SPOR Goda exempel Sara Lyckner Registerkoordinator SPOR SPOR

  • Slides: 11
Download presentation
SPOR Goda exempel! Sara Lyckner, Registerkoordinator SPOR

SPOR Goda exempel! Sara Lyckner, Registerkoordinator SPOR

SPOR innebär möjligheter! kartlägga och få kunskap om den perioperativa vården – mäta för

SPOR innebär möjligheter! kartlägga och få kunskap om den perioperativa vården – mäta för att veta! lokal kvalitetsuppföljning, nationella jämförelser, förbättringsarbete, arbeta förebyggande forskning och en mer evidensbaserad vård

Utdatarapporter Mer än 20 färdiga online-rapporter… • • • Akutprioriteringar Avvikelser och komplikationer Gårdagensutfall

Utdatarapporter Mer än 20 färdiga online-rapporter… • • • Akutprioriteringar Avvikelser och komplikationer Gårdagensutfall WHO checklista Strykningar Postoperativ smärta Postoperativt illamående Ålder och operationsfrekvens Mortalitet 20 vanligaste Mortalitet ASA och ålder Höftfraktur Publika rapporter www. spor. se Många flera i Pipeline !

Förbättringsarbeten Hur har ni det hos er med… Hypotermi? Hypotension Smärta? Överfyllda urinblåsor? SPOR

Förbättringsarbeten Hur har ni det hos er med… Hypotermi? Hypotension Smärta? Överfyllda urinblåsor? SPOR kan ge svar!

SPOR på Anestesikliniken MSE/KSK Eskilstuna

SPOR på Anestesikliniken MSE/KSK Eskilstuna

SPOR - förbättringsarbete. ”Tema-kvartal” Förslag på tema, följsamhet till WHOchecklista, temperaturmätning, postoperativa komplikationer Först

SPOR - förbättringsarbete. ”Tema-kvartal” Förslag på tema, följsamhet till WHOchecklista, temperaturmätning, postoperativa komplikationer Först ut tema SMÄRTA

Smärta SPOR Bra rapportering! 2016= 93% av alla patienter registrerad smärta i SPOR Av

Smärta SPOR Bra rapportering! 2016= 93% av alla patienter registrerad smärta i SPOR Av de ingreppen hade 25 % VAS/NRS 5 och uppåt Vissa ingrepp hade det dubbla! => 50%

NRS/VAS alla operationer 2016

NRS/VAS alla operationer 2016

Hur? Valde en patientgrupp, per klinik En kartläggning, hur har smärtnivån för vald grupp

Hur? Valde en patientgrupp, per klinik En kartläggning, hur har smärtnivån för vald grupp sett ut? Förbättringsförslag testades. Smärtnivåer följdes veckovis/månadsvis/kvartalsvis Teamarbete kir, ort, gyn och öron tillsammans med postop Uppföljning och presentation av resultat vid slutet av ”kvartalet”.

Exempel, Galloperationer 2016 hade 60% av patienterna VAS/NRS >4 postoperativt Komplettering av premedicineringen och

Exempel, Galloperationer 2016 hade 60% av patienterna VAS/NRS >4 postoperativt Komplettering av premedicineringen och standardisering vid op. avslut Första kvartalskontrollen visade 37% VAS/NRS >4 postoperativt

Vill du veta mer? Årsrapport kan laddas ner på hemsidan www. spor. se Följ

Vill du veta mer? Årsrapport kan laddas ner på hemsidan www. spor. se Följ SPOR på Facebook