SPOJEN KOST ARTROLOGIE Spojen kost Pevn vazivem syndesmosis

  • Slides: 26
Download presentation
SPOJENÍ KOSTÍ ARTROLOGIE

SPOJENÍ KOSTÍ ARTROLOGIE

Spojení kostí • Pevné ü vazivem – syndesmosis (sutura; gomphosis – vklínění – zub)

Spojení kostí • Pevné ü vazivem – syndesmosis (sutura; gomphosis – vklínění – zub) ü chrupavkou – synchodrosis (symfýza; discus intervertebralis) ü kostí – synostosis (os sacrum) • Pohyblivé ü kloubem - artuculatio

Articulatio • Facies artikulares – kloubní (styčné)plochy • Kloubní jamka • Kloubní hlavice •

Articulatio • Facies artikulares – kloubní (styčné)plochy • Kloubní jamka • Kloubní hlavice • Dutina kloubní – cavitas articularis • Kloubní pouzdro – capsula articularis ü 2 vrstvy - vazivová – zevní(ligamenta – kolagenní vazivo) - synoviální – membrána vystýlající celou dutinu, produkce kloubního mazu • Zvláštní zařízení kloubní

Articulatio

Articulatio

Articulatio • cavitas articularis – kloubní dutina: ü štěrbina mezi styčnými plochami a pouzdrem

Articulatio • cavitas articularis – kloubní dutina: ü štěrbina mezi styčnými plochami a pouzdrem kloubu ü endoskopie – náplň vzduchem a následná diagnostika ü patologie - náplň krví nebo zánětlivým výpotkem

Articulatio • synovie – kloubní maz: ü vazká, čirá tekutina ü tvorba z krevní

Articulatio • synovie – kloubní maz: ü vazká, čirá tekutina ü tvorba z krevní plazmy ü ochranné zařízení kloubu - zvyšuje skluznost styčných ploch - význam pro výživu chrupavek

Zvláštní zařízení kloubu • kloubní lem - vazivová chrupavka, rozšíření plochy kloubní jamky, např.

Zvláštní zařízení kloubu • kloubní lem - vazivová chrupavka, rozšíření plochy kloubní jamky, např. : kloub ramenní, kyčelní • discus et meniscus articulare - ploténky ü ü vazivové chrupavky vložené mezi kloubní plochy discus – tvar plného terčíku a dělí kloub ve 2 dutiny meniscus – tvar srpovitý, zevně je vyšší a směrem mezi styčné plochy se zplošťuje význam: fungují jako pružná vložka - vyrovnávají nestejné zakřivení ploch jamky a hlavice a umožňují komplikovanější pohyby v kloubu výskyt: discus - kloubu čelistní, mezi sternem a claviculou; meniscus - kolenní kloub

meniscus

meniscus

Zvláštní zařízení kloubu • ligamenta /kloubní vazy/ ü zesilují kloubní pouzdro a ovlivňují pohyby

Zvláštní zařízení kloubu • ligamenta /kloubní vazy/ ü zesilují kloubní pouzdro a ovlivňují pohyby v kloubu (vedou a zajišťují pohyb; brání nežádoucímu pohybu, omezují pohyb • bursae synoviales /tíhové váčky/ ü výskyt v řídkém vazivu v okolí kloubů jako dutiny různé velikosti ü v místech, kde se šlachy svalů nebo vazy třou po kloubním pouzdru ü bursitis • musculi articulares /kloubní svaly/

Cévní a nervové zásobení kloubu • krevní cévy: z okolních tepen, kapiláry těsně k

Cévní a nervové zásobení kloubu • krevní cévy: z okolních tepen, kapiláry těsně k povrchu • mízní cévy: slepé začátky hlouběji v pouzdře • nervy: – senzitivní vlákna – autonomní vlákna (regulace průsvitu cév)

Typy kloubů 1) Podle počtu komponent • klouby jednoduché – stýkají se jen 2

Typy kloubů 1) Podle počtu komponent • klouby jednoduché – stýkají se jen 2 kosti, např. kloub ramenní • klouby složené – více kostí než dvě , např. kloub loketní; nebo se stýkají jen 2 kosti, ale do kloubu je vsunut discus nebo meniscus např. kloub kolenní

Dělení podle styčných ploch

Dělení podle styčných ploch

Typy kloubů 2) Podle tvaru styčných ploch a počtu os pohybu • kloub kulovitý

Typy kloubů 2) Podle tvaru styčných ploch a počtu os pohybu • kloub kulovitý (kloub ramenní, kloub kyčelní) • kloub elipsovitý (spojení mezi kondyly k. týlní a atlasem) • kloub sedlový (kloub palce HK) • kloub válcový (klouby mezi články prstů) • kloub kolový (hlavice k. vřetenní se otáčí v zářezu k. loketní) • kloub kladkový (kloub loketní) • kloub plochý (spojení claviculy s acromionem) • kloub tuhý (kloub křížokýčelní)

Pohyby v kloubu • flexe - ohýbání • extenze - natažení

Pohyby v kloubu • flexe - ohýbání • extenze - natažení

Pohyby v kloubu • rotace – zevní, vnitřní • torze – zkroucení, zatočení

Pohyby v kloubu • rotace – zevní, vnitřní • torze – zkroucení, zatočení

Pohyby v kloubech • abdukce – od těla • addukce – k tělu

Pohyby v kloubech • abdukce – od těla • addukce – k tělu

Pohyby předloktí • pronace – dlaň směrem dolů • supinace – dlaň směrem nahoru

Pohyby předloktí • pronace – dlaň směrem dolů • supinace – dlaň směrem nahoru

Postavení kloubu • Základní postavení kloubu: stoj s HK visícími podle těla, s dlaněmi

Postavení kloubu • Základní postavení kloubu: stoj s HK visícími podle těla, s dlaněmi obrácenými vpřed • Střední postavení kloubu: kloub je nejvolnější ü při fixaci poraněných kloubů ü kloubní pouzdro nejméně namáháno ü vazivová vlákna kloubního pouzdra se v době nehybnosti nejméně zkracují ü důležité pro následnou rehabilitaci

artroskopie

artroskopie

Artróza kolenních kloubů

Artróza kolenních kloubů

Artróza kloubu – 1. stádium

Artróza kloubu – 1. stádium

Artróza kloubu - 2. stádium

Artróza kloubu - 2. stádium

Artróza kloubu - 3. stádium

Artróza kloubu - 3. stádium