN KOLA STAVEBN A TECHNICK st nad Labem

  • Slides: 9
Download presentation
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje PESTICIDY VY_32_INOVACE_24_483 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační číslo projektu Šablona Sada Anotace Klíčová slova Předmět Autor, spoluautor Jazyk Druh učebního materiálu Potřebné pomůcky Druh interaktivity Stupeň a typ vzdělávání Cílová skupina Speciální vzdělávací potřeby Zdroje EU peníze středním školám ICT do života školy CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0771 III/2 24 Definice, rozdělení a příklady pesticidů Pesticid, insekticid, herbicid, fungicid, biologický účinek Chemie Ing. Anna Mazáčová Čeština Prezentace, výklad PC, dataprojektor Výklad pomocí prezentace Střední škola 1. a 2. ročník, žáci 15 – 17 let ne Seznam viz poslední strana 1

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Pesticidy Ø chemické prostředky používané k hubení rostlinných a živočišných škůdců zejména v zemědělské výrobě Ø k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů 2

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Rozdělení podle biologických účinků: 1. Herbicidy – prostředky proti plevelům a) totální účinek (ničí vše) b) selektivní účinek (hubí jen plevely) 2. Fungicidy – prostředky proti houbám, plísním a snětím (Kuprikol) 3. Insekticidy – prostředky proti živočišným škůdcům 3

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Bezpečnost práce: Ø dodržujeme návod výrobce Ø opatrně a přesně ředíme, dodržujeme dávkování Ø jsou to toxické látky 4

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Výhoda: Ø snižují ztráty v zemědělství Nevýhody: Ø užívání ekologicky nebezpečné Ø nerozložené zbytky pesticidů se dostávají do půdy, vody a vzduchu Ø potravními řetězci pak dále do různých organismů, kde se mohou hromadit, odtud se dostávají i do naší potravy Ø u člověka narušují buněčné děje a mohou způsobit i změny v dědičném vybavení buněk 5

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Způsoby působení: Ø dotykem Ø pozřením Ø vdechnutím účinné látky 6

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Příklad insekticidu: DDT : 1, 1, 1 -trichlor-2, 2 -bis(4 -chlorofenyl)ethan • nejstarší a nejznámější insekticid také pod starším názvem (p, p‘dichlor-difenyltrichlormethylmethan) 7

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Souhrn učiva Otázky pro opakování 1. Vysvětlete následující pojmy. a) pesticid b) insekticid c) herbicid d) fungicid 2. Jaké jsou výhody a nevýhody pesticidů? 3. Způsoby působení pesticidů? 4. Uveď nějaký příklad pesticidu. 8

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použité zdroje http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/b/b 0/Strukt_vzorec_DDT. PNG http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Hazard_T. svg RNDr. BLAŽEK, CSc. , Jaroslav; RNDr. FABINI, Ján. Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření. Praha: SPN, 1999, ISBN 80 -7235 -104 -4. 9