STEDN KOLA STAVEBN A TECHNICK st nad Labem

  • Slides: 13
Download presentation
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Mnohoúhelníky VY_32_INOVACE_26_515 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační číslo projektu Šablona Sada Anotace Klíčová slova Předmět Autor, spoluautor Jazyk Druh učebního materiálu Potřebné pomůcky Druh interaktivity Stupeň a typ vzdělávání Cílová skupina Speciální vzdělávací potřeby Zdroje EU peníze středním školám ICT do života školy CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0771 III/2 26 Mnohoúhelníky, pětiúhelník, šestiúhelník, osmiúhelník, úhly, kružnice Odborné kreslení Vladimír Vašek Čeština Prezentace, výklad PC, dataprojektor Výklad pomocí prezentace Střední škola 1. ročník, žáci 15 – 16 let ne viz poslední strana 1

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Odborné kreslení Mnohoúhelníky 2

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Mnohoúhelníky • Pravidelné mnohoúhelníky sestrojujeme pomocí kružnice • Mají všechny strany a vnitřní úhly stejně velké 3

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Mnohoúhelníky - pětiúhelník Postup : 1. Vyznačte si střed S a narýsujte kružnici k o daném poloměru 2. Narýsujte vodorovnou a svislou osu kružnice, které protínají bod S 3. Body na kružnice označte A, B, C, D. 4. Střed AS označte jako bod 1 5. Z bodu 1 narýsujte oblouk kružnice o poloměru 1 C, který protne úsečku SB – označte bod 2 6. Úsečka C 2 je stanou pětiúhelníku 4

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Mnohoúhelníky - pětiúhelník 5

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Mnohoúhelníky - pětiúhelník Úkol : V daném pětiúhelníku sestroj pěticípou hvězdu. 6

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Mnohoúhelníky - šestiúhelník Postup: 1. Narýsujte kružnice se středem S. 2. Na kružnice si vyznačte bod A. 3. Z bodu A kružítkem opište oblouček přes kružnici o stejném poloměru jako je kružnice, průsečík označte B. 4. Z bodu B postupujte jako z bodu A po obvodu kružnice až k bodu A. 5. Spojte body A, B a další po obvodu kružnice. 7

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Mnohoúhelníky - šestiúhelník 8

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Mnohoúhelníky - šestiúhelník Úkol : V daném šestiúhelníku vytvořte 6 -ti cípou hvězdu. 9

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Mnohoúhelníky - osmiúhelník Postup: 1. Narýsujte kružnici o daném poloměru 2. Udělejte svislou a vodorovnou osu kružnice 3. Čtvrtkruhy rozdělte na polovinu pomocí kružítka 4. Průsečíky os čtvrtkruhů s kružnicí tvoří body osmiúhelníka. 10

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Mnohoúhelníky - osmiúhelník 11

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Mnohoúhelníky - osmiúhelník Úkol : V daném osmiúhelníku sestrojte osmicípou hvězdu. 12

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Zdroje Učebnice – Odborné kreslení, 1. část, studijní text pro tříletý učební obor zedník z roku 2010/2011 v rámci projektu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji. 13