stanbul Uzman STANBULUZMAN Ama renme Hedefleri Ama renme

  • Slides: 59
Download presentation
İstanbul. Uzman İSTANBULUZMAN

İstanbul. Uzman İSTANBULUZMAN

Amaç Öğrenme Hedefleri Amaç & Öğrenme Hedefleri İSTANBULUZMAN

Amaç Öğrenme Hedefleri Amaç & Öğrenme Hedefleri İSTANBULUZMAN

TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG Konunun Genel Amacı Öğrenme Hedefleri Konunun Alt Başlıkları Katılımcıların; «İstatistikî

TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG Konunun Genel Amacı Öğrenme Hedefleri Konunun Alt Başlıkları Katılımcıların; «İstatistikî veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye’deki İSG durumu hakkında temel bilgiler kazandırmaktır. » ü ILO iş sağlığı ve güvenliği verileri, WHO meslek hastalıkları verileri, OSHA AB ülkeleri iş sağlığı ve güvenliği verileri ve SGK Türkiye iş sağlığı ve güvenliği verilerini kullanarak mevcut iş sağlığı ve güvenliği durumunu belirler, ü İstatistiklerle dünyadaki İSG durumu , ü Sosyo-ekonomik gelişmişlik ile iş sağlığı ve güvenliği ilişkisini belirler ve karşılaştırma yapar. ü ILO, WHO, OSHA-EU, ü SGK verileri ile Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği durumu, ü Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle Türkiye karşılaştırması, İSTANBULUZMAN

İstatistik Kaynakları Tanımlar İSTANBULUZMAN

İstatistik Kaynakları Tanımlar İSTANBULUZMAN

İSTATİSTİK DERLEME KAYNAKLARI İSTATİSTİKLER / KAYNAKLAR Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeni ile ülkeden ülkeye hatta

İSTATİSTİK DERLEME KAYNAKLARI İSTATİSTİKLER / KAYNAKLAR Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeni ile ülkeden ülkeye hatta bir ajanstan diğerine endüstriyel kazalar hakkında istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntemler değişkenlik göstermektedir. § § § Ulusal istatistik ofisleri Tazminat ajansları Ulusal sigorta veya sosyal sigorta ajansları İş teftiş kuruluşları, Kaza önleme ajansları İSTANBULUZMAN

İŞ KAZASI ORAN HESAPLAMALARI 3 PARAMETRE 1. Kaza Sıklık Oranı 2. Kaza Ağırlık Oranı

İŞ KAZASI ORAN HESAPLAMALARI 3 PARAMETRE 1. Kaza Sıklık Oranı 2. Kaza Ağırlık Oranı 3. Kaza Olabilirlik Oranı İSTANBULUZMAN

İŞ KAZASI SIKLIK ORANI KAZA SIKLIK ORANI İş Kazası Sıklık Oranı = Kaza Sayısı

İŞ KAZASI SIKLIK ORANI KAZA SIKLIK ORANI İş Kazası Sıklık Oranı = Kaza Sayısı x 1. 000 Fiili Çalışma Saati (Çalışılması Gereken Saat-Kaybedilen Toplam Saat) Kaybedilen Toplam Saatler; (Yıllık İzin, İşe Gelmeme, Hastalık ve Kaza) İSTANBULUZMAN

İŞ KAZASI SIKLIK ORANI KAZA SIKLIK ORANI – KSO «Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya

İŞ KAZASI SIKLIK ORANI KAZA SIKLIK ORANI – KSO «Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1. 000 katsayı ile çarpılmasıyla hesaplanır. » Örnek; Çalışan sayısı 850, kaza sayısı 100, kaybedilen iş günü 40. 000 gün, bir yılda 300 gün ve çalışma saati 7, 5 ise KSO? KSO=100/[(850 x 300 x 7, 5)–(40. 000 x 7, 5)]x 1. 000 KSO = 62, 01 (300 İş gününde her 100000 insan-saat çalışma süresi başına 62 İK meydana geldiğini gösterir) İSTANBULUZMAN

İŞ KAZASI AĞIRLIK ORANI KAZA AĞIRLIK ORANI İş Kazası Ağırlık Oranı = Kayıp İş

İŞ KAZASI AĞIRLIK ORANI KAZA AĞIRLIK ORANI İş Kazası Ağırlık Oranı = Kayıp İş Günü x 1. 000 Fiili Çalışma Saati Bu oranların hesaplanmasında ölümlü kaza veya sürekli iş göremezlik söz konusu ise; her ölümlü veya iş göremezlik için ayrı 7. 500 gün eklenmesi gerekir. İSTANBULUZMAN

İŞ KAZASI AĞIRLIK ORANI KAZA AĞIRLIK ORANI – KAO «Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya

İŞ KAZASI AĞIRLIK ORANI KAZA AĞIRLIK ORANI – KAO «Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1. 000 katsayı ile çarpılmasıyla hesaplanır. » Örnek; Çalışan sayısı 850, kaybedilen iş günü 3. 000 gün, bir yılda 300 gün ve çalışma saati 7, 5 ise KAO? KAO = 3000/[(850 x 300 x 7, 5)–(40. 000 x 7, 5)]x 1. 000 KAO = 1, 86 (300 İş gününde her 1000 insan-saat çalışma süresi başına 1, 86 gün İş Kazasına bağlı kayıp) İSTANBULUZMAN

İŞ KAZASI OLABİLİRLİK ORANI KAZA OLABİLİRLİK ORANI Kaza Olabilirlik Oranı = Kaza Sayısı x

İŞ KAZASI OLABİLİRLİK ORANI KAZA OLABİLİRLİK ORANI Kaza Olabilirlik Oranı = Kaza Sayısı x 100. 000 Toplam İşçi Sayısı Türkiye’de her 100. 000 sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır. (İstihdam edilen, çalışan, sigortalı…ülkeden ülkeye değişir…) İSTANBULUZMAN

İŞ KAZASI OLABİLİRLİK ORANI KAZA OLABİLİRLİK ORANI – KOO «Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya

İŞ KAZASI OLABİLİRLİK ORANI KAZA OLABİLİRLİK ORANI – KOO «Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 100. 000 katsayı ile çarpılmasıyla hesaplanır. » Örnek; Çalışan sayısı 850, kaza sayısı 100, bir yılda 300 gün ve çalışma saati 7, 5 ise KOO? KOO = 100/850 x 1. 000 KOO = 11, 7 (300 İş gününde her 100. 000 insan-saat çalışma süresi başına 11, 7 adet İK meydana geldiğini. . ) İSTANBULUZMAN

Dünya İstatistikleri İSTANBULUZMAN

Dünya İstatistikleri İSTANBULUZMAN

İLO 2009 YILI 1 Dünyada her yıl 2 milyon 310 bin (Günde 6300, 15

İLO 2009 YILI 1 Dünyada her yıl 2 milyon 310 bin (Günde 6300, 15 saniyede 1) insan iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir. 2 Bunlardan 360 bini iş kazası, 1 milyon 950 bini ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir. 3 Her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmekte ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. 4 Dünyada inşaat sektöründe her yıl 60. 000 ölümcül kaza yaşanmakta ve her 10 dakikada bir kişi bu kazalara bağlı yaşamını yitirmektedir. 5 Her yıl asbest yüzünden 100 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. 6 Zehirli maddelerden dolayı 651 bin işçi yaşamını yitirmekte ve dünyada meydana gelen cilt kanseri hastalıklarının %10’nu buna bağlıdır. İSTANBULUZMAN

İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIKLARI KAYIPLAR– DÜNYA Devlet (GSMH %4 Milyar) İK MS İşverenler (Kârın %5

İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIKLARI KAYIPLAR– DÜNYA Devlet (GSMH %4 Milyar) İK MS İşverenler (Kârın %5 -15) Çalışanlar (5 Bin Ölüm/Gün) İSTANBULUZMAN

İŞGÜCÜ/TOPLAM NÜFUS – DÜNYA Ülkeler % Oranı Lüksemburg 67, 39 Danimarka 53, 29 Portekiz

İŞGÜCÜ/TOPLAM NÜFUS – DÜNYA Ülkeler % Oranı Lüksemburg 67, 39 Danimarka 53, 29 Portekiz 52, 14 Avusturya 50, 98 Çek Cumhuriyeti 50, 44 Estonya 48, 80 Slovenya 47, 72 İspanya 46, 23 Polonya 44, 14 Türkiye 33, 59 İSTANBULUZMAN

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ/TOPLAM NÜFUS – DÜNYA Ülkeler (60 Ülke) % Oranı Danimarka (1) 8, 38

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ/TOPLAM NÜFUS – DÜNYA Ülkeler (60 Ülke) % Oranı Danimarka (1) 8, 38 Avusturya (4) 7, 89 Belçika (7) 7, 73 Fransa (16) 7, 17 Almanya (18) 7, 13 Slovak Cumhuriyeti (23) 6, 97 Kolombiya (24) 6, 96 Macaristan (33) 6, 42 Çek Cumhuriyeti (35) 6, 40 Türkiye (37) 6, 25 İSTANBULUZMAN

ÜLKELERİN SİGORTALILIK ORANLARI – DÜNYA 100 90 80 70 60 50 56. 5 58

ÜLKELERİN SİGORTALILIK ORANLARI – DÜNYA 100 90 80 70 60 50 56. 5 58 60. 4 67. 3 70. 4 48. 3 40 30 20 10 0 Fransa Almanya Japonya Kanada Çek Cumh. Türkiye İSTANBULUZMAN

İŞ KAZASI SIRALAMASI – DÜNYA Ülkeler % Olarak İş Kazası Kaza Sıklık Oranı Kanada

İŞ KAZASI SIRALAMASI – DÜNYA Ülkeler % Olarak İş Kazası Kaza Sıklık Oranı Kanada 0, 81 3, 37 ABD 0, 83 3, 46 Japonya 0, 89 3, 71 Almanya 1, 50 6, 25 Polonya 2, 60 10, 54 Güney Kore 2, 80 11, 67 Türkiye 3, 00 12, 45 İSTANBULUZMAN

İŞ KAZALARINDA MALİYET – DÜNYA Ülkeler Maliyet (Milyar) ABD (Dolar) 190 Almanya (Dolar) 28

İŞ KAZALARINDA MALİYET – DÜNYA Ülkeler Maliyet (Milyar) ABD (Dolar) 190 Almanya (Dolar) 28 Norveç (Kron) 40 Avustralya (A. Doları) 15 -37 İSTANBULUZMAN

SEKTÖRLERE GÖRE KAZA SIKLIĞI – DÜNYA 10, 000 9, 000 8, 000 7, 000

SEKTÖRLERE GÖRE KAZA SIKLIĞI – DÜNYA 10, 000 9, 000 8, 000 7, 000 6, 000 5, 000 4, 000 3, 000 2, 000 1, 000 0 1 -9 10 -49 50 -249 >250 Fabrika 7, 900 5, 500 3, 700 3, 200 Elektrik-Gaz-Su 4, 500 4, 000 2, 000 1, 000 İnşaat 9, 000 9, 500 6, 400 5, 100 Toptan-Per. Tic 2, 200 3, 400 3, 050 2, 450 Otel-Restoran 3, 200 5, 100 3, 150 Taşıma-İletişim 5, 000 7, 500 7, 050 4, 700 Finansal Arac. 800 1, 920 3, 000 2, 900 (Bir takvim yılında çalışılan 1, 000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğunu gösterir. ) Tarım-İmalat 3, 970 5, 200 4, 050 3, 200 İSTANBULUZMAN

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI ORANLARI – DÜNYA (100. 000) Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI ORANLARI – DÜNYA (100. 000) Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007 2008 İngiltere 0. 7 0. 6 0. 7 --- Almanya 2. 8 2. 6 2. 4 2. 5 2. 2 --- Fransa 3. 7 3. 5 2. 7 3. 0 3. 4 --- İspanya 5. 3 4. 9 4. 7 4. 4 3. 8 3. 3 Rusya 13. 1 12. 9 12. 4 11. 8 12. 4 10. 9 Türkiye 14. 4 13. 6 15. 5 20. 0 12. 0 9. 8 Hindistan 31. 0 28. 0 30. 0 38. 0 27. 0 --- İSTANBULUZMAN

Türkiye İstatistikleri İSTANBULUZMAN

Türkiye İstatistikleri İSTANBULUZMAN

İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIKLARI KAYIPLARTÜRKİYE Devlet (7, 7 Milyar/ 2012 Yılı) İK MS İşverenler (Kârın

İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIKLARI KAYIPLARTÜRKİYE Devlet (7, 7 Milyar/ 2012 Yılı) İK MS İşverenler (Kârın %3 -7) Çalışanlar (4 Ölüm-6 Sürekli iş Görmezlik/Gün) İSTANBULUZMAN

İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIKLARI KAYIPLARTÜRKİYE YILLAR GÖRÜNÜR MALİYET GÖRÜNMEZ MALİYET TOPLAM MALİYET 2003 313. 706.

İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIKLARI KAYIPLARTÜRKİYE YILLAR GÖRÜNÜR MALİYET GÖRÜNMEZ MALİYET TOPLAM MALİYET 2003 313. 706. 398 1. 490. 105. 391 1. 803. 811. 789 2004 413. 187. 548 1. 962. 640. 851 2. 375. 828. 399 32 2005 490. 683. 179 2. 310. 745. 102 2. 821. 428. 281 18 2006 588. 819. 415 2. 796. 892. 222 3. 385. 711. 637 19 2007 706. 582. 898 3. 356. 268. 766 4. 062. 851. 664 20 2008 847. 899. 077 4. 027. 520. 617 4. 875. 419. 694 19 2012 GÖRÜNÜR ü Tıbbi maliyetler ü Sigortaya ödenen maliyetler ü Tazminat maliyetleri % 7. 700. 000 GÖRÜNMEZ ü İş günü ve iş gücü kaybı (yöneticilerin) ü Mahkeme masrafları ü Fazla mesai ü Bina, makine, alet teçhizat, üretim veya üründeki hasarın maliyeti ü İşin durması nedeniyle uğranılan maliyet ü Sipariş kayıpları ü Arızalı makinenin üretim dışı kalması ü İşyerinde yapılan denetim, araştırma ve yazışmaların maliyeti ü Verimin düşmesinin maliyeti ü Çalışanlardaki moral bozukluğunun getirdiği maliyet ü Kazalı işçinin yerine alınan geçici işçiye verilen eğitim maliyeti İŞLETMELER ü İnşaatta proje bedelinin %8 ü Mandırada işletme maliyetinin %1. 4 ü Nakliyatta firma kârının %37 ü Petrol aramada potansiyel üretiminin %14. 1 ü Sağlık hizmeti veren hastane yıllık işletme maliyetinin %5

İŞYERLERİ SİGORTALILIK SAYISI – TÜRKİYE (2006) Çalışan Sayısı 1 -49 İşyeri Sayısı Sigortalı Sayısı

İŞYERLERİ SİGORTALILIK SAYISI – TÜRKİYE (2006) Çalışan Sayısı 1 -49 İşyeri Sayısı Sigortalı Sayısı Oran Kaza (2010) 1. 016. 617 4. 694. 825 60, 0 50 -299 17. 745 1. 916. 868 24, 5 300 -1. 000 1. 759 850. 362 10, 9 207 356. 587 4, 6 1. 036. 328 7. 818. 642 100 >1. 000 Toplam %58 En fazla kaza nerede meydana geliyor? / İSTANBULUZMAN

SSK SİGORTALILIK ORANI – TÜRKİYE (2007) Toplam Nüfus Zorunlu Sigortalı Sayısı SSK Kapsamındaki Toplam

SSK SİGORTALILIK ORANI – TÜRKİYE (2007) Toplam Nüfus Zorunlu Sigortalı Sayısı SSK Kapsamındaki Toplam Nüfus SSK+Bağkur+Emekli Sandığı Sigortalı Oranı 72. 974. 000 Oran 7. 818. 642 10, 7 31. 133. 197 42, 7 48, 3 İSTANBULUZMAN

İş Kazaları İSTANBULUZMAN

İş Kazaları İSTANBULUZMAN

İŞYERİ SAYISI – TÜRKİYE 1, 200, 000 781, 911 813, 010 836, 447 850,

İŞYERİ SAYISI – TÜRKİYE 1, 200, 000 781, 911 813, 010 836, 447 850, 928 944, 984 753, 275 1, 036, 328 777, 177 723, 503 727, 409 1, 000 800, 000 600, 000 400, 000 200, 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 İSTANBULUZMAN

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI – TÜRKİYE 8, 643, 000 9, 136, 0009, 976, 00010, 600,

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI – TÜRKİYE 8, 643, 000 9, 136, 0009, 976, 00010, 600, 000 7, 818, 642 2, 000 6, 918, 605 0, 000 8, 000 6, 181, 251 5, 066, 745 5, 615, 238 5, 832, 215 5, 558, 582 5, 223, 283 5, 254, 125 4, 886, 881 6, 000 4, 000 2, 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İSTANBULUZMAN

KADIN-ERKEK ÇALIŞAN SAYISI – TÜRKİYE 6, 191, 309 7, 000. 00 6, 000. 00

KADIN-ERKEK ÇALIŞAN SAYISI – TÜRKİYE 6, 191, 309 7, 000. 00 6, 000. 00 5, 486, 494 4, 567, 456 5, 015, 106 5, 260, 302 4, 927, 085 4, 226, 793 5, 000. 00 3, 914, 137 4, 176, 551 4, 448, 499 4, 000. 00 3, 000. 00 2, 000. 00 1, 627, 333 1, 027, 332 499, 289 543, 476 972, 744 1, 046, 732 1, 166, 739 1, 254, 166 1, 432, 111 571, 913 1, 000. 00 Kadın 0. 00 1997 1998 1999 2000 2001 Erkek 2002 2003 2004 2005 2006 İSTANBULUZMAN

İŞ KAZASI SAYISI – TÜRKİYE 100, 000 98, 318 69, 277 %70 Azalma 90,

İŞ KAZASI SAYISI – TÜRKİYE 100, 000 98, 318 69, 277 %70 Azalma 90, 000 80, 000 70, 000 60, 000 50, 000 40, 000 30, 000 91, 895 79, 027 77, 95574, 847 76, 668 72, 36772, 344 83, 830 73, 923 62, 903 80, 602 72, 963 64, 316 20, 000 10, 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 İSTANBULUZMAN

ÇALIŞAN SAYISI İŞ KAZASI – TÜRKİYE 5, 066, 745 %54 Artış / %70 Azalma

ÇALIŞAN SAYISI İŞ KAZASI – TÜRKİYE 5, 066, 745 %54 Artış / %70 Azalma 8, 000 10, 600, 000 11, 030, 939 79, 027 9, 976, 000 73, 923 7, 000 6, 000 83, 830 91, 895 77, 955 76, 668 74, 847 98, 318 9, 136, 000 72, 367 72, 344 8, 643, 000 5, 000 7, 818, 642 4, 000 6, 918, 605 6, 181, 251 5, 558, 582 3, 000 5, 832, 215 5, 254, 125 4, 886, 881 5, 615, 238 5, 223, 283 2, 000 1, 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 İSTANBULUZMAN

İŞ KAZALARININ SEKTÖREL DAĞILIM* – TÜRKİYE Gıda Maddeleri 3% Toptan-Par. Tic. 3. 3% Şahsi

İŞ KAZALARININ SEKTÖREL DAĞILIM* – TÜRKİYE Gıda Maddeleri 3% Toptan-Par. Tic. 3. 3% Şahsi Hizmetler 2. 8% Nakliyat 5. 6% Metalden Eşya İmali 14% Makine İmâlatı Tamiratı 6. 7% İnşaat 9% Taş, Toprak, Kil, Kum İmali 6. 7% Kömür Madenciliği 8. 5% Metal Endüstrisi 7% Nakil Araçları İmali 7% En fazla Dokuma Sanayii 6. 5% *2006 Yılı İSTANBULUZMAN

İŞ KAZALARININ SEKTÖREL DAĞILIM– 2009 34, 401 53. 50% 35, 000 30, 000 25,

İŞ KAZALARININ SEKTÖREL DAĞILIM– 2009 34, 401 53. 50% 35, 000 30, 000 25, 000 20, 000 15, 000 14. 10% 10, 000 3 10. 70% 10. 20% 9, 091 5, 000 3. 10% 6, 877 6, 581 2, 004 0 Üretim Madencilik İnşaat Nakliye Enerji 2. 30% 1, 491 Diğer 2. 20% 1, 436 Bilişim 2. 20% 0. 80% 1, 432 538 Konaklama Tarım 0. 40% 0. 30% 280 164 Kamu Eğitim 0. 03% 21 Bilinmeyen İSTANBULUZMAN

ÖLÜMLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI – TÜRKİYE İş Kazaları (2007) Sebebi Bilinmeyen %32 İnşaat %25 Nakliyat

ÖLÜMLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI – TÜRKİYE İş Kazaları (2007) Sebebi Bilinmeyen %32 İnşaat %25 Nakliyat %10 Toptan ve Perakende Ticaret %4 Kömür Madenciliği, %2 Diğer (Gıda, dokuma, makine, metal, …) %27 Toplam %100 En fazla İSTANBULUZMAN

SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK DAĞILIMI – TÜRKİYE İş Kazaları (2007) 100’den Az İş Göremezlik Olan

SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK DAĞILIMI – TÜRKİYE İş Kazaları (2007) 100’den Az İş Göremezlik Olan Sektörler %50 İnşaat %22 Metalden Eşya İmalatı %10 Nakliyat %7 Dokuma %6 Kömür Madenciliği %5 Toplam %100 En fazla İSTANBULUZMAN

KAZA TİPLERİNE GÖRE DAĞILIM – TÜRKİYE En fazla İSTANBULUZMAN

KAZA TİPLERİNE GÖRE DAĞILIM – TÜRKİYE En fazla İSTANBULUZMAN

ÇALIŞMA SAATLERİNE GÖRE İŞ KAZALARI – TÜRKİYE 18, 000 16, 000 İş Kazası Sayısı

ÇALIŞMA SAATLERİNE GÖRE İŞ KAZALARI – TÜRKİYE 18, 000 16, 000 İş Kazası Sayısı 14, 000 12, 000 10, 000 8, 000 6, 000 4, 000 2, 000 0 1. Saat 2. Saat 3. Saat 4. Saat 5. Saat 6. Saat 7. Saat 8. Saat 2004 16, 800 12, 200 12, 100 11, 500 6, 700 6, 800 8, 050 9, 2005 13, 800 11, 600 11, 500 9, 100 6, 000 6, 200 8, 000 9, 000 2006 13, 000 11, 950 9, 800 6, 000 7, 000 9, 000 11, 500 2010 11, 900 13, 000 12, 800 9, 800 6, 000 7, 000 9, 000 12, 500 İSTANBULUZMAN

AYLARA VE SAATLERE GÖRE İŞ KAZALARI – TÜRKİYE İş Kazaları – Aylar (2007) Ocak-Şubat-Mart-Nisan

AYLARA VE SAATLERE GÖRE İŞ KAZALARI – TÜRKİYE İş Kazaları – Aylar (2007) Ocak-Şubat-Mart-Nisan 21. 316 26, 9 Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 25. 572 32, 4 Eylül-Ekim-Kasım-Aralık (Son 4 Ay) 32. 139 40, 7 Toplam 79. 027 100 15: 00 – 16: 00 5, 832 34, 7 11: 00 – 12: 00 5, 552 33, 0 10: 00 – 11: 00 5, 431 32, 3 Toplam 16, 815 100 İş Kazaları – Saatler (2010) İSTANBULUZMAN

YARALANMA BÖLGELERİNE GÖRE İK– TÜRKİYE İş Kazaları (2007) Üst Ekstremiteler (omuz, kol, bilek, el,

YARALANMA BÖLGELERİNE GÖRE İK– TÜRKİYE İş Kazaları (2007) Üst Ekstremiteler (omuz, kol, bilek, el, parmak) 43. 290 53, 7 Alt Ekstremiteler (kalça, bacak, ayak) 20. 207 25, 0 Diğer 8. 387 10, 4 Kafa 4. 239 5, 2 Sırt 2. 572 3, 1 Gövde ve İç Organlar 1. 907 2, 3 80. 602 100 Toplam En fazla İSTANBULUZMAN

YARALANMA ÇEŞİDİNE GÖRE İK – TÜRKİYE İş Kazaları (2007) Yüzeysel Yaralanmalar, Açık Yaralanmalar 35.

YARALANMA ÇEŞİDİNE GÖRE İK – TÜRKİYE İş Kazaları (2007) Yüzeysel Yaralanmalar, Açık Yaralanmalar 35. 863 48, 0 Ezik ve Çürükler 17. 257 23, 1 Kırıklar 10. 188 13, 6 Çıkıklar, Burkulmalar, İncinmeler 7. 455 9, 9 Yanmalar, Kimyasal Yanma, Kaynar Su Yanma 2. 513 3, 4 Yanmalar, Kimyasal Yanma, Kaynar Su Yanma 2. 513 3, 3 270 0, 4 Toplam 74, 640 100 Akut Zehirlenmeler, Enfeksiyonlar En fazla İSTANBULUZMAN

İŞ KAZALARINDA YAŞ ORTALAMASI – TÜRKİYE 2005 Yaş Grupları Kadın 2006 Erkek Toplam Kadın

İŞ KAZALARINDA YAŞ ORTALAMASI – TÜRKİYE 2005 Yaş Grupları Kadın 2006 Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam -14 5 225 230 20 299 319 15 -17 101 901 1. 002 231 2. 239 2. 470 18 -24 1. 141 15. 202 16. 343 11. 299 18. 666 19. 965 25 -29 676 17. 303 17. 979 7. 675 18. 162 18. 837 30 -34 528 14. 545 15. 073 3. 591 14. 591 15. 182 35 -39 389 10. 761 11. 150 454 10. 845 11. 299 40 -44 305 7. 958 8. 263 283 7. 202 7. 485 45 -49 136 2. 653 2. 789 145 2. 371 2. 516 50 -54 37 811 848 31 739 770 55 -59 12 174 186 7 137 144 60 -64 2 43 45 3 31 34 65+ 2 13 15 0 5 6 Toplam 3. 334 70. 589 73. 923 3. 739 75. 288 79. 027 Ağırlıklı Ortalama Yaş 29 31 31 28 30 30 En fazla İSTANBULUZMAN

İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜM 1, 800 1, 600 İş Kazası / Meslek Hastalıkları

İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜM 1, 800 1, 600 İş Kazası / Meslek Hastalıkları 1, 400 1, 200 1, 000 800 600 400 200 0 İş Kazası Meslek H Toplam 1997 1, 282 191 1, 473 Sayısı 1998 1, 094 158 1, 252 1999 1, 165 168 1, 333 2000 731 6 737 2001 1, 002 6 1, 008 2002 872 6 878 2003 810 1 811 2004 841 2 843 2005 1, 072 24 1, 096 2006 1, 592 9 1, 601 2007 1, 592 9 1, 601 2008 1, 592 9 1, 601 İSTANBULUZMAN

24 ARALIK 2011 Türkiye ve Dünya’da İSG İH-4 Türkiye'de her yıl kaç işçi meslek

24 ARALIK 2011 Türkiye ve Dünya’da İSG İH-4 Türkiye'de her yıl kaç işçi meslek hastalığı nedeni ile yaşamını yitirmektedir? A. B. C. D. 0 - 100 işçi 101 - 500 işçi 501 - 1000 işçi 1001 işçi ve daha fazla İSTANBULUZMAN

KAYBEDİLEN İŞ GÜNÜ SAYISI – TÜRKİYE 2, 400, 000 2, 200, 000 2, 000

KAYBEDİLEN İŞ GÜNÜ SAYISI – TÜRKİYE 2, 400, 000 2, 200, 000 2, 000 1, 800, 000 1, 600, 000 1, 400, 000 1, 200, 000 1, 000 800, 000 600, 000 400, 000 Yaklaşık 2. 000 Gün 200, 000 0 Kayıp Gün 1997 1, 992, 476 1997 1998 2, 030, 186 1998 1999 1, 893, 436 1999 2000 1, 697, 695 2000 2001 1, 852, 502 2001 2002 1, 831, 252 2003 2, 111, 432 2003 2004 1, 983, 410 2004 2005 1, 797, 917 2006 1, 895, 235 İSTANBULUZMAN 2005 2006

Meslek Hastalığı İSTANBULUZMAN

Meslek Hastalığı İSTANBULUZMAN

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI – TÜRKİYE 8, 643, 0009, 136, 000 9, 976, 00010, 600,

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI – TÜRKİYE 8, 643, 0009, 136, 000 9, 976, 00010, 600, 000 11, 030, 939 7, 818, 642 2, 000 6, 918, 605 0, 000 8, 000 6, 181, 251 5, 066, 745 5, 558, 582 5, 832, 215 5, 615, 238 5, 223, 283 5, 254, 125 4, 886, 881 6, 000 4, 000 2, 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 İSTANBULUZMAN

MESLEK HASTALIĞI SAYISI – TÜRKİYE 1, 400 1, 200 1, 000 800 1, 400

MESLEK HASTALIĞI SAYISI – TÜRKİYE 1, 400 1, 200 1, 000 800 1, 400 1, 055 600 1, 208 1, 025 400 803 883 601 440 200 384 519 574 539 429 533 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İSTANBULUZMAN

ÇALIŞAN SAYISI MESLEK HASTALIĞI – TÜRKİYE 5, 066, 745 10, 600, 000 11, 030,

ÇALIŞAN SAYISI MESLEK HASTALIĞI – TÜRKİYE 5, 066, 745 10, 600, 000 11, 030, 939 574 8, 000 9, 976, 000 519 7, 000 9, 136, 000 384 6, 000 1, 055 1, 400 1, 025 440 803 8, 643, 000 601 883 5, 000 7, 818, 642 4, 000 6, 918, 605 6, 181, 251 5, 558, 582 3, 000 5, 832, 215 5, 254, 125 4, 886, 881 5, 615, 238 5, 223, 283 2, 000 1, 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 İSTANBULUZMAN

MESLEK HASTALIĞI DAĞILIMI – TÜRKİYE SN Meslek Hasta-İş Kazaları 1999 2000 2001 2002 2003

MESLEK HASTALIĞI DAĞILIMI – TÜRKİYE SN Meslek Hasta-İş Kazaları 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Üretim ve İmalat Sektörü 1. 478 976 1. 133 1. 125 895 877 873 1. 214 2 İnşaat Sektörü 1. 128 778 858 765 630 612 614 825 3 Madencilik 1. 375 453 478 387 280 402 435 528 4 Taşımacılık ve İletişim 315 254 257 255 202 255 305 5 Kamu ve Hizmet Sektörü 165 284 132 149 109 119 187 6 Restorant, Otel, Alım-Satım 142 125 139 130 129 96 112 154 7 Elektrik, Gaz, Su 97 74 90 83 62 56 61 80 8 Tarım, Ormancılık, Balıkçılık 32 41 44 34 23 24 34 37 9 Finans, Sigorta 8 6 6 5 3 5 5 3 10 Diğer 0 148 54 32 74 153 227 535 Toplam Vaka Sayısı 4. 740 3. 139 3. 191 2. 965 2. 407 2. 536 2. 735 3. 868 İSTANBULUZMAN

MESLEK HASTALIKLARINDA YAŞ ORTALAMASI 2005 YAŞ GRUPLARI Kadın 2006 Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam

MESLEK HASTALIKLARINDA YAŞ ORTALAMASI 2005 YAŞ GRUPLARI Kadın 2006 Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam -14 0 2 2 0 1 1 15 -17 0 0 0 18 -24 4 15 19 1 28 29 25 -29 2 29 31 1 25 26 30 -34 0 34 34 1 33 34 35 -39 0 58 58 0 43 43 40 -44 0 112 0 45 45 45 -49 0 96 96 50 -54 0 55 55 0 85 85 55 -59 0 33 33 0 66 66 60 -64 0 32 32 0 47 47 65+ 0 47 47 0 102 Toplam 6 513 519 0 571 574 Ağırlıklı Ort. Yaş 23 46 45 3 49 49 İSTANBULUZMAN

Beklenen Meslek Hastalığı İSTANBULUZMAN

Beklenen Meslek Hastalığı İSTANBULUZMAN

BEKLENEN MESLEK HASTALIĞI SAYISI (WHO) Beklenen Meslek Hastalığı Oranı Çalışanların %0, 4 -%0, 12

BEKLENEN MESLEK HASTALIĞI SAYISI (WHO) Beklenen Meslek Hastalığı Oranı Çalışanların %0, 4 -%0, 12 Olmalıdır. MESLEK HASTALIĞI 2010 YILI 2011 YILI 8. 505. 394 10. 600. 000 11. 030. 939 Saptanan Meslek Hastalığı Sayısı 1. 208 533 697 Beklenen Meslek Hastalığı Sayısı 34. 021 42. 400 44. 123 Saptanamayan Meslek Hastalığı Sayısı 32. 813 41. 867 43. 462 Saptanan Meslek Hastalığı Oranı %0. 014 %0. 005 SSK’ya Kayıtlı İşçi Sayısı 2007 YILI « 2007 Yılı için Türkiye’de 34. 000 -102. 000 Meslek Hastası Olmalıdır» « 2010 Yılı için Türkiye’de 42. 400 -127. 200 Meslek Hastası Olmalıdır» « 2011 Yılı için Türkiye’de 44. 123 -132. 371 Meslek Hastası Olmalıdır» İSTANBULUZMAN

BEKLENEN MESLEK HASTALIKLARI– DÜNYA ÜLKELER BEK. MH 2003 2004 2005 2006 2007 İsveç 17.

BEKLENEN MESLEK HASTALIKLARI– DÜNYA ÜLKELER BEK. MH 2003 2004 2005 2006 2007 İsveç 17. 604 – 52. 813 25. 058 20. 460 16. 840 13. 951 11. 463 Finlandiya 10. 048 – 30. 144 --- 6774 6715 --- Norveç 9. 772 – 29. 316 3423 2870 2274 3398 2871 Letonya 4. 476 – 13. 428 965 1888 1673 1111 1591 Almanya 152. 492 – 457. 476 17. 425 17. 413 16. 519 14. 732 --- Türkiye 43. 688 – 131. 066 440 384 519 574 1208 Beyaz Rusya 17. 780 – 53. 344 186 226 216 183 178 35 15 26 30 32 Moldova Cumhuriyeti 4. 988 – 14. 966 İSTANBULUZMAN

Meslek Hastalıklarında Tanı Zorluğu Nedenleri? İSTANBULUZMAN

Meslek Hastalıklarında Tanı Zorluğu Nedenleri? İSTANBULUZMAN

MESLEK HASTALIKLARINDA TANI ZORLUĞU § Çalışana Ait Nedenler • Önemsememe, • Başvuru yapmama, •

MESLEK HASTALIKLARINDA TANI ZORLUĞU § Çalışana Ait Nedenler • Önemsememe, • Başvuru yapmama, • Tıbbi idari takip yapmama, § İşyeri Hekimine Ait Nedenler • Tanı koyamama/koymama, • Hastalığın farkında olmama, • İyi anamnez almama, İSTANBULUZMAN

MESLEK HASTALIKLARINDA TANI ZORLUĞU § İşverene Ait Nedenler • Bilgi ve vizyon eksikliği, •

MESLEK HASTALIKLARINDA TANI ZORLUĞU § İşverene Ait Nedenler • Bilgi ve vizyon eksikliği, • Mevzuat ve sigorta yaptırımlarından çekinme, § Tanı Merkezlerine Ait Nedenler • Meslek hastalıkları hastaneleri yetersiz, • Diğer hastanelerde ekip ve ekipman eksikliği, • Tıbbi-idari takip yapmama § Mevzuata Ait Nedenler İSTANBULUZMAN

Teşekkür Ederim İSTANBULUZMAN

Teşekkür Ederim İSTANBULUZMAN