Standard Norge Oslo 21 mai 2014 Norge setter

  • Slides: 18
Download presentation
Standard Norge, Oslo 21. mai 2014 Norge setter standarden for arktiske operasjoner Spesielle utfordringer

Standard Norge, Oslo 21. mai 2014 Norge setter standarden for arktiske operasjoner Spesielle utfordringer i Barentshavet Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA

Presentasjonen • Overordnede føringer • Forsyningssikkerhet • Ressursutnyttelse • NORSOK N-003 • Operasjonelle utfordringer

Presentasjonen • Overordnede føringer • Forsyningssikkerhet • Ressursutnyttelse • NORSOK N-003 • Operasjonelle utfordringer • Økonomiske utfordringer • Sikkerhet og risiko • Konseptuelle perspektiver • Behov for operative rammebetingelser? North Energy ASA, Markveien 38 B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: [email protected] no · www. northenergy. no

Barentshavet - geopolitisk betydning • Forsyningssikkerhet for Europa • Gass erstatter kull • Norsk

Barentshavet - geopolitisk betydning • Forsyningssikkerhet for Europa • Gass erstatter kull • Norsk gass erstatter russisk gass • Olje som økonomisk driver • Norges beste geopolitiske kort • Kompetanse og teknologi • Infrastruktur og kapasitet • Bærekraftig utvikling • Suverenitetsutøvelse • Gjennom faglige krav og strenge rammer • Ikke ved fredning North Energy ASA, Markveien 38 B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: [email protected] no · www. northenergy. no

Activity in the Norwegian Barents Sea Kommersielle drivkrefter ? Hoop Politiske drivkrefter Johan Castberg

Activity in the Norwegian Barents Sea Kommersielle drivkrefter ? Hoop Politiske drivkrefter Johan Castberg Oil Terminal Veidnes North Energy ASA, Markveien 38 B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: [email protected] no · www. northenergy. no

North Energy ASA, Markedsgata 3, Alta, Norway. Phone: (+47) 78 60 79 50 ·

North Energy ASA, Markedsgata 3, Alta, Norway. Phone: (+47) 78 60 79 50 · Fax: (+47) 78 60 83 50 · E-Mail: [email protected] no · www. northenergy. no

Barentshavet Arktiske forhold Grensen bestemmes av sannsynlige hendelser Ift. fast sikkerhetsnivå Vinterklima

Barentshavet Arktiske forhold Grensen bestemmes av sannsynlige hendelser Ift. fast sikkerhetsnivå Vinterklima

Perseevsky Rosneft/Statoil

Perseevsky Rosneft/Statoil

Arktiske klimautfordringer • Erkjenne forskjellen mellom • Kystnært Barentshav som krever «Vinterisering» • Arktisk

Arktiske klimautfordringer • Erkjenne forskjellen mellom • Kystnært Barentshav som krever «Vinterisering» • Arktisk Barentshav som krever «Arktisk tilrettelegging» • Hva er spesielt i Arktis • • Arktiske stormer og polare lavtrykk Ising i lange perioder Snødrev (tråg) i lange perioder Isfjell, «growlers» og «blåis» Totalt mørke i flere måneder Svært lange avstander Dårlig kommunikasjon (ikke sann tid) Tett tåke i sommerhalvåret North Energy ASA, Markveien 38 B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: [email protected] no · www. northenergy. no

Operasjonelle utfordringer i Arktis • Skille mellom leting og produksjon • Boreoperasjoner kun i

Operasjonelle utfordringer i Arktis • Skille mellom leting og produksjon • Boreoperasjoner kun i sommermånedene • Produksjonsfasiliteter tilpasset tøffe arktiske forhold • «Ice Management» • Kontinuerlig overvåkning av isfjell og iskant • Isbryting og borttauing av isfjell • Maritim sikkerhet • Teknologi, operasjoner og miljørisiko • Polar Code and EER • Økonomi • Regularitet og risiko for produksjonsstopp North Energy ASA, Markveien 38 B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: [email protected] no · www. northenergy. no

Økonomiske utfordringer i Arktis • Høy Capex og høy Opex krever • Stor ressursbase

Økonomiske utfordringer i Arktis • Høy Capex og høy Opex krever • Stor ressursbase • Samordnet områdeutvikling (OD) • Avbrutt leteboring • Ising/isblokker under plattform • Oljelasting til havs • Regulariteten vil være svært lav pga. værforhold • Kapteinen på fartøyet bestemmer regulariteten • Tapt produksjon og kostnader for ekstra lagringskapasitet og eskortefartøy kan overstige økte kostnader ved ilandføring North Energy ASA, Markveien 38 B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: [email protected] no · www. northenergy. no

Maritim sikkerhet i Arktis • Mannskapsskifte • Uforutsigbar regularitet • Nye konsepter bør vurderes

Maritim sikkerhet i Arktis • Mannskapsskifte • Uforutsigbar regularitet • Nye konsepter bør vurderes • EER • Nytt livbåtkonseptet • Ny standard for redningsfartøy • Operasjoner og teknologi • Oljelasting i perioder med ising • Manøvrering «uten sikt» /kollisjonsrisiko • Uhell og risiko for oljeutslipp North Energy ASA, Markveien 38 B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: [email protected] no · www. northenergy. no

Konsept for Arktisk Barentshav • Store feltsentre • Knutepunkt for prosessanlegg på havbunnen •

Konsept for Arktisk Barentshav • Store feltsentre • Knutepunkt for prosessanlegg på havbunnen • Tilpasset senere feltutbygginger • Senter for energiforsyning og beredskap • All olje til land • Trygghet og markedstilpasning • Barentshavet-Nord bør inkluderes • Egnet for GBS • Kan gi sikrere utbygginger enn lenger sør • Legge premisser uavhengig av forvaltningsplanens grenser North Energy ASA, Markveien 38 B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: [email protected] no · www. northenergy. no

Exxon. Mobil Hebron platform Produksjonsstart 2017

Exxon. Mobil Hebron platform Produksjonsstart 2017

 • Framtidsvisjon

• Framtidsvisjon

Operasjonell veiledning • Operasjonelle rammer for arktiske forhold bør etableres • Av hvem? •

Operasjonell veiledning • Operasjonelle rammer for arktiske forhold bør etableres • Av hvem? • Leteboring • Tidsvindu sør for ……… o N • Tidsvindu nord for ……… o N • Avstand til iskant ……. . . km (helårig ? ) (Q 2 og Q 3 ? ) • Oljelasting til havs • Sør for • Nord for ……… o N (helårig/ikke ising) (ingen lasting pga. ising/tråg) North Energy ASA, Markveien 38 B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: [email protected] no · www. northenergy. no