SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU Szkoa Promujca Zdrowie Specjalny

  • Slides: 44
Download presentation
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „Szkoła Promująca Zdrowie” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „Szkoła Promująca Zdrowie” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

W roku szkolnym 2013/14 wybranym zagadnieniem priorytetowym było - prawidłowe odżywianie się oraz dbanie

W roku szkolnym 2013/14 wybranym zagadnieniem priorytetowym było - prawidłowe odżywianie się oraz dbanie o środowisko naturalne. Na początku roku szkolnego koordynator Sz. PZ Beata Byliniak w porozumieniu ze szkolnym zespołem ds. Promocji Zdrowia opracowała plan pracy na bieżący rok szkolny. Działania na rzecz zdrowia obejmowały:

Konkurs na logo Sz. PZ Uczniowie Gimnazjum i SPP wykonali projekty loga Sz. PZ,

Konkurs na logo Sz. PZ Uczniowie Gimnazjum i SPP wykonali projekty loga Sz. PZ, spośród których wybrano komisyjnie najlepszą propozycję.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonywali szereg gazetek Witaminy w owocach i warzywach, zdrowe śniadanie,

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonywali szereg gazetek Witaminy w owocach i warzywach, zdrowe śniadanie, barwy na talerzu, warsztaty zdrowego odżywiania.

Powstały prace plastyczne o tematyce prozdrowotnej

Powstały prace plastyczne o tematyce prozdrowotnej

Uczniowie wzięli udział w warsztatach zdrowego odżywiania prowadzonych przez studentów Technologii Żywienia Człowieka Uniwersytetu

Uczniowie wzięli udział w warsztatach zdrowego odżywiania prowadzonych przez studentów Technologii Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z wielkim zaangażowaniem pracowali u boku studentów, poznali przepisy na ciekawe, zdrowe i smaczne dania.

Przeprowadzony został Krakowski Dzień Smakosza. Do wspólnej pracy i degustacji wytworów swojej pracy zaproszeni

Przeprowadzony został Krakowski Dzień Smakosza. Do wspólnej pracy i degustacji wytworów swojej pracy zaproszeni zostali zaprzyjaźnieni uczniowie z krakowskich szkół. Wszyscy doskonale się bawili, a przygotowane potrawy smakowały znakomicie.

W Ośrodku przeprowadzony został również szkolny Dzień Smakosza, którego tematem przewodnim były barwy na

W Ośrodku przeprowadzony został również szkolny Dzień Smakosza, którego tematem przewodnim były barwy na talerzu. Uczniowie wykazali się dużą fantazją kulinarną, przygotowane potrawy wyglądały i smakowały bardzo dobrze.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy suszyli owoce, warzywa, robili przetwory z warzyw, zdobywając tym

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy suszyli owoce, warzywa, robili przetwory z warzyw, zdobywając tym samym umiejętność gospodarowania produktami spożywczymi.

W ramach Zdrowego Śniadania wiosną uczniowie przygotowywali zdrowe przekąski z nowalijek. Każdy dzień nazwali

W ramach Zdrowego Śniadania wiosną uczniowie przygotowywali zdrowe przekąski z nowalijek. Każdy dzień nazwali innym kolorem, właściwym do warzyw z których robili przekąski. Uczniowie wraz z opiekunami ubrani byli również w koszulki odpowiedniego koloru. KOLOR ZIELONY

KOLOR CZERWONY

KOLOR CZERWONY

KOLOR POMARAŃCZOWY

KOLOR POMARAŃCZOWY

W ramach programu starsi młodszym uczniowie wspólnie przygotowywali przekąski

W ramach programu starsi młodszym uczniowie wspólnie przygotowywali przekąski

prace plastyczne

prace plastyczne

Uczniowie SPP siali zioła, przygotowywali rozsady, napoje orzeźwiające z miętą i cytryną, melisą, woreczki

Uczniowie SPP siali zioła, przygotowywali rozsady, napoje orzeźwiające z miętą i cytryną, melisą, woreczki zapachowe z lawendą. Dzięki ich pracy w szkole unosił się uspokajający zapach melisy, relaksującej lawendy i orzeźwiającej mięty.

Podczas Pikniku Integracyjnego zostało przygotowane stoisko Sz. PZ Można było spróbować makaronu z różnymi

Podczas Pikniku Integracyjnego zostało przygotowane stoisko Sz. PZ Można było spróbować makaronu z różnymi zdrowymi dodatkami. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, a przygotowane potrawy szybko zniknęły ze stołu.

Stoisko z regionalnymi potrawami Krakowa w ramach projektu gimnazjalnego „Smaki Krakowa” Można było degustować

Stoisko z regionalnymi potrawami Krakowa w ramach projektu gimnazjalnego „Smaki Krakowa” Można było degustować żurek, sznycle, maczankę krakowską, kapustę z grochem, tort Pischingera.

Wychowankowie brali również udział w projekcie „Żyj smacznie i zdrowo” Studiowali materiały edukacyjne, wspólnie

Wychowankowie brali również udział w projekcie „Żyj smacznie i zdrowo” Studiowali materiały edukacyjne, wspólnie przygotowywali przekąski i dania z broszury kulinarnej.

Równolegle z realizacją działań dotyczących zdrowego odżywiania uczniowie przez cały rok szkolny uczestniczyli w

Równolegle z realizacją działań dotyczących zdrowego odżywiania uczniowie przez cały rok szkolny uczestniczyli w projekcie „Czysta Małopolska”

Czysta Małopolska selektywne gospodarowanie odpadami

Czysta Małopolska selektywne gospodarowanie odpadami

Plan działań 1. Poinformowanie Rady Pedagogicznej o realizowanym projekcie i omówienie poczynań ekologicznych w

Plan działań 1. Poinformowanie Rady Pedagogicznej o realizowanym projekcie i omówienie poczynań ekologicznych w tym zakresie. 2. Opracowanie przez nauczycieli konspektów do zajęć ekologicznych i przeprowadzenie zajęć warsztatowych dotyczących kształtowania świadomości ekologicznej i postaw ekologicznych – dokumentacja fotograficzna. 3. Wykonanie pojemników na surowce wtórne (uczniowie SPP na zajęciach przysposobienia do pracy). 4. Opracowanie ulotek informacyjnych dotyczących selektywnej gospodarki odpadami. 5. Przeprowadzenie zbiórek surowców wtórnych oraz systematyczna segregacja odpadów do pojemników: papier, plastik, baterie( na terenie Ośrodka). 6. Przeprowadzenie konkursu ekologicznego na eko zabawkę, eko biżuterię, konkursu plastycznego. 7. Zajęcia teatralne dotyczące ekologii. 8. Podsumowanie projektu 9. Sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej

W celu promowania i upowszechniania dobrych praktyk, w zakresie gospodarowania odpadami, uczniowie otrzymali ulotki

W celu promowania i upowszechniania dobrych praktyk, w zakresie gospodarowania odpadami, uczniowie otrzymali ulotki dotyczące właściwej segregacji śmieci. Dlaczego należy segregować odpady i zbierać surowce wtórne. Surowce wtórne - są to zebrane, odpowiednio posortowane i oczyszczone odpady. Prawie każdy odpad może być surowcem przeznaczonym do powtórnego wykorzystania. Do pojemnika z napisem PAPIER wrzucaj: czyste gazety i magazyny, ulotki, papier, kartony, pudełka, tekturę Do pojemnika z napisem SZKŁO wrzucaj: czyste butelki i słoiki bez zakrętek; inne opakowania szklane. Do pojemnika z napisem PLASTIK wrzucaj: Surowce wtórne to : papier, szkło, opakowania po wodach, plastik, aluminium, jogurtach, serkach Podlegają one recyklingowi, czyli powtórnemu przetworzeniu w celu otrzymania nowego produktu. Pamiętajcie też, żeby nigdy nie palić śmieci, ponieważ wyzwalający się dym jest bardzo niebezpieczny dla środowiska! Dbaj o ziemię, segreguj śmieci!

Aby umożliwić segregację odpadów na terenie szkoły wykonano na zajęciach technicznych pojemniki do segregacji

Aby umożliwić segregację odpadów na terenie szkoły wykonano na zajęciach technicznych pojemniki do segregacji śmieci.

Przez cały czas trwania projektu wychowankowie naszego Ośrodka wrzucali do odpowiednich pojemników odpady (

Przez cały czas trwania projektu wychowankowie naszego Ośrodka wrzucali do odpowiednich pojemników odpady ( szklane słoiki, papier, plastik) Z uwagi na realizację programu "Zakrętki info" zbierano również nakrętki od butelek plastikowych, pomagając w ten sposób nie tylko przyrodzie, ale również wspierając zakup wózka rehabilitacyjnego dla dziewczynki z naszej szkoły.

Najstarsi uczniowie regularnie opróżniali pojemniki na odpady, aby umożliwić dalszą zbiórkę śmieci w sposób

Najstarsi uczniowie regularnie opróżniali pojemniki na odpady, aby umożliwić dalszą zbiórkę śmieci w sposób selektywny.

Nasza aktywność ekologiczna nie odbywała się tylko na terenie szkoły. Do włączenia się w

Nasza aktywność ekologiczna nie odbywała się tylko na terenie szkoły. Do włączenia się w akcję zachęciliśmy rodziców i znajomych. Uczniowie otrzymali do domu specjalne pojemniki na zbiórkę baterii, aby wraz z najbliższymi segregować szkodliwe dla środowiska odpady.

W trosce o naturalne środowisko zachęcaliśmy również do wykorzystywania toreb materiałowych podczas robienia zakupów.

W trosce o naturalne środowisko zachęcaliśmy również do wykorzystywania toreb materiałowych podczas robienia zakupów.

W celu zwiększenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego, dotyczącej zagrożeń, jakie niesie

W celu zwiększenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego, dotyczącej zagrożeń, jakie niesie zanieczyszczenie powietrza w Krakowie, zorganizowano konkurs plastyczny „ Smog czy smok? ”

Konkursy na eko biżuterię czy eko zabawkę pokazały, jak wiele materiałów z codziennego życia

Konkursy na eko biżuterię czy eko zabawkę pokazały, jak wiele materiałów z codziennego życia można wykorzystać powtórnie. W ten sposób włączamy się w nasz mały recycling.

Kształtowanie proekologicznych zachowań to również sprzątanie terenów zielonych wokół Ośrodka. Nasi uczniowie aktywnie brali

Kształtowanie proekologicznych zachowań to również sprzątanie terenów zielonych wokół Ośrodka. Nasi uczniowie aktywnie brali udział w akcji „Sprzątania Świata”

Sprzątanie ziemi nie realizujemy tylko jeden dzień w roku. Raz na jakiś czas wychodzimy

Sprzątanie ziemi nie realizujemy tylko jeden dzień w roku. Raz na jakiś czas wychodzimy poza obszar Ośrodka i porządkujemy najbliższe otoczenie segregując jednocześnie znalezione odpady.

W ramach projektu „ Teatrzyk Mini –który uczy jak być dobrym gospodarzem” przeprowadzono cykl

W ramach projektu „ Teatrzyk Mini –który uczy jak być dobrym gospodarzem” przeprowadzono cykl zajęć poświęconych problematyce segregowania odpadów komunalnych. Podczas cotygodniowych spotkań, uczestnicy projektu poznali powody, dla których dobry gospodarz powinien segregować śmieci oraz uczyli się prawidłowego sposobu segregowania różnych odpadów komunalnych i wrzucania ich do odpowiednich pojemników. Zakończeniem tego cyklu zajęć było wyjście do osiedlowych kontenerów i praktyczne sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów umiejętności wyrzucania odpadów w sposób selektywny.

Wszyscy nauczyciele, przez cały rok szkolny, realizowali podczas swoich zajęć treści dotyczące ekologii, segregacji

Wszyscy nauczyciele, przez cały rok szkolny, realizowali podczas swoich zajęć treści dotyczące ekologii, segregacji śmieci, świadomości potrzeby dbania o przyrodę i korzyści wynikających z tego typu postępowania. Wśród realizowanych tematów znalazły się między innymi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dlaczego dobry gospodarz powinien segregować śmieci? Kolorowe kontenery - makulatura, tworzywa sztuczne, szkło. Dbam o ziemię – segreguję śmieci. Dlaczego sprzątanie ziemi jest tak ważne? Dbamy o środowisko naturalne – rzeki, lasy, parki. Segregujemy śmieci codziennie. Dwa oblicza świata : czysty i zanieczyszczony Eko zabawki: Pan Policjant i grzechotki Torba ekologiczna-zamiast plastikowej – dokonaj właściwego wyboru. ” Święto ziemi – chronimy nasze środowisko. O co prosi ziemia?

12. Zanieczyszczenie środowiska. 13. Dlaczego należy oszczędzać papier? 14. Jak należy segregować śmieci? 15.

12. Zanieczyszczenie środowiska. 13. Dlaczego należy oszczędzać papier? 14. Jak należy segregować śmieci? 15. Oszczędzaj wodę – jak to robić. 16. Dbanie o Ziemię czas zacząć. 17. Z segregacją śmieci za Pan Brat. 18. Pudła do segregacji śmieci w naszej szkole. 19. Baterie – dlaczego nie wolno ich wyrzucać do śmieci. 20. Tworzenie ulotki informacyjnej o segregacji odpadów. 21. Segregować każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. 22. Kilka słów o wysypisku śmieci w Baryczy. 23. Co się dzieje z segregowanymi śmieciami? 24. Jak można powtórnie wykorzystać niektóre materiały. 25. Co to jest recycling? 26. Góry śmieci- czy można tego uniknąć?

Wraz z zakończeniem projektu „Czysta Małopolska” nie kończy się nasza aktywność ekologiczna i troska

Wraz z zakończeniem projektu „Czysta Małopolska” nie kończy się nasza aktywność ekologiczna i troska o czyste otoczenie. W dalszym ciągu będziemy realizować zadania mające na celu doskonalenie umiejętności segregowania odpadów, organizować ciekawe zajęcia dla uczniów, aby w ten sposób wyrobić w nich nawyk dbania choćby o najbliższe otaczające nas wszystkich środowisko.

Opracowany plan pracy na rok szkolny 2013/2014 został w pełni zrealizowany. Dziękujemy nauczycielom współpracującym

Opracowany plan pracy na rok szkolny 2013/2014 został w pełni zrealizowany. Dziękujemy nauczycielom współpracującym ze szkolnym zespołem ds. promocji zdrowia: E. Pasternak, A. Godlewskiej D. Malinowskiej oraz E. Pilarczyk koordynatorowi projektu „Czysta Małopolska” w Szkole Podstawowej

Sprawozdanie przygotowały Beata Byliniak szkolny koordynator Sz. PZ, koordynator projektu „Czysta Małopolska ‟ w

Sprawozdanie przygotowały Beata Byliniak szkolny koordynator Sz. PZ, koordynator projektu „Czysta Małopolska ‟ w Gimnazjum Małgorzata Wójcik szkolny koordynator Sz. PZ Monika Michalewska koordynator projektu „Czysta Małopolska” w Szkole Przysposabiającej do Pracy Szkolny zespół ds. promocji zdrowia B. Wędzonka, M. Michalewska, D. Choroszy-Ferst, H. Oliwa, E. Spyra-Mielniczek