Spotkanie polskiej spoecznoci pracujcej w CERN 16122016 2016

  • Slides: 13
Download presentation
Spotkanie polskiej społeczności pracującej w CERN 16/12/2016

Spotkanie polskiej społeczności pracującej w CERN 16/12/2016

2016 Rok 25 -lecia członkostwa Polski w CERN. Andrzej Siemko 3/10/2021 Spotkanie polskiej społeczności

2016 Rok 25 -lecia członkostwa Polski w CERN. Andrzej Siemko 3/10/2021 Spotkanie polskiej społeczności pracującej w CERN 2

Polska w CERN 1954 -1957 Profesorowie Mięsowicz (Kraków), Danysz i Sołtan (Warszawa) nawiązali pierwsze

Polska w CERN 1954 -1957 Profesorowie Mięsowicz (Kraków), Danysz i Sołtan (Warszawa) nawiązali pierwsze indywidualne kontakty i wystarali się o kilka stypendiów dla młodych fizyków na staże w CERN. Te indywidualne kontakty przekształciły się w intensywną współpracę naukową. Andrzej Siemko 3/10/2021 Spotkanie polskiej społeczności pracującej w CERN 3

Polska w CERN 1958 – 1959 Pierwszymi polskimi, młodymi fizykami, którzy odbyli staż w

Polska w CERN 1958 – 1959 Pierwszymi polskimi, młodymi fizykami, którzy odbyli staż w CERN byli: Mgr Włodzimierz Zych późniejszy wieloletni profesor i współtwórca Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Mgr Jerzy Bartke późniejszy wieloletni profesor i twórca Zakładu Relatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów w IFJ PAN. Obaj Profesorowie byli mentorami i wychowawcami kilku pokoleń polskich uczonych. Andrzej Siemko 3/10/2021 Spotkanie polskiej społeczności pracującej w CERN 4

Polska w CERN 1963 Z inicjatywy prof. M. Danysza i dyrektora CERN V. Veisskopfa,

Polska w CERN 1963 Z inicjatywy prof. M. Danysza i dyrektora CERN V. Veisskopfa, Polska, jako jedyny kraj z „bloku wschodniego”, uzyskała status państwa-obserwatora w Radzie CERN (bez prawa głosowania). Próby przyznania Polsce statusu członkowskiego napotkały na opór Związku Radzieckiego. Andrzej Siemko 3/10/2021 Spotkanie polskiej społeczności pracującej w CERN 5

Polska w CERN 1991 Polska, jako pierwszy kraj „bloku wschodniego”, zostaje członkiem CERN. Podstawą

Polska w CERN 1991 Polska, jako pierwszy kraj „bloku wschodniego”, zostaje członkiem CERN. Podstawą prawną była umowa podpisana między rządem RP i CERN, ratyfikowana następnie przez parlament i podpisana przez Prezydenta RP L. Wałęsę Andrzej Siemko 3/10/2021 Spotkanie polskiej społeczności pracującej w CERN 6

Polskie Ośrodki Fizyki Wysokich Energii Współpracujące z CERN n 6 Ośrodków, 10 Instytucji: •

Polskie Ośrodki Fizyki Wysokich Energii Współpracujące z CERN n 6 Ośrodków, 10 Instytucji: • ~ 300 fizyków doświadczalnych i inżynierów ~ 100 teoretyków. Łódź: • • • Katowice: • • Warszawa Wrocław Kielce Katowice • • NCBJ Politechnika Warszawska Uniwersytet Warszawski Wrocław: • Andrzej Siemko 3/10/2021 Akademia Górniczo-Hutnicza Instytut Fizyki Jądrowej PAN Uniwersytet Jagielloński Warszawa: • • • Kraków Akademia Świętokrzyska Kraków: • • • Łódź Uniwersytet Śląski Kielce: • • Instytut Problemów Jądrowych Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Wrocławski Spotkanie polskiej społeczności pracującej w CERN 7

Polska jest współwłaścicielem CERN • Łożymy na jego utrzymanie. • Polska składka: ~2. 8%

Polska jest współwłaścicielem CERN • Łożymy na jego utrzymanie. • Polska składka: ~2. 8% budżetu (wynika z dochodu narodowego w stosunku do dochodu wszystkich państw członkowskich) • Mamy przedstawicieli w organie decyzyjnym - Radzie CERN • Możemy korzystać z urządzeń badawczych wartych miliardy CHF • Korzystamy ze środków stypendialnych na badania prowadzone przez fizyków, doktorantów i studentów oraz na programy edukacyjne • Możemy aplikować na stałe pozycje (staff) w CERN • Polski przemysł może uczestniczyć w przetargach na dostawy urządzeń i usług dla CERN Andrzej Siemko 3/10/2021 Spotkanie polskiej społeczności pracującej w CERN 8

Jak liczbowo wyglądamy na tle innych państw ? CERN: 66 staff, 59 fellows, 13

Jak liczbowo wyglądamy na tle innych państw ? CERN: 66 staff, 59 fellows, 13 doctoral and 34 technical students

Program spotkania • • Statystyki zatrudniania Polaków w CERN - A. Suwalska Wystąpienie przedstawicieli

Program spotkania • • Statystyki zatrudniania Polaków w CERN - A. Suwalska Wystąpienie przedstawicieli do Rady CERN - J. Królikowski, D. Drewniak Źródła praktycznych informacji dla Polaków pracujących w CERN - P. Sowiński Krótkie referaty pokazujące zaangażowanie Polaków w głównych dziedzinach działalności CERNu: • • M. Kowalska S. Łopieński M. Peryt K. Brodziński L. Zwaliński Otwarta dyskusja i pytania Koktajl Andrzej Siemko 3/10/2021 Spotkanie polskiej społeczności pracującej w CERN 10

3/10/2021 Document reference 11

3/10/2021 Document reference 11

Podziękowania dla współorganizatorów tego spotkania • • • • Krzysztof Brodziński, Marek Gąsior, Piotr

Podziękowania dla współorganizatorów tego spotkania • • • • Krzysztof Brodziński, Marek Gąsior, Piotr Golonka, Arkadiusz Gorzawski, Wiesław Iwański, Magdalena Kowalska, Tomasz Ładziński, Sebastian Łopieński, Maciej Peryt, Bolek Pietrzyk, Anna Suwalska, Aleksandra Wardzińska, Artur Więcek, Łukasz Zwaliński Andrzej Siemko 3/10/2021 Spotkanie polskiej społeczności pracującej w CERN

Wesołych Świat i Szczęśliwego Nowego Roku !!! Andrzej Siemko 3/10/2021 Spotkanie polskiej społeczności pracującej

Wesołych Świat i Szczęśliwego Nowego Roku !!! Andrzej Siemko 3/10/2021 Spotkanie polskiej społeczności pracującej w CERN