Sporun zneleri Sporun Gerek Kii zneleri Gerek kii

  • Slides: 11
Download presentation
Sporun Özneleri �Sporun Gerçek Kişi Özneleri Gerçek kişi: Hukukun hak sahibi kabul ettiği insanlar

Sporun Özneleri �Sporun Gerçek Kişi Özneleri Gerçek kişi: Hukukun hak sahibi kabul ettiği insanlar gerçekler kişilerdir(Gözübüyük, 2010). Spor alanının gerçek kişileri, sporcular, spor yöneticileri, hakemler, gözlemciler, antrenörler, teknik direktörler, taraftarlar ve il spor branşı temsilcileridir. �Sporun Tüzel Kişi Özneler Tüzel kişiler: Hukukun hak sahibi saydığı ortak bir amaca yönelmiş insan ve mal topluluklarıdır(Gözübüyük, 2010). Spor alanında belli başlı tüzel kişileri, Kulüpler, Federasyonlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sayabiliriz.

Sporun Gerçek Kişi Özneleri Sporcular Sporu yetenek ve antrenmanları ile kurallarına göre uygulayarak mücadele

Sporun Gerçek Kişi Özneleri Sporcular Sporu yetenek ve antrenmanları ile kurallarına göre uygulayarak mücadele ede kişilerdir. Sporu kazanç elde etmeden sağlıklı olmak, serbest zamanları değerlendirmek için yapan kişiler amatör sporcu, sporu bir kazanç için yapan kişilere profesyonel sporcu denilmektedir. Ancak günümüzde bu ayrımı net olarak yapmak zordur.

Sporun Gerçek Kişi Özneleri �Spor Yöneticileri: Federasyon ya da kulüpleri yöneten kişiler, gönüllü ya

Sporun Gerçek Kişi Özneleri �Spor Yöneticileri: Federasyon ya da kulüpleri yöneten kişiler, gönüllü ya da ücret karşılığı çalışan kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeyi çalışırlar.

Sporun Gerçek Kişi Özneleri �Antrenörler: Sporcuların teknik ve taktik ve becerilerin geliştirmeyi amaç edinen,

Sporun Gerçek Kişi Özneleri �Antrenörler: Sporcuların teknik ve taktik ve becerilerin geliştirmeyi amaç edinen, takımını başarılı yapmak için yöneticilik yapan kişidir.

Sporun Gerçek Kişi Özneleri �Teknik Direktörler: Takımda kadroda yer alacak oyuncuları ve onların oyundaki

Sporun Gerçek Kişi Özneleri �Teknik Direktörler: Takımda kadroda yer alacak oyuncuları ve onların oyundaki görevlerini belirleyen en yetkili kişidir. �Teknik Direktörler yaptıkları sözleşmeler ile görevlerini yerine getirirler.

Sporun Gerçek Kişi Özneleri Hakemler: Müsabakada oyunun kurallarına göre oynanmasını sağlayarak müsabakayı yöneten, verdiği

Sporun Gerçek Kişi Özneleri Hakemler: Müsabakada oyunun kurallarına göre oynanmasını sağlayarak müsabakayı yöneten, verdiği kararlar ile sporun en çok tartışma konusu yapılan kişilerindendir.

Sporun Gerçek Kişi Özneleri �Gözlemciler: Spor müsabakalarını kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamakla görevli olan

Sporun Gerçek Kişi Özneleri �Gözlemciler: Spor müsabakalarını kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamakla görevli olan hakemlerin görevlerini izleyerek müsabakayı gözlemci raporu ile ilgili federasyona rapor halinde vermekle görevli kişilerdir.

Sporun Gerçek Kişi Özneleri �Taraftarlar: Farklı yaş, eğitim ve sosyo-ekonomik seviyeye sahip, spor karşılaşmalarını

Sporun Gerçek Kişi Özneleri �Taraftarlar: Farklı yaş, eğitim ve sosyo-ekonomik seviyeye sahip, spor karşılaşmalarını izleyerek spor kulüplerinin destekleyen, spor kulüplerinin hizmetlerini ücret karşılığı elde kişilerdir.

Sporun Gerçek Kişi Öznel �İl Spor Dalı Temsilcileri: İllerde spor faaliyetlerini yönetmek denetlemek ve

Sporun Gerçek Kişi Öznel �İl Spor Dalı Temsilcileri: İllerde spor faaliyetlerini yönetmek denetlemek ve organize etmek ilgili federasyonlar arasında bağlantılarını sağlayabilme amacıyla gönüllü olarak görev yapan kişilerdir.

Sporun Tüzel Kişi Özneleri Spor Kulüpleri: 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulan, insanların spor

Sporun Tüzel Kişi Özneleri Spor Kulüpleri: 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulan, insanların spor eğitimi ve spor yarışmaları yapmak amacıyla bir araya geldiği yerledir. Federasyonlar: 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’na göre kurulan, spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek, spor dalının gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak, spor kulüplerinin ilgili spor dalına katılım işlemlerini, sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil veya vize işlemlerini yapmak, spor dalı ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi için talimatlar hazırlama ve uygulama görevlerini yerine getirirler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Spor faaliyetlerinin yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Spor faaliyetlerinin yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak, spor politikalarını tespit etmek ve uluslararası kural ve talimatları uygulamak ile görevli sporun en üst yönetim kurumudur.