SSEXXXXXYYYZZZZ Revision 1 38 page 1 Regionalt netvrksmde

  • Slides: 33
Download presentation
SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ page 1 Regionalt netværksmøde Fælles bibliotekssystem Lone Hedegaard Kristensen lhe@systematic.

SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ page 1 Regionalt netværksmøde Fælles bibliotekssystem Lone Hedegaard Kristensen [email protected] com COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Systematic § § page 2 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ § § Demonstration af systemet

Systematic § § page 2 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ § § Demonstration af systemet Den administrative løsning Præsentation af den aktuelle udrulningsplan Kommunernes rolle og opgaver i ibrugtagningsprocessen – herunder datavask Kompetencekrav ift. administrator og superbruger Support / superbrugermodellen COMMERCIAL IN CONFIDENCE

CISERO LMS DDB CMS Borger Administrative klient Bibliotekar/ Administrativmedarbejder API page 3 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision:

CISERO LMS DDB CMS Borger Administrative klient Bibliotekar/ Administrativmedarbejder API page 3 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Borger Cicero Web skole-klient Skole Elev COMMERCIAL IN CONFIDENCE Fyn. Bib

CICERO FBS Offentlig En tværfaglig fælleskommunal løsning Struktur Ændringer PC bibliotek Museum bibliotek DDELibra

CICERO FBS Offentlig En tværfaglig fælleskommunal løsning Struktur Ændringer PC bibliotek Museum bibliotek DDELibra Arkiv VUC bibliotek ØS integration PLC bibliotek CPR 3. Parts udstyr Integra Brønden IMS DDB CMS IIL CICERO FBS SMS Arrester bibliotek Booking Aleph 500 Folkebiblioteker UNI-C page 4 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Bibliomatik CVR Medie leverandør Det bliver ikke som det var! COMMERCIAL IN CONFIDENCE Ny Brønd Ny Ny DDB CMS VIP base

page 5 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Udrulning af Fælles Bibliotekssystem COMMERCIAL IN CONFIDENCE

page 5 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Udrulning af Fælles Bibliotekssystem COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Status på FBS-udrulning den. 11/04/2016 page 6 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ § Tårnby idriftsat

Status på FBS-udrulning den. 11/04/2016 page 6 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ § Tårnby idriftsat 30. marts, uge 13 § Rebild idriftsættes 11. april, uge 15 § § § § Guldborgsund, uge 16 Ishøj, uge 16 Skanderborg, uge 17 Stevns, uge 17 Favrskov, uge 18 Vallensbæk, uge 18 Norddjurs, uge 19 Greve, uge 19 COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Kommuner der er rykket page 7 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ § Faxe kommune §

Kommuner der er rykket page 7 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ § Faxe kommune § Vordingborg kommune … Grundet databasestruktur og udfordringer m. tid til opgaver. § Egedal kommune § Gladsaxe kommune … Grundet udfordring m. integration til økonomisystemer COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Udfordringer § Udfordringer m. Prisme og EG § Funktionalitet i FBS er klar §

Udfordringer § Udfordringer m. Prisme og EG § Funktionalitet i FBS er klar § Aftaler med de pågældende leverandører er ikke faldet på plads § KOMBIT er i løbende dialog med leverandører page 8 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ § DDElibra i flere versioner: § Der er nyere versioner af DDElibra end den version, som referencemodulet er udviklet efter. § Det anbefales at alle DDElibra kommuner, der skal på FBS før 1. oktober bliver på server-version 9. 11. 30. Dem der skal på efter 1. oktober opdaterer til server-version 9. 11. 50 COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Leverancestrategi § Løbende modning af FBS gennem hyppige leverancer § Ny funktionalitet sættes i

Leverancestrategi § Løbende modning af FBS gennem hyppige leverancer § Ny funktionalitet sættes i produktion hver 2. -3. uge § Øget kvalitetssikring af leverancer § Releases page 9 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ § 1. 2 release – i morgen tirsdag § 1. 3 release – efteråret 2016 § Fokus på forretningskritisk funktionalitet § Fejlrettelser og løbende overvågning § Modning og udvidelser til implementerede arbejdsgange § Nyudvikling COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Udrulningsplan § Der planlægges et ½ år ad gangen § Erfaringer fra de første

Udrulningsplan § Der planlægges et ½ år ad gangen § Erfaringer fra de første idriftsættelser er ved at blive opsamlet mhp. planlægning af 2. halvår 2016. page 10 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ § Plan offentliggøres snarest. COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Kommunernes rolle og opgaver page 11 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ ”Kommunernes rolle og opgaver

Kommunernes rolle og opgaver page 11 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ ”Kommunernes rolle og opgaver i ibrugtagningsprocessen – herunder datavask” COMMERCIAL IN CONFIDENCE

page 12 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Kommunernes idriftsættelse COMMERCIAL IN CONFIDENCE

page 12 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Kommunernes idriftsættelse COMMERCIAL IN CONFIDENCE

page 13 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Kommunernes idriftsættelse COMMERCIAL IN CONFIDENCE

page 13 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Kommunernes idriftsættelse COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Kommunens opgaver § Videndeling § Konvertering § § Foretag udtræk Datavask Aflever udtræk Test

Kommunens opgaver § Videndeling § Konvertering § § Foretag udtræk Datavask Aflever udtræk Test § Konfiguration af metadata § Konfiguration af Cicero LMS (trimning) § Konfiguration af snitflader page 14 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ § Opsætning i kommunen § § Evt. netværksopsætning Installation af klienter Konfiguration af perifert udstyr Etablering af supportstruktur § Uddannelse § Implementering af nye processer § Test COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Kommunens ibrugtagningsplan page 15 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Fremdriftsrapportering COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Kommunens ibrugtagningsplan page 15 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Fremdriftsrapportering COMMERCIAL IN CONFIDENCE

page 16 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Implementeringskonsulent, kommunens single point of contact COMMERCIAL IN

page 16 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Implementeringskonsulent, kommunens single point of contact COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Konvertering - hvor kan bibliotekerne sætte ind med datavask Systematic DBC Brønd 3, 5

Konvertering - hvor kan bibliotekerne sætte ind med datavask Systematic DBC Brønd 3, 5 Bibliografiske Data Administrative Data page 17 Kommunen Systematic COMMERCIAL IN CONFIDENCE Systematic Dat a vas k SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Datavask Systematic FBS

Konvertering - hvor kan Systematic udføre datavask Systematic Maskinel Datavask DBC Brønd 3, 5

Konvertering - hvor kan Systematic udføre datavask Systematic Maskinel Datavask DBC Brønd 3, 5 Bibliografiske Data page 18 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Administrative Data Kommunen Systematic COMMERCIAL IN CONFIDENCE Systematic FBS

page 19 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Datavask COMMERCIAL IN CONFIDENCE

page 19 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Datavask COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Superbrugere page 20 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Kommunens lokale ”go-to-guides” COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Superbrugere page 20 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Kommunens lokale ”go-to-guides” COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Support / superbrugermodellen Model 1 Model 2 Bruger Superbruger Systemadministrator Kommunen KOMBIT page 21

Support / superbrugermodellen Model 1 Model 2 Bruger Superbruger Systemadministrator Kommunen KOMBIT page 21 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ 1/2. Level Support 3. Level Support COMMERCIAL IN CONFIDENCE

page 22 COMMERCIAL IN CONFIDENCE SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$

page 22 COMMERCIAL IN CONFIDENCE SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$

Udrulningsportalen Nyheder 3. partsinformation Testmiljøer Kundeportal Stamoplysninger Fælles dokumenter Metadata http: // fbsudrulning page

Udrulningsportalen Nyheder 3. partsinformation Testmiljøer Kundeportal Stamoplysninger Fælles dokumenter Metadata http: // fbsudrulning page 23 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Incident management FAQ COMMERCIAL IN CONFIDENCE . dk/

Systemadministrator § Vil fokusere på indhold under fanebladet F 7 § Det er en

Systemadministrator § Vil fokusere på indhold under fanebladet F 7 § Det er en forudsætning, at deltagerne har kendskab til organiseringen af folkebiblioteker, fællessamlinger og pædagogiske læringscentre i egen kommune. page 24 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Det forventes at deltagerne på kurset har forudsætninger svarende til superbrugere og systemadministratorer samt har it-kompetencer på superbrugerniveau. COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Superbrugere § Vil fokusere på indhold under fanebladene F 2 -F 6 § Det

Superbrugere § Vil fokusere på indhold under fanebladene F 2 -F 6 § Det er en forudsætning, at deltagerne har kendskab til og overblik over flere arbejdsgange på et bibliotek. page 25 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Det forventes at deltagerne på kurset har forudsætninger svarende til superbrugere samt har it-kompetencer på superbrugerniveau. COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Services Tilkøbes hos Systematic § Superbrugerkursus – folkebibliotek § Superbrugerkursus – pædagogisk læringscenter §

Services Tilkøbes hos Systematic § Superbrugerkursus – folkebibliotek § Superbrugerkursus – pædagogisk læringscenter § Datavask af bibliografiske poster § Konfigurationskonsulent – opsætning af Cicero testbase / produktion § Floor-walker – supporter hos kommunen ved åbning for offentligheden page 26 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ § Systemadministrator-rolle, skoler – før, under og efter idriftsættelse § Flere services er på vej… § Ideer til kurser og services modtages gerne. COMMERCIAL IN CONFIDENCE

page 27 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Erfaringer • • • Organisér jer godt Udpeg

page 27 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Erfaringer • • • Organisér jer godt Udpeg en ansvarlig for skolerne Afsæt tid Samarbejd m. folkebiblioteket Involver kommunens IT • • Sørg for datavask Forstå rapporter om data Test scannere og selvbetjeningsløsninger • Ha’ en organisation klar til intern uddannelse og udpeg personer der har kontakten til lokal fbs-projektleder og efter idriftsættelsen til support. COMMERCIAL IN CONFIDENCE

page 28 COMMERCIAL IN CONFIDENCE SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$

page 28 COMMERCIAL IN CONFIDENCE SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$

page 29 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ CICERO FBS struktur Et § § § bibliotek

page 29 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ CICERO FBS struktur Et § § § bibliotek består i hoved træk af: Brugere & rettigheder Lånere (lånerettigheder via udlånsregler på mat. grupper) Materialer Materialegrupper udlånsregler Materialevalgslister, bestillinger, ordre & konti Leverandøraftaler Reservationer Udlån Booking Fjernlån (kun i andre bibliotekers beholdninger) COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Den ny biblioteks struktur 4 typer biblioteker i DBC brønden Folkebibliotek Pædagogiske læringscentre (6

Den ny biblioteks struktur 4 typer biblioteker i DBC brønden Folkebibliotek Pædagogiske læringscentre (6 XXXXX) page 30 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ (7 XXXXX) (8 XXXXX) Andet Bibliotek Forskningsbibliotek COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Nordfyns Folke. Bib DDElibra Nordfyns Skolebib. D DDElibra Nordfyns Gymnasium DDElibra Eksempel Kerteminde 480

Nordfyns Folke. Bib DDElibra Nordfyns Skolebib. D DDElibra Nordfyns Gymnasium DDElibra Eksempel Kerteminde 480 Kerteminde Folke. Bib DDElibra Kerteminde Skolebib DDElibra 410 461 Odense 748000 648000 873340 Odense Folkebib DDElibra Odense Gymnasium DDElibra Odense Bys Museer DDElibra Brandts Klædefabrik DDElibra Odense Skolebib Bibliomatik 450 420 Assens Skolebib - Del 1 DDElibra 642000 Assens Folkebib - Del 1 DDElibra 742000 Assens Skolebib - Del 2 Bibliomatik 642000 Nyborg Folkebib DDElibra Nyborg Skolebib Bibliomatik 479 page 31 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ Faaborg-Midtfyn DDElibra 743000 Faaborg-Midtfyn Skolebib DDElibra 643000 Ærø Folke. Bib Ærø Skole Integra 746100 ? 872770 872760 646100 430 Faaborg-Midtfyn Ærø 744000 644000 440 Middelfart Folke. Bib DDElibra Nordfyns Skolebib DDElibra Nordfyns Gymnasium DDElibra 748000 648000 873340 482 749200 649200 492 Langeland Skolebib Bibliomatik Langeland Folke DDElibra COMMERCIAL IN CONFIDENCE 648200 748200 Svendborg 745000 645000

Forberedelsesfase Ibrugtagningsfase 2 -3 Måneder 2 -3 Uger Uge 30 Gul og rød Datavask

Forberedelsesfase Ibrugtagningsfase 2 -3 Måneder 2 -3 Uger Uge 30 Gul og rød Datavask Opstartsmøde/ Plan Uge 39 Uge 02 Uge 48 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ 1 -2 Dage Bibliografisk udtræk til DBC agency test Bibliografisk udtræk til DBC agency staging Administrativ udtræk til FBS agency test udtræk til FBS agency staging udtræk til FBS agency produktion Bibliografisk Udtræk til DBC agency produktion Indberet metadata Opsætning af lokal konfiguration page 32 Uge 09 Opsætning af kommunal infrastruktur Plan for perifert udstyr Testopstilling perifert udstyr COMMERCIAL IN CONFIDENCE Gul Datavask FBS i Produktion FBS prøve ibrugtagning Produktionsopstilling perifert udstyr

Skoleelev Lærer Skole. Web CICERO LMS DDB CMS Taskebøger Klassesæt lærervejledninger SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1.

Skoleelev Lærer Skole. Web CICERO LMS DDB CMS Taskebøger Klassesæt lærervejledninger SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: 1. 38+$ CICERO LMS Brønd page 33 Borger Adm. klient Bibliotekar COMMERCIAL IN CONFIDENCE Basis samling (fysisk materialer)