SPONSORLUK SPONSORLUK Sponsor Iuk kurumsal amalara ulamak iin

  • Slides: 12
Download presentation
SPONSORLUK

SPONSORLUK

SPONSORLUK • Sponsor. Iuk, kurumsal amaçlara ulaşmak için, spor, sanat/kültür ve sosyal faaliyet alanlarında,

SPONSORLUK • Sponsor. Iuk, kurumsal amaçlara ulaşmak için, spor, sanat/kültür ve sosyal faaliyet alanlarında, kişi veya organizasyonların para, araç/gereç ya da hizmet ile desteklenmesi ve tüm bu aktivitelerin planlanması, organizasyonu, yürütülmesi ve kontrolüdür.

SPONSORLUK • Sponsorluğu, yardımseverlikten ve mesenlikten ayıran üç önemli özellikten söz edilebilir; ü Sponsor,

SPONSORLUK • Sponsorluğu, yardımseverlikten ve mesenlikten ayıran üç önemli özellikten söz edilebilir; ü Sponsor, tüm yaptıklarına, sponsore edilenin de karşılık vermesini bekler, ü Sponsorluk faaliyetleri para, araç/gereç kazandırabileceği gibi hizmet olarak da geri dönebilir, ü Sponsor, verdiği desteğin, panolarda firma logosunun yer alması, kıyafetlerin üstüne baskı vb. yöntemlerle medyaya açıklanmasını ister

SPONSORLUK • Marka imajına olan katkısı, kurum kimliğinin oluşturulması ve yerleştirilmesi, kurum itibarına etkisi

SPONSORLUK • Marka imajına olan katkısı, kurum kimliğinin oluşturulması ve yerleştirilmesi, kurum itibarına etkisi gibi nedenler sponsorluğun halkla ilişkiler yöntemi olarak ele alınmasına neden olmaktadır. • Diğer taraftan sponsorluk, reklam ve pazarlama amaçları arasında da ilişki söz konusudur. • Böylece sponsorluğun gerek kurumsal, gerekse pazarlama amaçlarıyla etkileşimi onu iletişim stratejisinin temel taşı haline getirmektedir.

SPONSORLUK • Sponsorluk, halkla ilişkiler uygulamalarının içinde önemli bir yer tutan etkinlik yönetimiyle çoğu

SPONSORLUK • Sponsorluk, halkla ilişkiler uygulamalarının içinde önemli bir yer tutan etkinlik yönetimiyle çoğu zaman karıştırılmakla birlikte, sponsor olunan etkinliğin her zaman sponsor tarafından gerçekleştirilmiyor olması, bu iki kavram arasındaki temel farklılıklardan biridir. • Çünkü, her sponsorluk faaliyetinin bir etkinlik olmayacağı gibi her etkinliğe bir sponsor bulunması gerekmez.

SPONSORLUK • Ürün ya da kuruma farkındalık sağlaması ve pozitif algının oluşmasına katkıda bulunması,

SPONSORLUK • Ürün ya da kuruma farkındalık sağlaması ve pozitif algının oluşmasına katkıda bulunması, sponsorluğun reklamla karıştırılmasına neden olurken, reklam medyasının kontrol edilebilir olması özelliği, sponsorluğu reklamdan ayıran temel özelliklerden biridir. • Çünkü, sponsorluğun ya da sponsor olunan etkinliğin reklamının yapılması söz konusu olmadığı sürece medya kontrolü olanaksızdır.

SPONSORLUK • Çoğu zaman reklama oranla daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilmesi, • reklam kalabalığından kurtulma

SPONSORLUK • Çoğu zaman reklama oranla daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilmesi, • reklam kalabalığından kurtulma şansının yüksek olması • çoğu durumda vergi muafiyetine olanak tanıması, sponsorluğun yaygınlaşmasının temel nedenleri olarak anılabilir.

SPONSORLUK • Etkinliğin, sponsorun adıyla anılması, bir yandan marka farkındalığına ve imaj transferine olanak

SPONSORLUK • Etkinliğin, sponsorun adıyla anılması, bir yandan marka farkındalığına ve imaj transferine olanak sağlarken, diğer taraftan slogan da kendiliğinden oluşur. • "Avea Tarkan Konserleri” gibi,

SPONSORLUK • Reklamdan ve etkinlik yönetiminden ayrı bir olgu olan sponsorluğun, değer pazarlamayla da

SPONSORLUK • Reklamdan ve etkinlik yönetiminden ayrı bir olgu olan sponsorluğun, değer pazarlamayla da (Value Marketing) farkının vurgulanması gerekir. • Değer pazarlama, kurumun faaliyetlerinin toplumsal duyarlılığın ve sosyal sorumluluğun söz konusu olduğu konularla ilişkilendirilmesidir. • Bir başka ifadeyle değer pazarlama, kurumun ürün odaklılık yerine değerler sistemi üzerine konumlandırması olarak açıklanabilir

SPONSORLUK • Bu bağlamda Body Shop bir değer pazarlama örneği olarak verilebilir. • Uluslararası

SPONSORLUK • Bu bağlamda Body Shop bir değer pazarlama örneği olarak verilebilir. • Uluslararası bir kozmetik kuruluşu olan Body Shop ürünleri doğa dostu, doğal hammaddelerden üretilen ve geri dönüşümü olanaklı ambalajlarıyla konumlandırılarak değer pazarlama örneği oluşturdu.

SPONSORLUK • Woods'u 50 milyon dolarla Alman Formula 1 pilotu Michael Schumacher, • 44.

SPONSORLUK • Woods'u 50 milyon dolarla Alman Formula 1 pilotu Michael Schumacher, • 44. 5 milyon dolarla ABD'li tenisci Andre Agassi izliyor. • Adidas ile 160 milyon dolara ömürboyu sponsorluk anlaşması imzalayan David Beckham, Gilette, Marks&Spencer, Pepsi, Police, Snicker, TBC Kozmetik, Upper, Brylcreem gibi markalarla yaptığı sponsorluk anlaşmaları sonucunda "Beckham'ın Değeri 590 Milyon Dolar” başlığıyla gazete manşetlerine taşınıyordu. .

 • Kaynakça • Aydemir Okay, Sponsorluk. Der Yayınları, İstanbul. • Filiz Balta Peltekoğlu,

• Kaynakça • Aydemir Okay, Sponsorluk. Der Yayınları, İstanbul. • Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir? Beta Yayınları, İstanbul.