Spnae Spna je v elektrotechnice a elektronice mechanick

  • Slides: 8
Download presentation
Spínače

Spínače

Spínač je v elektrotechnice a elektronice mechanické zařízení určené ke galvanickému spojení nebo rozpojení

Spínač je v elektrotechnice a elektronice mechanické zařízení určené ke galvanickému spojení nebo rozpojení části elektrického obvodu. Může mít mnoho konstrukčních podob. Mechanický spínač Elektromechanický spínač Elektrohydraulický spínač Elektropneumatický spínač Na spínač může být nahlíženo jako na jednoduché logické hradlo, protože realizuje nejjednodušší logickou ano/ne rozhodovací funkci na jediném vodiči.

Druhy spínačů Tlačítko - je jednoduchý spínač, který slouží k ručnímu ovládání elektrického zařízení.

Druhy spínačů Tlačítko - je jednoduchý spínač, který slouží k ručnímu ovládání elektrického zařízení. Hmatník tlačítka je obvykle vyroben z tvrdého materiálu (plastu nebo kovu) a tvar je přizpůsoben tak, aby bylo možné tlačítko obsluhovat tlakem prstu nebo ruky.

Druhy spínačů Multiplexor - je elektronický člen, fungující na principu přepínače, kdy je podle

Druhy spínačů Multiplexor - je elektronický člen, fungující na principu přepínače, kdy je podle řídících signálů (a) přiváděn na výstup (y) jeden ze vstupních signálů (x).

Druhy spínačů Hradlo - je základní stavební prvek logických obvodů, který vyčísluje logickou funkci.

Druhy spínačů Hradlo - je základní stavební prvek logických obvodů, který vyčísluje logickou funkci. Typicky má jeden či více vstupů a jediný výstup.

Druhy spínačů klopný obvod - je elektronický obvod, který může nabývat právě dva odlišné

Druhy spínačů klopný obvod - je elektronický obvod, který může nabývat právě dva odlišné napěťové stavy, přičemž ke změně z jednoho stavu do druhého dochází skokově. Tyto obvody se skládají z několika hradel nebo jiných aktivních prvků a lze je použít např. jako paměťové prvky, impulzní generátory nebo časovače.

Způsob ovládání spínače: • Ruční • Mechanické – pomocí základních jednoduchých strojů (páka, kladka,

Způsob ovládání spínače: • Ruční • Mechanické – pomocí základních jednoduchých strojů (páka, kladka, převody, vačka, mechanické otvory či výstupky atd. • Elektromechanické – pomocí relé, jazýčkových relé, polarizovaných relé • Elektronické – pomocí polovodičů, klopných obvodů, integrovaných obvodů

Otázky ke zkoušení 1) 2) 3) 4) 5) Jaké je rozdělení spínačů podle konstrukce

Otázky ke zkoušení 1) 2) 3) 4) 5) Jaké je rozdělení spínačů podle konstrukce ? Popiš co je to tlačítko jako spínač. Popiš co je to multiplexor jako spínač. Popiš co je to klopný obvod jako spínač. Popiš jaké jsou způsoby ovládání spínače.