STATINI NAUDOJIMAS IR PRIEIRA Tomas Baranauskas Aplinkos ministerija

  • Slides: 31
Download presentation
STATINIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA Tomas Baranauskas Aplinkos ministerija Statybos ir būsto departamentas Lietuvos Respublikos

STATINIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA Tomas Baranauskas Aplinkos ministerija Statybos ir būsto departamentas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 1

STATINIO PRIEŽIŪRA • Statinio priežiūra – Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų

STATINIO PRIEŽIŪRA • Statinio priežiūra – Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma vykdant statinio techninę priežiūrą ir statinio naudojimo priežiūrą. STATINIO PRIEŽIŪRA Statinio techninė priežiūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Statinio naudojimo priežiūra 2

 • Statinio techninė priežiūra – statinio naudotojo organizuojama Statybos ir kitų įstatymų bei

• Statinio techninė priežiūra – statinio naudotojo organizuojama Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti esminius statinio reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 3

 • Statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas –

• Statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 4

Statinio naudotojo pareigos prižiūrint statinį • Naudoti statinį pagal paskirtį; • Nenaudoti statinio, kol

Statinio naudotojo pareigos prižiūrint statinį • Naudoti statinį pagal paskirtį; • Nenaudoti statinio, kol jis nebaigtas statyti ir (ar) nepripažintas tinkamu naudoti; • Laikytis normatyviniuose dokumentuose nustatytų naudojimo ir priežiūros reikalavimų; • Organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą; • Suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinį, jeigu tolesnis jo naudojimas kelią pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 5

Statinio techninė priežiūra Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas Ūkio būdu Sutarties ar kitu

Statinio techninė priežiūra Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas Ūkio būdu Sutarties ar kitu pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 6

Nesudėtingų statinių, taip pat 1 -2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių,

Nesudėtingų statinių, taip pat 1 -2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat įrašytų į Žemės ūkio ministerijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami pastato techninio prižiūrėtojo. Minėtiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 7

Statinio techninė priežiūra: 1) nuolatinis būklės stebėjimas; 2) periodinės ir specializuotos apžiūros; 3) pastebėtų

Statinio techninė priežiūra: 1) nuolatinis būklės stebėjimas; 2) periodinės ir specializuotos apžiūros; 3) pastebėtų būklės defektų šalinimas; 4) remonto organizavimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 8

Nuolatiniai stebėjimai - Atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį - Atlieka techninis prižiūrėtojas

Nuolatiniai stebėjimai - Atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį - Atlieka techninis prižiūrėtojas arba asmuo kuriam tai pavesta - Vizualiai tikrinama: pagr. konstrukcijos; gaisrinės saugos priemonių būklė; patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė; - Fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ir griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 9

Periodinės ir specializuotos apžiūros 1) Kasmetinės apžiūros 2) Neeilinės apžiūros 3) Statybiniai tyrinėjimai 4)

Periodinės ir specializuotos apžiūros 1) Kasmetinės apžiūros 2) Neeilinės apžiūros 3) Statybiniai tyrinėjimai 4) Auditas 5) Kitos apžiūros Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 10

Kasmetinės apžiūros Atliekamos pasibaigus žiemos sezonui; Neprivalomos nesudėtingiems, 1 -2 butų statiniams; Atlieka specialistų

Kasmetinės apžiūros Atliekamos pasibaigus žiemos sezonui; Neprivalomos nesudėtingiems, 1 -2 butų statiniams; Atlieka specialistų grupė (komisija), jos vadovas turi būti atestuotas; Tikrinamos pagr. konstrukcijos ir inžinerinė įranga, nustatomas tyrinėjimų poreikis, remonto poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė; Aprašoma ir registruojama apžiūros akte ir įrašu techninės priežiūros žurnale. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 11

Neeilinės apžiūros Atliekamos po stichinių nelaimių, statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kt.

Neeilinės apžiūros Atliekamos po stichinių nelaimių, statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kt. bei keičiantis statinio naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui; Atlieka specialistų grupė (komisija), jos vadovas turi būti atestuotas; Tikrinamos pagr. konstrukcijos ir inžinerinė įranga, nustatomas tyrinėjimų poreikis, remonto poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė; Aprašoma ir registruojama apžiūros akte ir įrašu techninės priežiūros žurnale. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 12

Statybiniai tyrinėjimai Atliekami pagal STR 1. 04. 01: 2002, jei jie reikalingi statinio ar

Statybiniai tyrinėjimai Atliekami pagal STR 1. 04. 01: 2002, jei jie reikalingi statinio ar atskirų jo konstrukcijų būklei nustatyti; Atlieka Statybos įstatyme bei STR-uose numatyti asmenys; Aprašoma ir registruojama techninėse ataskaitose ar projektuose, priklausomai nuo sudarytų sutarčių. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 13

Auditas Atliekamas statinio naudotojo sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka; Tikslas – gauti

Auditas Atliekamas statinio naudotojo sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka; Tikslas – gauti išvadas apie statinį tam tikru aspektu; Atlieka konsultavimo statybos klausimais paslaugas teikiančios įmonės; Aprašoma ir registruojama techninėse ataskaitose ar projektuose, priklausomai nuo sudarytų sutarčių. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 14

Kitos apžiūros Statinio savininkas gali nustatyti ir kitas, papildomas, apžiūras. Taip pat jos gali

Kitos apžiūros Statinio savininkas gali nustatyti ir kitas, papildomas, apžiūras. Taip pat jos gali būti numatytos kituose teisės aktuose. Esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jų konstrukcijoms, be nuolatinių stebėjimų kas 10 -15 dienų atliekamos bendrosios arba dalinės periodinės apžiūros. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 15

Statinio techninės priežiūros dokumentai 1) statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė), apšildomų virš 1000

Statinio techninės priežiūros dokumentai 1) statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė), apšildomų virš 1000 m 2 pastatai – techninis energetinis pasas; 2) statinio techninės priežiūros žurnalas; 3) statinio periodinių ir specializuotų apžiūrą aktai; 4) kiti Vyriausybės įgaliotų institucijų ar statinio naudotojo nustatyti dokumentai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 16

Techninis pasas – Techninis energetinis pasas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 17

Techninis pasas – Techninis energetinis pasas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 17

Statinių naudojimo priežiūra – Statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios

Statinių naudojimo priežiūra – Statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 18

Kas vykdo statinių naudojimo priežiūrą: Statinių naudojimo priežiūros vykdytojai Apskričių viršininkų administracijos Susisiekimo ministerija

Kas vykdo statinių naudojimo priežiūrą: Statinių naudojimo priežiūros vykdytojai Apskričių viršininkų administracijos Susisiekimo ministerija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Savivaldybės 19

Apskrities viršininko administracija – pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą, vykdo ypatingų statinių bei valstybinės

Apskrities viršininko administracija – pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą, vykdo ypatingų statinių bei valstybinės reikšmės ir rizikos objektuose esančių statinių naudojimo priežiūrą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20

Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos institucijos – pagal Susisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą, vykdo

Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos institucijos – pagal Susisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą, vykdo susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltikos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose naudojimo priežiūrą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 21

Savivaldybių administracijos – vykdo gyvenamųjų namų ir kitų statinių (nepriskirtų apskritims ir Susisiekimo ministerijai)

Savivaldybių administracijos – vykdo gyvenamųjų namų ir kitų statinių (nepriskirtų apskritims ir Susisiekimo ministerijai) naudojimo priežiūrą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 22

Statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Statybos Įstatymo

Statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Statybos Įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 23

Viešojo administravimo subjektai turi teisę: 1. 1) paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje

Viešojo administravimo subjektai turi teisę: 1. 1) paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgiant į grėsmės pobūdį, pareikalauti iš statinio naudotojo imtis priemonių žmonėms apsaugoti, jei būtina, pareikalauti, kad būtų organizuota jų evakuacija, sustabdytas statinio naudojimas, uždrausta bet kokia veikla statinyje (jei reikia - ir statinio sklype ar teritorijoje); Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 24

Viešojo administravimo subjektai turi teisę: 1. 2. 2) nustatyti terminus visiems 1 punkte išvardytiems

Viešojo administravimo subjektai turi teisę: 1. 2. 2) nustatyti terminus visiems 1 punkte išvardytiems veiksmams įvykdyti ir nedelsiant pranešti statinio savininkui (kai naudotojas nėra statinio savininkas); 3. 3) kreiptis į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą, būtų sustabdyti vykdomi darbai, apribotas ar uždraustas transporto eismas, jei kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai, asmens ar valstybės saugumui; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 25

Viešojo administravimo subjektai turi teisę: 4) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka

Viešojo administravimo subjektai turi teisę: 4) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba teikti administracinių teisės pažeidimų bylas teismui. 5) reikalauti, kad statinio naudotojas pateiktų privalomuosius statinio priežiūros dokumentus ir leistų atlikti jiems pavestas kitas statinio naudojimo priežiūros funkcijas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 26

Pagrindiniai teisės aktai Lietuvos respublikos statybos įstatymas (Žin. , 1996, Nr. 32 -788) (40

Pagrindiniai teisės aktai Lietuvos respublikos statybos įstatymas (Žin. , 1996, Nr. 32 -788) (40 -43 straipsniai) Statybos techninis reglamentas STR 01. 12. 07: 2004 "STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS, KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATINIŲ TECHNINIAMS PRIŽIŪRĖTOJAMS, STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTŲ FORMOS BEI JŲ PILDYMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS" (Žin. , 2004, Nr. 98 -3658). Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 27

2004 m. lapkričio 11 d Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3 -517 „DĖL

2004 m. lapkričio 11 d Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3 -517 „DĖL STATINIŲ, KURIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŲRĄ VYKDO SUSISIEKIMO MINISTERIJOS ĮGALIOTOS ĮMONĖS, ĮSTAIGOS PRIE MINISTERIJOS, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ (Žin. , 2004, Nr. 167 – 6141). 2004 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3 -506 „DĖL STATINIŲ, KURIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ VYKDO SUSISIEKIMO MINISTERIJA IR (AR) JOS ĮGALIOTOS ORGANIZACIJOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 28

2004 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D 1 -301

2004 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D 1 -301 „DĖL YPATINGŲ STATINIŲ, TAIP PAT VALSTYBINĖS REIKŠMĖS IR RIZIKOS OBJEKTUOSE ESANČIŲ STATINIŲ, KURIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ VYKDO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ (Žin. , 2004, Nr. 90 -3333) 2004 m. lapkričio 22 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos viršininko įsakymas Nr. 26 „DĖL METODINIO VADOVAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTAMS, ATLIEKANTIEMS STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ“ (Žin. , 2004, Nr. 1756512). Šiuo įsakymu patvirtinti STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS METODINIAI NURODYMAI. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 29

2004 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 867 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2004 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 867 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 370 „DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ (Žin. , 2004, Nr. 109 -4075) LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS (2005 -04 -12 redakcija) BEI KITI TEISĖS AKTAI Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 30

Dėkoju už dėmesį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 31

Dėkoju už dėmesį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 31