SPOJKY Spojky souadic parataktick Spojky podadic hypotaktick Spojky

  • Slides: 9
Download presentation
SPOJKY

SPOJKY

� Spojky souřadicí (parataktické) � Spojky podřadicí (hypotaktické)

� Spojky souřadicí (parataktické) � Spojky podřadicí (hypotaktické)

� � � � Spojky slučovací - a, i, ani-ani, jak-tak, hned-hned, jednak-jednak, zčásti-zčásti

� � � � Spojky slučovací - a, i, ani-ani, jak-tak, hned-hned, jednak-jednak, zčásti-zčásti Spojky odporovací - ale, avšak, leč, nýbrž, naopak, jenomže, jenže, sice-ale, jistě-ale Spojky stupňovací - i, ba i, nadto, dokonce, nejen-ale i, nejen-nýbrž i Spojky vylučovací - nebo, anebo, buď-nebo Spojky vysvětlovací - totiž, vždyť Spojky příčinné - neboť Spojky důvodové, důsledkové - proto, a proto, tak, a tak, tudíž, tedy Spojka souřadicí spojuje dva větné členy nebo věty v souvětí v souřadném poměru

� Spojky podřadicí připojují vedlejší věty v souvětí k větě hlavní v poměru podřadném.

� Spojky podřadicí připojují vedlejší věty v souvětí k větě hlavní v poměru podřadném. � Spojky podřadicí: aby, jakmile, až, nežli, zatímco, když, kdyby, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že. � Z podřadicích spojek se ke spojování větných členů se užívají téměř výhradně spojky přípustkové: Statečný, i když pošetilý plán.

DOPLŇ ČÁRKY: � Musím jít do obchodu protože nemáme pečivo. � Přijď odpoledne k

DOPLŇ ČÁRKY: � Musím jít do obchodu protože nemáme pečivo. � Přijď odpoledne k nám a půjdeme ven. � Říkal že musí odejít v pět hodin. � Chceš chleba nebo rohlíky? � Chtěl jsem si koupit nový svetr ale žádný se mi nelíbil. � Když bude pršet nemůžeme jít na koupaliště. � Jakmile budu hotov zavolám ti.

DOPLŇTE VHODNOU SPOJKU: � 1. … se snažil, neuspěl. � 2. Byli dva, a

DOPLŇTE VHODNOU SPOJKU: � 1. … se snažil, neuspěl. � 2. Byli dva, a … se nebránil. � 3. … bylo teprve šest, byla tma. � 4. Mluvil pravdu, … mu nikdo nevěřil. � 5. … jej spatřila, rozzářila se štěstím. � 6. … jsi to řekl hned, netrápil by ses tolik.

DOPLŇTE VHODNOU SPOJKU X X X X

DOPLŇTE VHODNOU SPOJKU X X X X

TAJENKA � Obsah tajenky se ukrývá ve čtvrtém sloupci:

TAJENKA � Obsah tajenky se ukrývá ve čtvrtém sloupci: