Stabilnost promjena i koherentnost linosti Tipovi kontinuiteta i

  • Slides: 5
Download presentation
Stabilnost, promjena i koherentnost ličnosti Tipovi kontinuiteta i promjene 1. Apsolutna stabilnost - konstantnost

Stabilnost, promjena i koherentnost ličnosti Tipovi kontinuiteta i promjene 1. Apsolutna stabilnost - konstantnost u kvaliteti ili količini nekog atributa tijekom vremena. 2. Diferencijalna stabilnost - konzistentnost individualnih razlika unutar nekog uzorka tijekom vremena. 3. Strukturalna stabilnost - trajnost korelacijskog uzorka između nekog skupa varijabli tijekom vremena. 4. Ipsativna stabilnost – kontinuitet u konfiguraciji varijabli unutar pojedinca tijekom vremena. 5. Koherentnost - kontinuitet genotipskih atributa za koje se pretpostavlja da se nalaze u osnovi većeg broja fenotipskih ponašanja.

Faktori koji djeluju na kontinuitet i promjenu: 1. Vrsta podataka (Block, 1977) a) L-podaci

Faktori koji djeluju na kontinuitet i promjenu: 1. Vrsta podataka (Block, 1977) a) L-podaci (Life record) - uključuju obitelj, obrazovnu, radnu i bračnu povijest; b) O-podaci (Observers) - procjene i opisi od strane opažača, kao što su vršnjaci, poznanici i ostali; c) S-podaci (Self-opservations) - samoprocjene i opisi, uključujući i odgovore na upitnicima ličnosti i intervjuima; d) T-podaci (Test) - podaci derivirani iz testova izvođenja, ponašajnih uzoraka i objektivnih laboratorijskih mjera. O i S podaci pokazuju snažan kontinuitet tijekom vremena; T podaci pokazuju nešto nižu stabilnost kroz vrijeme nego O i S podaci.

2. Procjenjene varijable - općenito, istraživanja pojedinaca tijekom vremena pronalaze da mjere intelektualnog izvođenja

2. Procjenjene varijable - općenito, istraživanja pojedinaca tijekom vremena pronalaze da mjere intelektualnog izvođenja pokazuju najveći kontinuitet tijekom vremena. Osobine ličnosti, kao što su ekstraverzija, emocionalna stabilnost i kontrola impulsa su sljedeće, dok politički stavovi i mjere samopoimanja (samopoštovanje, životno zadovoljstvo) pokazuju najmanji kontinuitet, odnosno pokazuju korelacije od 0. 2 do 0. 4 tijekom 5 do 10 godišnjeg intervala (Conley, 1984). 3. Individualne razlike - različiti pojedinci pokazuju različiti stupanj kontinuiteta ličnosti tijekom vremena. 4. Dobni i vremenski raspon a) koeficijent stabilnosti raste s porastom dobi ispitanika, b) Koeficijent stabilnosti se smanjuje s povećanjem vremenskog intervala.

5. Socijalni faktori - socijalni se faktori ponekad mogu jako razlikovati u stupnju u

5. Socijalni faktori - socijalni se faktori ponekad mogu jako razlikovati u stupnju u kojem dopuštaju da se neke individualne razlike manifestiraju. 6. Povijesni faktori - veliki dio našega znanja o razvoju ličnosti je kulturalno i povijesno specifičan.

Tablica 1. Stabilnost različitih crta ličnosti (Conley, 1985) NEUROTICISM 1 Ts Ms Os 2

Tablica 1. Stabilnost različitih crta ličnosti (Conley, 1985) NEUROTICISM 1 Ts Ms Os 2 Td Ms Os 3 Ts Md Os 4 Td Md Os 5 Ts Ms Od 6 Td Ms Od 7 Ts Md Od 8 Td Md Od SOCIAL EXTRAVERSION IMPULSE CONTROL AGREEABLENESS M W M W 76 07 48 07 50 08 43 08 77 05 39 11 39 07 30 10 70 06 52 11 47 08 36 11 66 06 48 11 52 12 41 11 59 07 36 08 32 10 30 09 67 07 38 10 43 15 29 11 64 07 27 08 33 10 16 09 50 08 25 11 46 08 17 09 T – trait (s = same trait, d = different trait) M – method (s = same rater, d = different raters) O – occasions (same occasion, d = different occasion; 1935/1954)