Stan wdraania projektw kluczowych w ramach Regionalnego Programu

  • Slides: 31
Download presentation
Stan wdrażania projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Stan wdrażania projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83 , 10 -950 Olsztyn Tel. (0 -89) 521 -96 -00, Fax. (0 -89) 521 -96 -09 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Projekty kluczowe to projekty o strategicznym znaczeniu dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i

Projekty kluczowe to projekty o strategicznym znaczeniu dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, które umiejscowione są w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO Wi. M. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO Wi. M zawiera 17 przedsięwzięć, w ramach których realizowanych będzie 5 Programów oraz Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego (łącznie 83 projekty). Alokacja przewidziana na dofinansowanie projektów kluczowych środkami EFRR – 371, 80 mln EUR. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – Związek Gmin Kanału

Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – Związek Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie Wnioski Oś Priorytetowa Umowy trwa ocena planowane do podpisania podpisane 6 - 3 7 Rewitalizacja 4 - - - Transport 4 1 - 5 Środowisko przyrodnicze - 1 - - Razem 14 2 3 12 0 planowane do złożenia Turystyka Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Stan wdrażania projektów z Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych RPO Wi. M na lata

Stan wdrażania projektów z Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych RPO Wi. M na lata 2007 – 2013 Wnioski Oś Priorytetowa Umowy planowane do złożenia trwa ocena planowane do podpisania podpisane Przedsiębiorczość - 1 - 2 Turystyka 7 - 3 11 Infrastruktura społeczna - - - 4 Rewitalizacja 4 - - - Transport 20 1 - 5 Środowisko przyrodnicze 14 7 - 3 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - - 1 1 Razem 45 9 4 26 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

UMOWY O DOFINANSOWANIE ZAWARTE W RAMACH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w

UMOWY O DOFINANSOWANIE ZAWARTE W RAMACH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) 1. Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) 1. Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie 2. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach Działdowska Agencja Rozwoju S. A. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania (PLN) 63 847 500, 00 42 565 000, 00

TURYSTYKA LP Projektodawca (beneficjent) Tytuł projektu Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowokonserwatorskich i muzealnych związanych

TURYSTYKA LP Projektodawca (beneficjent) Tytuł projektu Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowokonserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldu 1. 0 Muzeum Warmii i Mazur Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania (PLN) 19 135 457, 99

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Olsztynie 2. 0

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Olsztynie 2. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Projektodawca (beneficjent) Gmina Olsztyn Wartość dofinansowania (PLN) 9 052 855, 22

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie 3. 0 Urząd

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie 3. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Projektodawca (beneficjent) W-M Filharmonia Wartość dofinansowania (PLN) 44 714 140, 40

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie 4.

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie 4. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Projektodawca (beneficjent) Gmina Ostróda Wartość dofinansowania (PLN) 21 867 310, 87

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt.

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap III. Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru 1. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gmina Miejska Iława 2 231 012, 18

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt.

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem spacerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego 2. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gmina Miłomłyn 458 014, 83

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt.

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap II. Budowa centrum turystyczno- rekreacyjnego 3. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gmina Miejska Iława 7 903 432, 63

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt.

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, gm. Ostróda 4. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gmina Ostróda 243 188, 44

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt.

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak 5. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gmina Iława 1 925 718, 00

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt.

TURYSTYKA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” Uzdrowisko w Siemianach- I etap- budowa ścieżek rowerowych 6. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gmina Iława 1 292 645, 16

TURYSTYKA LP Projektodawca (beneficjent) Tytuł projektu Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt.

TURYSTYKA LP Projektodawca (beneficjent) Tytuł projektu Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” Budowa bazy rekreacyjno - biwakowej przy pochylni w Buczyńcu, gm. Pasłęk 7. 0 Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1 074 144, 39

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) 1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) 1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Powiat Szczycieński 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania (PLN) 6 602 748, 72

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) 2. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) 2. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku Powiat Ełcki 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania (PLN) 11 296 335, 25

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) 3. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) 3. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu Gmina Miasto Elbląg 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania (PLN) 5 870 066, 10

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) 4. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) 4. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie Gmina Miasto Olsztyn 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania (PLN) 7 594 493, 55

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 1. Budowa Obwodnicy Północnej w Iławie 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gmina Miejska Iława 27 785 453, 09

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 2. Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn-Winiec 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gmina Miłomłyn 2 005 822, 32

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej 3. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Powiat Iławski 7 039 330, 86

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 4. Budowa drogi gminnej Szałkowo - Tynwałd - Makowo 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gmina Iława 2 743 398, 76

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E 7) - Szymonówko 5. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gmina Małdyty 1 784 044, 17

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap 1. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gmina Gołdap 7 643 500, 34

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ryn 2. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gmina Ryn 15 290 900, 67

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LP Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki 3. 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gmina Mikołajki 11 242 422, 08

INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO LP Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w

INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO LP Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińskomazurskim 1. 0 Projektodawca (beneficjent) Tytuł projektu Samorząd Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania (PLN) 17 170 242, 35

Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10 -950 Olsztyn

Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10 -950 Olsztyn Tel. (0 -89) 521 -96 -00, Fax. (0 -89) 521 -96 -09 www. rpo. warmia. mazury. pl e-mail: [email protected] mazury. pl 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie