SPONSORLUK SPONSORLUK AISINDAN SPONNSORLUK KATEGORLER Sponsorun Tr Profesyonel

  • Slides: 13
Download presentation
SPONSORLUK

SPONSORLUK

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Sponsorun Türü • Profesyonel Sponsorlar • Yarı Profesyonel Sponsorlar

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Sponsorun Türü • Profesyonel Sponsorlar • Yarı Profesyonel Sponsorlar • Klâsik Sponsorlar

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Sponsorun Türü • Profesyonel Sponsorlar: Kuruluşlar ürettikleri ürün veya

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Sponsorun Türü • Profesyonel Sponsorlar: Kuruluşlar ürettikleri ürün veya sundukları hizmet faaliyetlerinin türü nedeniyle çeşitli spor, kültür-sanat sosyal ve çevre alanlarındaki çeşitli faaliyetlerin uygulanmasında sponsor olarak yer alırlar. • Örneğin bir spor teçhizatı üreticisi, motor taşıtları ve ekipmanları üretenler, müzik aletleri üreticileri, hazır yiyecek üreticileri vb. gibi pek çok marka veya kuruluş çeşitli sponsorluk faaliyetlerine katılabilirler. • Profesyonel sponsorların sponsorluktan beklentileri farklıdır.

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Yarı Profesyonel Sponsorlar: Spor, sanat, çevre ve bilimsel kurumlar

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Yarı Profesyonel Sponsorlar: Spor, sanat, çevre ve bilimsel kurumlar ve bu alanlarda faaliyet gösteren kişileri mali yönden desteklemek amacıyla kurulmuş olan vakıfların yapmış oldukları sponsorluk faaliyetidir. Buna örnek olarak hastane vakıflarını, çeşitli kuruluşların veya kişilerin sadece sanat veya bilim alanındaki kişileri desteklemek için kurmuş oldukları vakıfları (Humboldt Vakfı, Fullbright Vakfı gibi) gösterebiliriz.

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Klâsik Sponsorlar: Profesyonel sponsorlar gibi sponsorluk yaptıkları alanlarda ürün

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Klâsik Sponsorlar: Profesyonel sponsorlar gibi sponsorluk yaptıkları alanlarda ürün ve hizmetleriyle ön plâna çıkmayan, sponsorluğu sadece kuruluşun hedef gruplarıyla iletişim kurma çabalarına yönelik olarak yapan kuruluşlardır. • Ancak günümüzde bu sponsorların gittikçe profesyonel sponsorlar gibi belirli amaç ve beklentilerle sponsorluk faaliyetlerine yöneldikleri görülmektedir.

SPONSORLUĞUN ÇEŞİTLERİ AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Sponsorluğun Çeşitliliği • Tek taraflı sponsorluk • Çok

SPONSORLUĞUN ÇEŞİTLERİ AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Sponsorluğun Çeşitliliği • Tek taraflı sponsorluk • Çok taraflı sponsorluk

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONSORLUK KATEGORİLERİ • Tek taraflı sponsorluk: Kuruşların sadece belirli bir alanda, (örneğin

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONSORLUK KATEGORİLERİ • Tek taraflı sponsorluk: Kuruşların sadece belirli bir alanda, (örneğin sadece spor alanında veya sadece kültür-sanat alanında) seçilen sponsorluk alanının değişik dallarında sponsorluk yapmaları halinde tek taraflı sponsorluk söz konusudur.

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Çok taraflı sponsorluk: Bir kuruluşun değişik kültürsanat, spor, sosyal

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Çok taraflı sponsorluk: Bir kuruluşun değişik kültürsanat, spor, sosyal ve çevre faaliyetlerini desteklemesi halinde çok taraflı sponsorluk söz konusudur. • Bu sponsorluk ayırımında kuruluş farklı sponsorluk alanlarında destekte bulunabilmektedir.

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Örneğin, Opel firması hem sporda, hem kültür-sanat alanında, hem

SPONSORLUK AÇISINDAN SPONNSORLUK KATEGORİLERİ • Örneğin, Opel firması hem sporda, hem kültür-sanat alanında, hem çevre alanında, hem de sosyal amaçlı sponsorluk faaliyetlerinde bulunursa veya iki farklı sponsorluk alanında faaliyette bulunursa çok taraflı sponsorluk yaptığından söz edebiliriz.

Sponsorluğu Yapılan Kişi veya Kuruluş Açısından Sponsorluk Kategorileri • Sponsorluğu Yapılan Bireylerin veya Grupların

Sponsorluğu Yapılan Kişi veya Kuruluş Açısından Sponsorluk Kategorileri • Sponsorluğu Yapılan Bireylerin veya Grupların Türü • Profesyonel kişi veya gruplar, yaşamları için gerekli olan gelirleri genel olarak spor veya kültür-sanat faaliyetlerinden elde eden ve sistemli bir şekilde sürekli olarak sponsor arayan kişilerdir. • Bu kategoride yer alanlar ağırlıklı Olarak futbol, tenis, golf gibi spor dallarıyla uğraşan sporcular olmakla birlikte çeşitli sanat dallarında faaliyet gösteren sanatçılar da olabilmektedir.

Sponsorluğu Yapılan Kişi veya Kuruluş Açısından Sponsorluk Kategorileri • Sponsorluğu Yapılan Bireylerin veya Grupların

Sponsorluğu Yapılan Kişi veya Kuruluş Açısından Sponsorluk Kategorileri • Sponsorluğu Yapılan Bireylerin veya Grupların Türü • Yarı profesyonel kişi veya gruplar, yaşamlarını sürdürmek için sağlam bir geliri olan ve sponsorlardan buldukları desteklerle spor veya kültür-sanat alanındaki çeşitli faaliyetler için daha fazla zaman ayıran kişilerdir.

Sponsorluğu Yapılan Kişi veya Kuruluş Açısından Sponsorluk Kategorileri • Sponsorluğu Yapılan Bireylerin veya Grupların

Sponsorluğu Yapılan Kişi veya Kuruluş Açısından Sponsorluk Kategorileri • Sponsorluğu Yapılan Bireylerin veya Grupların Türü • Amatörler ise, sağlam bir gelirleri olan, spor veya sanat alanındaki faaliyetlerinin bir kısmının masraflarını (seyahat giderleri, teçhizat temini, konaklama giderleri gibi) sponsorlarla karşılamak isteyen kişilerdir.

 • Kaynakça • Aydemir Okay, Sponsorluk. Der Yayınları, İstanbul. • Filiz Balta Peltekoğlu,

• Kaynakça • Aydemir Okay, Sponsorluk. Der Yayınları, İstanbul. • Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir? Beta Yayınları, İstanbul.